Hotărârile Prezidiului AŞM în anul 2022

Data

Nr. actului

Denumirea actului administrativ

Anexe

       
       
       

2022-06-17

130

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”.  Descarcă

 

2022-06-17

129

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Facultății de Litere și Istorie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”  Descarcă

 

2022-06-17

128

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Facultății de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova  Descarcă

 

2022-06-17

127

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Institutului de Istorie  Descarcă

 
       
       

2022-06-14

124

Cu privire la prelungirea concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile  Descarcă

Anexă

2022-06-06

123

Cu privire la conferirea Diplomei de Gratitudine a AȘM Maestrului Mihail MUNTEAN  Descarcă

 
       

2022-06-06

121

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Spiridon VANGHELI, scriitor  Descarcă

 

2022-06-06

120

Cu privire la conferirea „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM Domnului Igor GROSU  Descarcă

 

2022-06-06

119

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Aurel ZANOCIdoctor în istorie, conferențiar universitar  Descarcă

 

2022-06-06

118

Cu privire la conferirea Medaliei "Meritul Ştiinţific" cl. a II-a a AȘM domnului acad. Andrei Eșanu  Descarcă

 

2022-06-06

117

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei Inga ȚÎȚCHIEV, doctor în informatică  Descarcă

 
       
       
       

2022-06-06

109

Cu privire la conferirea „Diplomei de Gratitudine” a Academiei de Științe a Moldovei domnului Victor JUC, dr. hab., prof. univ.  Descarcă

 
       

2022-06-06

107

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Silvia HODOROGEA-DOROGAN, jurnalist  Descarcă

 
       

2022-06-06

105

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Dumitru OLĂRESCU, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar  Descarcă

 

2022-06-06

104

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM domnului Valentin TOMULEȚ, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  Descarcă

 

2022-06-06

103

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Aliona GRATI, dr. hab. în filologie, conferențiar universitar  Descarcă

 
       

2022-06-06

101

Cu privire la conferirea Diplomei Academiei de Științe a Moldovei doamnei Lidia VIERU, cercetător științific  Descarcă

 

2022-06-06

100

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Vladimir BORȘ, dr. în științe politice, conf. univ.  Descarcă

 

2022-06-06

99

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Valentin ARAPU, dr. în istorie, cercetător științific  Descarcă

 

2022-06-06

98

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei domnului Viorel BOLDUMA, lector universitar  Descarcă

 

2022-06-06

97

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei Valentina ENACHI, dr. în filosofie, conferențiar universitar  Descarcă

 
       

2022-06-06

94

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Nelu VICOL, dr. în filologie, conferențiar universitar  Descarcă

 

2022-06-06

93

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei Larisa ȘAVGA, dr. hab. în economie, profesor universitar  Descarcă

 

2022-06-06

92

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Diana DEMENTIEVA, dr. în filologie  Descarcă

 

2022-06-06

91

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei Liliana ROTARUdr. în istorie, conf. univ  Descarcă

 

2022-06-06

90

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Sergiu MUSTEAȚĂdr. hab. în istorie, conf. univ.  Descarcă

 
       
       
       
 

89

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM doamnei Tatiana VERLAN, cercetător științific

 
 

88

Cu privire la conferirea Medaliei „Dmitrie Cantemir” a AȘM domnului Grigore SECRIERU, doctor în științe fizico-matematice

 
       

2022-06-06

78

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Gheorghe NICULIȚĂ, dr. în biologie, conferențiar universitar  Descarcă

 
       

2022-06-06

74

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM domnului Vasile BOTNARI, doctor habilitat în științe agricole, conferențiar cercetător  Descarcă

 
       

2022-06-06

72

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Petru Cocîrţădoctor în științe biologice, conferențiar cercetător  Descarcă

 
       

2022-06-06

70

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM
domnului Constantin BULIMAGA
doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător  Descarcă

 
       

2022-06-06

67

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului Oleg MAȘNER, doctor în științe agricole, conferențiar cercetător  Descarcă

 

2022-06-06

66

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM doamnei dr. hab. Svetlana ŞCIUCA  Descarcă

 
       
       

2022-06-06

61

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului dr. Tafuni Ovidiu  Descarcă

 

2022-06-06

60

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei dr. hab. Eleonora VATAMAN  Descarcă

 

2022-06-06

59

Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" a AŞM doamnei dr. Elena TUDOR  Descarcă

 

2022-06-06

58

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM
doamnei dr. Ala SUMAN  
Descarcă

 

2022-06-06

57

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei dr. hab. Iulianna LUPAȘCO  Descarcă

 

2022-06-06

56

Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" a AŞM doamnei dr. Lorina VUDU  Descarcă

 

2022-06-06

55

Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei dr. hab. Lucia ANDRIEŞ  Descarcă

 

2022-06-06

54

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM doamnei dr. hab. Olga CERNEŢCHI  Descarcă

 
       

2022-06-01

48

Cu privire la prelungirea concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile  Descarcă

 
       

2022-05-17

45

Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Științific” clasa II a AȘM domnului Gheorghe ȘIȘCANU, academician  Descarcă

 
       

2022-05-17

39

Cu privire la anunțarea concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile  Descarcă

 

       

2022-04-12

32

Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile  Descarcă

Anexă

       
       
       

2022-01-11

10

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
dnei Ina Tanasiiciuc, soprană 
 Descarcă

 

2022-01-11

9

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Ion Duminica  Descarcă

 

2022-01-11

8

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui Nicolae Becciu  Descarcă

 

2022-01-03

7

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui Andrei Viziru  Descarcă

 
       

2022-01-03

3

Cu privire la acțiunile întreprinse în vederea elaborării Raportului asupra stării științei din Republica Moldova și a Raportului de activitate a AȘM în anul 2021  Descarcă

 
       

2022-01-03

1

Cu privire la prelungirea concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile  Descarcă