Informație cu privire la examinarea de către Comisia de decernare a premiilor AŞM a dosarelor înaintate la Concursul pentru decernarea premiilor AȘM pentru rezultate științifice obținute în anii 2018–2019

23.10.2020
Vizitatori unici: 178

INFORMAŢIE

privind examinarea de către Comisia de decernare a premiilor AŞM

a dosarelor înaintate la Concursul pentru decernarea premiilor AȘM

pentru rezultate științifice obținute în anii 2018–2019

 

În conformitate cu Regulamentul AŞM privind decernarea Premiilor AŞM, la Comisia de decernare a premiilor AŞM au fost transmise 14 dosare ale pretendenţilor, însoţite de rezultatele expertizei, la următoarele domenii științifice:

- domeniul limba română „Eugeniu Coşeriu”;

- domeniul literatură „Grigore Vieru”;

- domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur”;

- domeniul ştiinţe sociale și economice „Paul Bran”;

- domeniul drept şi științe politice „Constantin Stere”;

- domeniul studiul artelor „Maria Bieşu”.

La ședința Comisiei de decernare a premiilor AŞM din data de 23 octombrie 2020
au fost aprobate următoarele rezultate ale evaluării de către experți a
dosarelor

(Expert 1 / Expert 2):

 

Domeniul limba română „Eugeniu Coşeriu”

Dr. hab. Vasile BAHNARU ciclul de lucrări Studii de lingvistică română

1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/ Excelent

 1. Noutatea științifică – Foarte bine/ Excelent
 2. Impactul, relevanța – Bine/ Excelent
 3. Implementarea rezultatelor obținute – Foarte bine/ Excelent

Dr. hab. Iraida CONDREA ciclul de lucrări Studii de lingvistică și sociolingvistică, studiul textului

1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/ Excelent

 1. Noutatea științifică – Foarte bine/ Excelent
 2. Impactul, relevanța – Foarte bine/ Excelent
 3. Implementarea rezultatelor obținute – Foarte bine/ Excelent

 

Domeniul literatură „Grigore Vieru”

Dr. Tatiana POTÎNG ciclul de lucrări Studii literare și culturale românești

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/ Excelent
 2. Noutatea științifică – Excelent/ Excelent
 3. Impactul, relevanța – Excelent/ Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Foarte bine/ Excelent

Dr. hab. Elena PRUS ciclul de lucrări Literatura ca demers intercultural

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/ Excelent
 2. Noutatea științifică – Excelent/ Excelent
 3. Impactul, relevanța – Excelent/ Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Excelent/ Excelent

 

Domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur”

Dr. hab. Valentin TOMULEȚ ciclul de lucrări Basarabia în epoca modernă

 1. Actualitatea cercetărilor – Bine/ Excelent
 2. Noutatea științifică – Satisfăcător/ Excelent
 3. Impactul, relevanța – Satisfăcător / Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Bine/ Excelent

Dr. hab. Gheorghe COJOCARU ciclul de lucrări Probleme de istorie a Basarabiei în context internațional în secolul al XX-lea

 1. Actualitatea cercetărilor – Bine/ Excelent
 2. Noutatea științifică – Bine/ Excelent
 3. Impactul, relevanța – Satisfăcător/ Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Slab/ Excelent

Dr. Ludmila COJOCARU, dr. hab. A. PETRENCU, dr. V. BÎRLĂDEANU,
dr. Elena POSTICĂ, dr. Lidia PĂDUREAC
ciclul de lucrări Memoria victimelor regimului totalitar

 1. Actualitatea cercetărilor –Foarte bine/ Excelent
 2. Noutatea științifică – Foarte bine/ Excelent
 3. Impactul, relevanța – Bine/ Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute –Bine/ Excelent

Dr. hab. Valeriu CAPCELEA ciclul de lucrări Filosofie socială

 1. Actualitatea cercetărilor – Foarte bine/ Foarte bine
 2. Noutatea științifică – Bine/ Foarte bine
 3. Impactul, relevanța – Bine/ Foarte bine
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Bine/ Foarte bine

Dr. hab. Ana PASCARU, dr. Lidia TROIANOWSKI, dr. Rodica CIOBANU,
dr. Andrei PERCIUN, Nicolae BODEAN
ciclul de lucrări Integrarea tradițiilor filosofiei contemporane în societatea bazată pe cunoaștere

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/ Foarte bine
 2. Noutatea științifică – Foarte bine/ Foarte bine
 3. Impactul, relevanța – Foarte bine/ Foarte bine
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Foarte bine/ Bine

 

Domeniul științe sociale și economice „Paul Bran”

Dr. Elena RAILEANU ciclul de lucrări Teoria designului învățării metasistemice

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/ Foarte bine
 2. Noutatea științifică – Excelent/ Satisfăcător
 3. Impactul, relevanța – Bine/ Satisfăcător
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Satisfăcător/ Bine

Acad. Gheorghe DUCA, acad. Grigore BELOSTECINIC, prof. Ion PETRESCU ciclul de lucrări Managementul timpului: Timpul ca resursă strategică pentru organizație și om

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/ Foarte bine
 2. Noutatea științifică – Excelent/ Satisfăcător
 3. Impactul, relevanța – Foarte bine/ Bine
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Foarte bine/ Insuficient

 

Domeniul drept şi științe politice „Constantin Stere”

Dr. hab. Victor JUC ciclul de lucrări Oportunități și constrângeri de modernizare social-politică a Republicii Moldova în contextual apropierii europene și transformării relațiilor internaționale

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/ Excelent
 2. Noutatea științifică – Excelent/ Excelent
 3. Impactul, relevanța – Foarte bine/ Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Excelent/ Excelent

 

Domeniul studiul artelor „Maria Bieşu”

Dr. hab. Victor GHILAȘ, dr. hab. Aurelian DANILĂ ciclul de lucrări Istoria și teoria artei muzicale naționale

 1. Actualitatea cercetărilor – Foarte bine/ Excelent
 2. Noutatea științifică – Bine/ Foarte bine
 3. Impactul, relevanța – Foarte bine/ Excelent
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Foarte bine/ Foarte bine

Dr. Natalia PROCOP, Valentina NEGRU, Livia SÎRBU, Marina CERCAȘIN, dr. hab. Aurelia HANGANU ciclul de lucrări Miscellanea Culturalis: artă, filologie, istorie

 1. Actualitatea cercetărilor – Excelent/ Excelent
 2. Noutatea științifică – Excelent/ Foarte bine
 3. Impactul, relevanța – Foarte bine/ Foarte bine
 4. Implementarea rezultatelor obținute – Excelent/ Excelent

 

Totodată, în conformitate cu Regulamentul AŞM privind decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede” pentru promovarea ştiinţei în mass-media, la Comisia pentru decernarea premiilor AŞM a fost transmis 1 dosar al pretendentului, însoţit de rezultatele expertizei.

În cadrul ședinței comisiei de decernare a premiilor AŞM din data de 23 octombrie 2020
au fost aprobate următoarele rezultate ale evaluării de către experți a dosarului:

Elena CECAN:

 1. Publicații de popularizare și promovare a rezultatelor cercetării și inovării din Republica

Moldova – Foarte bine /Bine

 1. Realizarea emisiunilor radio și TV de popularizare și promovare a științei – Foarte bine / Foarte bine
 2. Promovarea inițiativelor și a politicilor pentru dezvoltarea cercetării și inovării din țară –

Foarte bine /Bine

 1. Promovarea peste hotarele țării a rezultatelor eminente ale științei naționale – Bine/Satisfăcător

 

Comisia pentru decernarea premiilor AŞM

Categorie: