La Academia de Științe continuă audierile publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare

25.02.2020
Vizitatori unici: 919

La Academia de Științe a Moldovei continuă audierile publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, finanțate din bugetul de stat, realizate în anul 2019, proiectelor instituționale, precum și rezultatelor obținute în cadrul unor proiecte bilaterale, pentru tineri cercetători.

În conformitate cu graficul întocmit, în dimineața zilei de 24 februarie, audierile au fost inițiate în cadrul Secției Științe ale Vieții a AȘM (științe biologice, agricole și medicale), conducătorul Secției, acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM, care a și prezidat întrunirea. Conducătorul Secției a exprimat mulțumiri directorilor de proiecte pentru prezentarea la timp a rapoartelor științifice, tuturor experților pentru prezentarea, de asemenea, în timp util, a fișelor de evaluare cu concluziile de rigoare. Pentru a o activitate eficientă, dat fiind un număr mare de proiecte care urmează a fi audiate, acad. Gaina a adus la cunoștință participanților spicuiri din prevederile regulamentului cu privire la audierile publice, cu care a fost abilitată Academia de Științe.

La inaugurarea ședințelor consacrate audierii rapoartelor a participat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Președintele AȘM a felicitat directorii de proiecte pentru frumoasa ocazie de a-și prezenta rezultatele muncii de un an, evidențiind câteva momente esențiale ce vizează importanța descrierii rezultatelor obținute în raportarea ce va urma. Acest lucru este important, a subliniat președintele Tighineanu, dată fiind situația nefavorabilă în care s-au pomenit institutele de cercetare în urma concursului de proiecte și evaluării acestora. Totodată, președintele AȘM a informat asistența asupra faptului că se finalizează deja etapa privind repartizarea resurselor pentru susținerea instituțională, se analizează situația și cu privire la finanțarea unor teme foarte importante prin comenzi de stat etc. Președintele Tighineanu s-a arătat optimist, indicând asupra faptului că lucrurile încetul cu încetul vor reveni la normalitate. De asemenea, acad. Tighineanu a atras atenția și asupra faptului că audierile publice sunt transmise online (IDSI TV), astfel încât să fie asigurată transparența acestui important exercițiu.

Mai puțin optimist, însă, s-a dovedit a fi acad. Teodor Furdui, fondatorul Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie, situația actuală în institut fiind una dintre cele mai grave, drept consecință a evaluării, neobiective, în opinia sa, a proiectelor depuse pentru concurs. Acad. Furdui a invocat indiferența din partea guvernanților, dar și din partea unor membri ai Academiei vizavi de situația creată în institut, dar și față de posibila dispariție a acestuia. În discursul său, care a fost mai curând un strigăt de disperare, savantul și-a exprimat indignarea față de cei care nu au respect față de oamenii de știință, în particular, de noua știință, sanocreatologia, în care a investit ani grei, muncă, grijă, dedicație, a îndrumat și pregătit specialiști pentru aceasta etc. Acum, institutul este fără finanțare, cercetătorii, probabil, ca și în alte institute, nu primesc salariu deja de două luni. Acad. Furdui s-a arătat indignat și de faptul că așa-numitul concurs pentru institutele de cercetare, care nu au alte surse de finanțare, decât instituțională, a fost organizat pe aceleași condiții cu alte instituții și organizații, centre care au și alte surse suplimentare. Este clar că acest concurs a fost organizat în defavoarea institutelor Academiei, pentru a lichida ulterior institutele, consideră acad. Teodor Furdui. Cine se face responsabil pentru aceasta, cine?, s-a întrebat disperat savantul.

În contextul celor expuse de acad. Teodor Furdui, președintele AȘM a explicat că atunci când a fost propus conceptul de a iniția concursul de proiecte, Academia de Științe a fost categoric împotrivă, iar acest lucru a fost vocalizat și la ședințele comisiei parlamentare de profil. Președintele Tighineanu a accentuat că poziția AȘM a fost de a organiza o evaluare a instituțiilor, în rezultatul căreia să se clarifice, să se ia decizii, în primul rând, privind finanțarea instituțională și numai după aceea să se purceadă la un concurs de proiecte. Dar opinia Academiei nu a fost luată în considerare, chiar și de alți colegi. Referitor la evaluarea rezultatelor, președintele AȘM a reiterat faptul că Academia s-a expus tranșant și a criticat și procesul de recenzare, fiindcă conținea mari lacune. Acad. Tighineanu consideră că eșecul respectiv a fost din cauza că membrii AȘM nu au avut o poziție consolidată. Și dacă nu se va conștientiza acest lucru, până la urmă, cercetarea științifică poate să sufere mult, or, ea deja suferă.

În prezentările sale, directorii de proiecte și-au formulat argumentat și convingător rezultatele executării proiectelor, au răspuns la întrebări, or, de modul cum au raportat rezultatele și cheltuirea eficientă a banilor va depinde finanțarea de mai departe a cercetării.

La finele audierilor proiectelor a avut loc și adunarea membrilor Academiei din cadrul Secției de științe, la care au fost audiate și aprobate rapoartele de activitate științifică și inovațională pentru anul 2019, a membrilor titulari (academicieni) și membrilor corespondenți.

În a doua jumătate a zilei, s-a dat start și audierilor în cadrul Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM, conducătorul Secției, m.c. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM. 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online