Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară” a marcat 65 ani de la fondare

04.10.2021
Vizitatori unici: 480

Instituția Publică „Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară” a marcat 65 ani de la fondare. Cu prilejul aniversar, la 30 septembrie 2021, la Academia de Științe a Moldovei și-a ținut lucrările Conferința științifico-practică cu participare internațională „Inovații în zootehnie și siguranța produselor alimentare – realizări și perspective”. Manifestarea științifică a fost organizată în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Educației și Cercetării. Conferința a reunit peste 50 de participanți, personalități marcante ale mediului academic, de cercetare, doctoranzi, precum şi specialişti din sectorul privat, fermieri. Participanții au prezentat, în regim online, rapoarte privind rezultatele cercetărilor științifice, evenimentul fiind moderat de directorul instituției, dr. Oleg Mașner.

La inaugurarea lucrărilor Conferinței a participat vicepreședintele AȘM, acad. Boris Gaina. Vicepreședintele AȘM a salutat prezența participanților la eveniment, subliniind importanța acestuia care marchează nu doar o aniversare a Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară, ci aduce în prim-plan rodul activității și rezultatele științifice ale cercetătorilor obținute de-a lungul a șase decenii și jumătate. Vicepreședintele Boris Gaina a transmis mesajul de felicitare pentru întreg colectivul instituției, din partea președintelui AȘM, acad. Ion Tighineanu, care le-a dorit sănătate, succese și noi realizări în acest domeniu deloc simplu, dar care înregistrează rezultate bune, chiar dacă activitatea se ține mai mult pe entuziasmul cercetătorilor.   

Prin decizia Prezidiului AȘM, în contextul aniversar, pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, mai multor cercetători le-au fost conferite distincții ale AȘM:

Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM, doctorului habilitat în științe biologice, profesor universitar Grigore Darie, șef al Laboratorului Biotehnologii în Reproducție și Transfer de Embrioni al IȘPBZMV,

Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM, doctorului habilitat în științe agricole, Petru Liuțcanov, șef al Laboratorului Tehnologii de Creștere și Exploatare a Ovinelor și Caprinelor a IȘPBZMV,

Diploma de onoare Academiei de Ştiințe a Moldovei, doctorului în științe agricole, conferențiar universitar Igor Petcu, director adjunct pentru știință al IȘPBZMV,

Diploma de onoare Academiei de Ştiințe a Moldovei, doctorului în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător Vera Granaci,

Diploma de recunoștință a Academiei de Ştiințe a Moldovei, doctorului în ştiinţe agricole, conferențiar cercetător Iov Donica.  

Cu prilejul aniversării, Institutul a editat o Culegere de lucrări științifice, care însumează peste 120 de articole științifice ale cercetătorilor din domeniile vizate, din 30 de organizații din sfera științei și inovării din diferite țări ale lumii (Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Republica Belarus, Federația Rusă, România, Uzbekistan, China, Egipt).

În concluziile Conferinței s-a constatat că cele mai importante rapoarte au vizat problemele menținerii și dezvoltării fondului genetic animalier, problema asigurării calității și inofensivității producției animalelor, precum și importanța cercetărilor ce vizează schimbările climaterice și influența acestora asupra sectorului zootehnic și bazei furajere pentru animale. O problemă aparte luată în dezbatere de participanți a fost pe marginea reducerii utilizării antimicrobienilor atât în hrana animalelor, cât și în protejarea sănătății acestora, promovând ideea „O sănătate unică” – slogan important la nivel internațional. Totodată a fost menționată importanța cercetărilor genetice și moleculare în selecția animalelor pentru creșterea rezistenței acestora la stresul tehnologic. După conținutul științific și problematica abordată, cele mai profunde s-au dovedit cercetările prezentate de către A. Budevici, reprezentant al Institutului de Zootehnie din Jodino, Belarus. Raportul a fost axat pe problema obținerii, cercetării și implementării în mai multe domenii ale societății umane a bioanalogului biologic de lactoferină umană, obținute și testate de la un nucleu de capre, acestea fiind realizate prin metoda modernă avansată – transgeneza, care are impact în diferite domenii, inclusiv în profilaxia și inhibarea virusului SARS-COV2.

În sesiunea de dezbateri, participanții la Conferință au susținut ideea continuării cercetărilor în domeniul zootehniei și medicinei veterinare pentru asigurarea populației atât la nivel național, cât și mondial, cu produse cu valoare biologică înaltă de origine animală, importanța ecologizării producției zootehnice, dezvoltarea sistemelor naționale de monitorizare și control a inofensivității alimentelor de origine animală atât pentru consum, cât și pentru protecția mediului ambiant. Totodată s-a menționat necesitatea modernizării bazelor științifice și experimentale în cadrul instituțiilor din domeniul cercetării și inovării, precum și pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare prin care să fie asigurată continuitatea direcțiilor prioritare de cercetare, precum și a școlilor științifice formate.

În cadrul sesiunii plenare au fost prezentate cinci rapoarte, Conferința fiind structurată în 12 secții. Tematicile abordate de participanții la for au reflectat principalele probleme și soluții care vin în sprijinul dezvoltării științei zootehnice, medicinei veterinare și siguranței alimentelor de origine animală. Numărul impresionant de lucrări științifice prezentat în cadrul Conferinței, precum și importanța problemelor abordate la acest eveniment au demonstrat importanța acestei ramuri pentru economia națională și necesitatea cercetărilor științifice în domeniu. 

Institutul Stiintifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicina Veterinară a fost fondat în 1956 și la ora actuală este organizația principală din sfera științei şi inovării în domeniu. Institutul efectuează cercetările științifice în ramurile de baza ale sectorului zootehnic din ţară: taurine, ovine, iepuri de casă, albine, medicină veterinară şi, concomitent, coordonează activitățile respective în ramurile creșterii porcinelor, păsărilor şi peștilor, efectuând finanțarea programelor de cercetare a entităților în cauză.
 

În cadrul Institutului activează peste 50 de angajați, 22 fiind cercetători științifici, inclusiv 5 doctori habilitati și 10 doctori în agricultură, medicină veterinară şi biologie.
 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: