La AȘM a fost dat startul audierilor publice ale rapoartelor științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat

30.11.2021
Vizitatori unici: 728

În perioada 29 noiembrie -10 decembrie 2021, la Academia de Științe a Moldovei a fost dat startul audierilor publice ale rapoartelor științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2021). Audierile au loc în cadrul ședințelor comune ale Senatelor și Consiliilor științifice ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM, la care sunt invitați reprezentanții Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), precum și ai ministerelor fondatoare ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării. Audierile publice ale Rapoartelor științifice se desfășoară în conformitate cu Instrucțiunea ANCD privind raportarea implementării proiectelor din cadrul programului de stat în anul 2021.

La audieri publice sunt invitați directorii de proiecte, directorii organizațiilor din domeniile cercetări și inovării în cadrul cărora s-au desfășurat proiectele, șefii de laboratoare științifice, cercetătorii științifici, reprezentanți ai ANCD și ai ministerului fondator.

Conducerea Academiei de Științe precizează că, în condițiile epidemiologice existente, ședințele comune ale senatelor/consiliilor științifice și ale Adunărilor generale ale Secțiilor de științe ale AȘM se desfășoară exclusiv în format online. Toate ședințele de raportare vor fi transmise online de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) și sunt disponibile la link-urile indicate în tabel.

Onoarea de a da startul audierilor publice pe rapoartele de cercetare, realizate în cadrul Programului de stat 2021, a revenit Institutului de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” care derulează în ședința comună a Secției științe exacte și inginerești și a Consiliului științific al institutului. Moderator al ședinței - m.c. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM.

Sesiunea de raportare poate fi urmărită aici.

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie: