La Mulți Ani, distinse domnule academician Gheorghe PALADI!

08.05.2024
Vizitatori unici: 822

Stimate domnule academician Gheorghe PALADI,

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe ale Vieții a AȘM Vă aduce cele mai sincere felicitări și urări de sănătate cu prilejul împlinirii vârstei onorabile de 95 de ani.

Capacitățile profesionale excepționale, consacrarea și munca asiduă, cunoștințele și experiența acumulate pe parcurs de 57 de ani, constituie pe drept valori naționale – parte a patrimoniului spiritual al neamului. De-a lungul unei frumoase cariere, ați demonstrat, în calitate de medic, profesor, cadru didactic și cercetător, o deosebită verticalitate spirituală, devotament și profesionalism.

Sunteți unul dintre organizatorii serviciului obstetrical-ginecologic din țară și fondatorul școlii ştiinţifice de obstetrică și ginecologie. Pe parcursul activității, sute de tineri îndrumați de Domnia voastră au devenit medici profesioniști consacrați. Ați contribuit la pregătirea cadrelor științifice – 35 de doctori și doctori habilitați în medicină. Cele circa 600 de lucrări științifice, inclusiv 12 monografii, 4 manuale, 45 de lucrări metodico-didactice, 10 brevete de invenție au devenit surse valoroase de studiu pentru medici, cercetători, studenți și masteranzi.

Apreciem, în mod special, prestația Dumneavoastră ca manager, deținând funcțiile de academician coordonator al Secției de Științe Medicale a AȘM (1995-1999) și membru al Prezidiului AȘM, iar în 2001-2006 – director fondator al Centrului de Cercetări Medicale și Socio-Demografice al AȘM.

Realizările remarcabile ale activității Dumneavoastră ca om de știință, medic, profesor universitar, manager au fost apreciate înalt prin conferirea titlurilor onorifice, a distincțiilor de stat și academice, inclusiv „Ordinul Republicii”, „Om Emerit”, laureat al Premiului de Stat, Eminent al Ocrotirii Sănătăţii din U.R.S.S., Cetățean de onoare al municipiului Chișinău, medaliile „Dimitrie Cantemir” şi „Nicolae Testemiţanu”, Diplome de Onoare și Recunoștință ale Guvernului Republicii Moldova, AȘM, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Societății de Obstetrică şi Ginecologie din România.

La acest frumos popas aniversar, în semn de recunoaștere și înaltă prețuire a rezultatelor valoroase ale activității de cercetare și de management, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei Vă conferă Medalia academică „Meritul Științific”, clasa I. transmitem alese gânduri de sănătate, pace, armonie, liniște sufletească, multe bucurii și împliniri alături de cei dragi.

 

La Mulți Ani, distinse domnule academician Gheorghe PALADI!

 

Categorie:

Înregistrări online