Instrumentul Bibliometric Național în clasamentul internațional WEBOMETRICS al repozitoriilor: poziția 32 din 248

24.02.2020
Vizitatori unici: 1163
Instrument Bibliometric National in clasamentul Webometrics

În ediția din februarie 2020 a clasamentului internațional WEBOMETRICS „The Ranking Web of World repositories”, Instrumentul Bibliometric Național (IBN) elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) deține poziția 32 din 248, cu peste 59.600 de înregistrări, în compartimentul „CLASAMENT TRANSPARENT: Portaluri ale revistelor indexate de Google Scholar” (TRANSPARENT RANKING: Portals of Journals by Google Scholar).

Datorită colaborării dintre IDSI și Google, publicațiile științifice din IBN au fost indexate în proporție de 93% de Google Scholar.

IBN a devenit un instrument informatic, care vine în suportul aplicării cadrului normativ național în vigoare:

  1. Hotărârea Guvernului Nr. 382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării:

Anexa 1. p.59 “... Rezultatele obținute în urma realizării proiectelor finanțate din bugetul de stat se publică în Acces Deschis, fapt care va fi stipulat în contractele de finanțare a proiectelor.”

  1. Contractele de finanțare a proiectului de cercetare și inovare (ANCD – beneficiar de proiecte): p.4.1. Beneficiarul proiectului are următoarele obligații: lit.p) să asigure accesul deschis la rezultatele obținute în cadrul realizării proiectului, cu includerea referinței la Contractul în cadrul căruia au fost obținute.
  2. Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice, Anexa 4 la Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018

p.9. Pentru a fi recunoscute şi contorizate în cadrul activităţilor de cercetare-dezvoltare, manifestarea ştiinţifică trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

lit.e) organizatorul: (iv) transmite programul manifestării şi varianta electronică a culegerii de lucrări publicate a congresului, conferinţei, simpozionului ştiinţific organizat … Instrumentului Bibliometric Naţional, gestionat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

p.13. La finele fiecărui an ANACEC, în colaborare cu IDSI, întocmeşte Registrul materialelor publicate în baza manifestărilor ştiinţifice organizate în anul de referinţă.

  1. Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice,  Anexă la Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018

p.22. Revistele ştiinţifice trebuie să satisfacă următoarele cerinţe obligatorii: lit. k) să fie înregistrată în Instrumentul Bibliometric Naţional.

Instrumentul Bibliometric Național (IBN) se menține în continuare drept cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole din revistele științifice și publicațiile conferințelor din Republica Moldova în perioada 1993-prezent, manifestările științifice organizate de organizații din sfera științei și inovării din RM.

În 2019, în IBN a fost indexat de 2,3 ori mai mult conținut decât în toate repozitoriile instituțiilor de învățământ superior din RM. Aici este disponibilă informaţia despre revistele din RM înregistrate în baze date internaţionale de prestigiu: SCOPUS, Web of Science, DOAJ, cât și publicațiile din străinătate ale autorilor din Republica Moldova.

În ediția din 2016 a clasamentului WEBOMETICS, IBN s-a clasat pe locul 131 din 206, fiind la jumătatea clasamentului, care se baza pe o metodologie proprie de clasificare (Size (10%), Visibility (25%), Altmetrics (25%), Files Rich (10%), Google Scholar (30%)).

Clasamentul Transparent (Transparent Ranking) în baza datelor colectate din Google Scholar este publicat de WEBOMETRICS pe parcursul ultimilor 3 ani, cu ediții în februarie și iulie. Scopul acestuia este să sprijine inițiativele de Acces Deschis, implicit accesul gratuit la publicațiile științifice în format electronic. Indicatorii webometrici colectați sunt utilizați pentru a măsura vizibilitatea globală și impactul repozitoriilor științifice. Printre liderii clasamentului din februarie 2020 se numără China National Knowledge Infrastructure (lider detașat cu peste 53 milioane de înregistrări în Google Scholar), Japan Science and Technology Information Aggregator Electronic J-STAGE (peste 4 mln înregistrări), eLibrary.ru (peste 4 mln înregstrări) și Cyberleninka din Federația Rusă, rețelele sociale pentru cercetători ResearchGate și Academia.edu.

WEBOMETRICS „The Ranking Web of World repositories” face parte din seria de clasamente, care includ universităţi, institute de cercetare, centre de business și spitale. Toate acestea reprezintă o inițiativă a Laboratorului Cybermetrics, un grup de cercetare care aparţine celui mai mare organism de cercetare publică din Spania: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fondat în 2006. Laboratorul Cybermetrics este axat pe analiza cantitativă a conținutului pe Internet și pe Web, în special celui legat de procesele de generare și comunicare academică a cunoștințelor științifice. Fiind o nouă disciplină în curs de dezvoltare, aceasta a fost denumită cibermetrie sau webometrie.

Sursa: www.idsi.md

Categorie:

Înregistrări online