La Academia de Științe a avut loc Ședință festivă a Adunării Generale a AȘM, dedicată împlinirii a 60 de ani de la fondarea AȘM și a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic

11.06.2021
Vizitatori unici: 1474

Ședință festivă a Adunării Generale a AȘM, dedicată împlinirii a 60 de ani de la fondarea AȘM și a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic, dar și celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova, a avut loc la 11 iunie 2021.

 

Festivitatea s-a desfășurat în format mixt, prezent în sală fiind un număr restrâns de persoane, pentru a respecta normele sanitare impuse de pandemie

 

În deschiderea ședinței festive, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a salutat prezența publicului  din Sala Azurie a AȘM, dar și celor din spațiul virtual. Președintele AȘM a adresat un mesaj de felicitare membrilor AȘM, întregii comunități științifice, mulțumind tuturor celor care s-au implicat în organizarea, în premieră, a evenimentului științific „Săptămâna Științei”, celor care au manifestat deschidere pentru a participa cu prelegeri publice din diferite domenii ale științei, pe parcursul săptămânii. „Ne apropiem cu pași rapizi de cea mai importantă zi – 12 iunie, când tradițional organizăm o ședință festivă a Adunării Generale. Pe durata acestei săptămâni, începând cu 7 iunie, am avut o agenda foarte încărcată, fiind susținute 5 lecții publice de Laureați ai Premiului Nobel (ultima urmează să fie susținută la ora 12.00), care au o rezonanță deosebită în comunitatea științifică, dar și în mediul tineretului studios. De asemenea, în cadrul ședințelor plenare personalități notorii din țară și de peste hotare au susținut rapoarte cu un impact special, ridicând probleme presante ale vremii cu referire la ecologie, sănătate, agricultură, tehnologie, studiul artelor etc. Conferințele și simpozioanele internaționale, desfășurate în această „Săptămână a științei”, au integrat cele mai relevante și stringente subiecte din domeniile de competență ale secțiilor de științe”, a menționat președintele AȘM. 

 

În continuarea programului, președintele Tighineanu a prezentat o comunicare intitulată „Academia de Științe a Moldovei: evoluție în timp”, în care și-a propus să facă o scurtă incursiune în trecut, pentru a vedea cum au început lucrurile și cum s-au dezvoltat entitățile științifice. Acad. Tighineanu a trecut în revistă itinerarul formării primelor institute științifice, în 1946, și fondarea Academiei de Științe, în 1961, aceasta fiind o posibilitate unică de deplasare în timp și în spațiu, dar și o evocare a personalităților și evenimentele de altă dată, care au marcat parcursul dezvoltării științei în RSS Moldovenească și după 1991, Republica Moldova. „Astăzi, noi, membri ai comunității științifice, avem un respect aparte față de predecesorii noștri, față de cei care au fondat și au condus direcții noi de cercetare, au format școli științifice și au educat zeci și sute de specialiști care ne-au duc faima atât în țară, cât și departe de hotarele ei. Lista nominală a tuturor membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM de la 1961 până în zilele noastre numără 190 de persoane, la care adăugăm și membrii fondatori ai Academiei pentru a percepe amploarea dezvoltării științei în decursul a 60 de ani”, a remarcat președintele AȘM.

 

Totodată, președintele Tighineanu a specificat, că după 2018, ca urmare a modificărilor la Codul cu privire la știință și inovare, AȘM și-a concentrat eforturile pentru consolidarea științei și a comunității științifice, promovarea științei naționale pe plan mondial, restabilirea autorității AȘM, realizarea altor atribuţii specificate în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al RM și în Statutul AȘM, în redacție nouă. În context, a menționat că în ultimii doi ani au fost lansate platforme științifice cu o înaltă vizibilitate națională și internațională, în cadrul cărora se desfășoară lecții publice, prelegeri, lecturi academice, AȘM fiind deschisă pentru colaborare cu instituțiile din domeniile educației, culturii, artei etc. În această ordine de idei, a fost subliniată și activitatea continuă a comunității academice referitor la informarea societății privind răspândirea pandemiei, de explicare argumentată a cauzelor apariției și efectelor nocive, pe care le produce coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2, cu privire la necesitatea vaccinării şi a altor măsuri necesare de prevenire a îmbolnăvirilor de COVID-19. „Săptămâna științei a reflectat ca în oglindă nivelul înalt al rezultatelor științifice, prezentate de savanți din mai multe entități autohtone de cercetare, dar și faptul că Academia de Științe a Moldovei, prin personalități notorii și școli științifice, este bine cunoscută la nivel internațional. În context, voi face referință doar la luarea de cuvânt a doamnei Angela Ganninger, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, care la deschiderea Conferinței „Cercetări științifice în contextul provocărilor Secolului XXI” s-a exprimat în felul următor: „Ansamblul enorm de excelență științifică mondială care s-a reunit în această săptămână demonstrează în mod impresionant consolidare și recunoașterea Academiei de Științe a Moldovei de comunitatea științifică internațională”. „Săptămâna științei”, organizată în premieră de Academia de Științe a Moldovei, a însemnat un triumf al cercetării, a avut o rezonanță pronunțată în societate, a atras mulți tineri talentați, inclusiv liceeni, la Școala de Vară, care a fost organizată concomitent cu suportul profesorilor de la AȘM, Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, dar și cu contribuția experților din mai multe țări ale lumii”, a punctat președintele AȘM, exprimând înalta prețuire și sincere mulțumiri celor cinci Laureați ai Premiului Nobel, membrilor AȘM și tuturor cercetătorilor, care au susținut prelegeri publice la cele mai actuale și importante teme în cadrul „Săptămânii Științei”. 

 

În cadrul ședinței festive a fost lansat albumului enciclopedic „Academia de Științe a Moldovei: Evoluție, Instituționalizare, Personalități (1946–1961–2021)”, care urma să fie propus atenției la Lansarea „Săptămânii Științei”, dar din lipsă de timp, lansarea a fost transferată în ședința de azi. Autorii volumului – m.c. Demir Dragnev, dr.hab. Constantin Manolache, directorul bibliotecii Științifice (Institut) „A.Lupan”, și dr. Ion Valer Xenofontov. Volumul a fost prezentat de  dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general al AȘM, coordonator al ediției.

 

Revenind la agenda zilei de azi, dar și continuând subiectul istoriei celui mai înalt for științific din Republica Moldova, publicul a fost invitat să vizioneze filmul documentar „Istoria Academiei de Științe a Moldovei”, care prezintă o viziune actualizată asupra evoluției AȘM.

 

Rămânând pe aceeași filieră festivă, evenimentul a continuat cu prezentarea unui alt volum, „Academia de Științe a Moldovei – Sinteză cronologică ilustrată (anii 2009 – 2021)”, coordonator, acad. Ion Tighineanu, consultant științific, acad. Mihai Cimpoi, referenți științifici, acad. Mircea Bologa, acad. Teodor Furdui, redactor științific, dr. Ion Valer Xenofontov, autor subsemnata. Lucrarea a fost prezentată de acad. Mihai Cimpoi.

 

Președintele AȘM le-a mulțumit autorilor volumelor lansate, care va fi un cadou pentru membrii AȘM, dar și realizatorilor filmului documentar pentru aceste momente surprinse, în care fiecare membru a AȘM se va regăsi pentru contribuția substanțială în fondarea școlilor științifice, formarea specialiștilor de înaltă calificare, promovarea și internaționalizarea științei.

 

Prezidiul AȘM a aprobat o serie de hotărâri privind conferirea Diplomei aniversare de gratitudine membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor desemnați ai AȘM. Diplomele vor fi înmânate cu prima ocazie fiecărui membru al AȘM, împreună cu albumele jubiliare.

 

A urmat prezentarea, de către prof. Boris Boincean, a Rezoluției solului sau „Cu privire la păstrarea bogăției supreme a Republicii Moldova” și a propunerilor pentru Summitul de la Glasgow.

 

Evenimentul a finalizat cu susținerea prelegerii publice de către Prof. Konstantin Novoselov, Laureat al Premiului Nobel în Fizică (2010), Marea Britanie „Materiale pentru viitor” / „Materials for the future”. Acesta a fost cel de-al cincilea Laureat al Premiului Nobel care a încheiat sesiunea de prelegeri publice în cadrul „Săptămânii Științei”.

 

Mâine, începând cu ora 15:00, la Sala cu Orga va avea loc înmânarea însemnelor de Membru de Onoare al AȘM maestrului Alexandru Samoilă, Cavaler al „Ordinului Republicii”.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM 

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online