La Academia de Științe a fost lansată Platforma de excelență în cercetarea Accidentelor Vasculare Cerebrale

28.05.2021
Vizitatori unici: 364

La Academia de Științe a Moldovei a fost lansată și prezentată, la 28 mai 2021, o nouă platformă de cercetare și dialog științific eficient „Platforma de excelență în cercetarea Accidentelor Vasculare Cerebrale” (AVC), coordonată de academicianul Stanislav Groppa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții, manager al cercetării științifice la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a remarcat că această platformă urma să fie lansată ceva timp în urmă, dar din cauza pandemiei, a preocupărilor vizavi de coronavirus, lansarea s-a lăsat așteptată, asta și pentru că acad. Groppa a făcut parte din Comisia AȘM pe problemele pandemiei și coronavirusului, în frunte cu acad. Eva Gudumac.

La evenimentul de lansare a Platformei a fost prezent rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, dr.hab., prof. Emil Ceban. „Venim în fața dumneavoastră, în fața înaltelor personalități ale AȘM pentru a prezenta și a lansa o Platformă nouă de cercetare și dialog științific eficient - „Platforma de excelență în cercetarea Accidentelor Vasculare Cerebrale”, coordonată de domnul Stanislav Groppa, academician al AȘM, prof., dr.hab, prorector pentru cercetare a USMF. De ce platforma de cercetare în accidentul vascular cerebral? Pentru că această patologie este o afecțiune neurologică acută, foarte gravă, rezultată  în urma perturbării circulației în creierul uman. Această patologie predomină astăzi în toate țările civilizate și se află practic pe primul loc în Republica Moldova, provocând probleme foarte grave de sănătate a întregii populației. Sechelele AVC-ului pot avea efecte foarte grave asupra calității vieții bolnavului, familiei și desigur societății.

Acad. Stanislav Groppa a exprimat plăcerea de a prezenta membrilor AȘM o platformă importantă, dedicată unei probleme la care savanții lucrează ani de zile. Folosind acest frumos prilej, academicianul a făcut și o invitație de a colabora, de a activa împreună pentru a îmbunătăți calitatea vieții, pentru a ușura strădaniile oamenilor, a diminua pe cât e posibil complicațiile și consecințele  unei mari probleme. Subliniind importanța platformei, acad. Groppa a menționat că AVC este o problemă destul de importantă de sănătate publică, cauzând dizabilitate semnificativă, mortalitate prematură, preponderent în toate țările, în special, în cele cu venituri joase și medii, cu o incidență destul de înaltă. „AVC are loc atunci când este întreruptă sau diminuată sever dinamica circulației sangvine într-o anumită regiune a creierului. Peste o perioadă scurtă de timp, celulele creierului încep să moară și are loc așa-numitul proces de sufocare, hipoxie  și moarte a celulelor cerebrale”, a subliniat coordonatorul Platformei.

Totodată, acad. Groppa a trecut în revistă statistica tristă sau mai mult decât o statistică, a acestei patologii. „Anual, pe mapamond aproximativ 15 milioane de persoane din toată lumea fac un AVC și cu regret peste 6 mln din persoane vor deceda. 1 din 6 persoane care astăzi locuiesc pe mapamond vor face pe parcursul vieții un AVC. La fiecare 6 secunde cineva face un AVC, iar la 1 minut 10 persoane deja fac un AVC și pe un parcurs de o oră 600 de persoane vor face un AVC. Este o cauză sau o primă cauză de dezabilitare, de handicap sever. Este o problemă  majoră psihologică, socială, de cultură a sănătății, economico-financiară. Pe de altă parte, până la 80% din AVC astăzi pot fi prevenite”, a punctat academicianul, precizând că AVC este o urgență majoră ce necesită un sistem deosebit de sănătate, cunoaștere, cercetări, implementări și sigur că un proces de desăvârșire.

 

În context, acad. Groppa a accentuat că experții Organizației Mondiale a Sănătății consideră că accidentele vasculare cerebrale vor deveni până în anul 2030 principala cauză de mortalitate, iar Republica Moldova se află în primele 10 locuri în lume în ceea ce privește incidența accidentului vascular cerebral.

 

Coordonatorul Platformei a relevat că Platforma de excelență în cercetarea Accidentelor Vasculare Cerebrală care se lansează are menirea de a sprijini extinderea sistemelor regionale de tratament și calitatea operațiunilor și serviciilor spitalicești, va permite o analiză economă, evaluarea interdisciplinară a serviciului de asistență medicală a AVC și va facilita analiza eficacității funcționării sistemului de sănătate în asistarea AVC.

Academicianul Groppa a prezentat 10 puncte-cheie ale Platformei:

  1. Conștientizarea problemei AVC de către societate și organizarea serviciului de urgență
  2. Estimarea polimorfizmului clinic al factorilor de risc, elaborarea strategiilor preventive
  3. Elaborarea principiilor și implementarea medicinii personalizate în prevenția AVC
  4. Regionalizarea serviciului de asistență în AVC
  5. Crearea Unităților de Stroke interdisciplinar
  6. Organizarea serviciului de reabilitare și organizarea sprijinului comunității
  7. Implicarea în viața socială post-AVC, viața după un AVC continuă
  8. Conștientizarea că AVC este o problemă medico-biologică, psihologică, socială și economico-financiară
  9. Cercetarea, inovarea, implementarea sunt verigile importante de soluționare a problemelor în AVC
  10. AVC este o problemă multidisciplinară, iar soluționarea ei necesită un nivel ridicat de cultură a societății.

Dintre obiectivele propuse s-au făcut remarcate: avansarea tratamentului AVC acut, prevenirea, recuperarea și reabilitarea după un accident vascular cerebral; efectuarea studiilor clinice și lansarea proiectelor de cercetare pentru a avansa direcția de cercetare a AVC. De asemenea, unul din obiective prevede de a ajuta cercetătorii și clinicienii să înțeleagă situația actuală și abordarea integrativă și holistică a AVC în Moldova, precum și de a recomanda măsurile sau intervențiile care vor ajuta la prevenirea apariției bolii (profilaxia primară) etc.

Menționăm că „Platformă de excelență în cercetarea Accidentelor Vasculare Cerebrale”, lansată astăzi este a patra Platformă de comunicare, inițiate și prezentate de Academia de Științe. Primele trei sunt:

„Securitatea ecologică în contextul modificărilor accelerate de mediu” (coordonator mem. cor. Elena Zubcov),

„Securitatea economică, migrația și transformările demografice” (coordonatori acad. Grigore Belostecinic și mem. cor. Alexandru Stratan),

 „Securitatea Alimentară și Siguranța Alimentelor” (coordonator dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza).

 

Platforma de cercetare şi discuţii reprezintă una dintre modalitățile de abordare şi dialog ştiinţific eficient, metodă iniţiată şi implementată pe larg în diferite centre de cercetare.

 

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu i-a mulțumit acad. Stanislav Groppa pentru prezentarea acestei Platforme care va avea în obiectiv una din cele mai grave și actuale patologii, afecțiuni neorologice grave, cu care se confruntă omenirea, dar și pentru implicarea savantului în soluționarea acestor probleme, inclusiv privind evoluția managementului AVC. Și pentru că recent a marcat și o frumoasă aniversare, președintele Tighineanu, în numele Preziiului AȘM, i-a conferit domnului academician Stanislav Groppa,  doctor habilitat în medicină, profesor universitar, prorector pentru știință la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Diploma „Meritul Academic” a AȘM,  pentru realizări științifico-practice remarcabile în domeniul neurologiei, gestionarea științei și pregătirea profesională a cadrelor medicale de înaltă calificare, precum și cu prilejul împlinirii a 60 de ani de fondarea AȘM și 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic, și celei de-a 65-a aniversări din ziua nașterii.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

 

Categorie: