Inițiativa Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei: Acces Deschis la publicațiile științifice

19.08.2020
Vizitatori unici: 1070

Politica Accesului Deschis la publicațiile științifice este intens promovată în spațiul european de aproape două decenii, având o susținere accentuată din partea Comisiei Europene, care a venit în aprilie 2020 cu un apel aparte privind deschiderea mai largă și imediată pentru rezultatele și datele științifice referitor la COVID-19. Republica Moldova, în contextul integrării în Spațiul European de Cercetare și în calitatea sa de participant plenipotențiar la Programul-Cadru al Uniunii Europene „Orizont-2020”, trebuie să-și racordeze politicile de publicare a rezultatelor științifice la cele aplicate în spațiul comunitar.

Menționăm că subiectele referitor la publicațiile științifice din țara noastră au fost abordate în cadrul sesiunii a V-a a Adunării Generale a AŞM din data de 30 iunie 2019, la care a fost audiat și aprobat Raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019, elaborat de Academia de Științe a Moldovei (https://asm.md/sites/default/files/2020-07/Raport_asupra_starii_stiintei_2019_ASM_Guvern_07_07_2020.pdf).

Raportul asupra stării științei a pus în evidență trendul descendent al numărului revistelor acreditate. La 31 decembrie 2019, 46 de reviste științifice dețineau certificate de acreditare cu termen de valabilitate neexpirat. În registrul revistelor științifice din Republica Moldova figurează 9 reviste de Categoria A, 3 reviste de Categoria B+, 30 de reviste de Categoria B, 7 reviste de Categoria C, urmărindu-se o tendință de creștere a exigențelor privind evaluarea și acreditarea revistelor conform cerințelor regulamentare. Totodată, s-a constatat că în anul 2019 s-a atestat o încetinire a procesului de publicare în acces deschis a articolelor din revistele ştiinţifice autohtone acreditate.

Începând cu 2020, cheltuielile pentru editarea revistelor științifice de profil, fondate de organizațiile din domeniile cercetării și inovării, sunt incluse în proiectele din cadrul Programului de Stat (HG 382/2019), precum și în finanțarea instituțională (HG 53/2020).

Examinând situația în domeniul editării revistelor științifice acreditate și luând în considerare starea epidemiologică în legătură cu pandemia COVID-19, factori ce creează impedimente din punct de vedere financiar și organizatoric în editarea revistelor, Academia de Științe a Moldovei, în scopul eficientizării activității, propune următoarele acțiuni:

  1. Elaborarea paginilor web ale revistelor științifice editate de organizațiile din domeniile cercetării și inovării sau a unor rubrici aparte pe pagina oficială a instituției fondatoare;
  2. Aprobarea de către colegiile de redacție a politicii editoriale privind publicarea revistelor în format electronic pe site-urile instituțiilor sau pe site-urile revistelor;
  3. Utilizarea pentru publicarea versiunii electronice a indicatorului E-ISSN, oferit de Camera Națională a Cărții;
  4. Modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea și clasificarea revistelor, oferind posibilitatea revistelor publicate doar în format electronic să participe în condiții egale în procesul de evaluare și acreditare a acestora.
  5. Promovarea Accesului Deschis prin plasarea online a publicațiilor științifice editate din sursele financiare bugetare (ale proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor bilaterale și multilaterale, proiectelor pentru tineri cercetători, proiectelor pentru transfer tehnologic etc.).

Promovarea de către colegiile de redacție a revistelor în format electronic va facilita procesul de catalogare în baza de date IBN, fapt ce va permite monitorizarea numărului de publicații în reviste naționale, precum și a vizibilității rezultatelor diseminate. Această inițiativă va contribui la reducerea costurilor editoriale, va susține politica de Acces Deschis și va impulsiona integrarea științei autohtone în Spațiul European de Cercetare.

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online