Graficul desfășurării interviului pentru concursul prelungit la alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei

25.07.2023
Vizitatori unici: 858

Urmare evaluării dosarelor de participare la concursul prelungit până pe 21 iulie 2023 privind alegerea cercetătorilor ştiinţifici în calitate de membri ai secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Comisia de concurs a selectat următorii candidaţi, care sunt invitaţi la interviul desfăşurat în perioada 27.07.2023-02.08.2023 pe adresa: Ștefan Cel Mare și Sfănt 180, et.10, bir.1015   după cum urmează:

Nr. Profilul

Candidatul

Titlul științific

Data interviului

Ora interviului

A.   Secția Științe Exacte și Inginerești
1 141. Chimie anorganică Lozan Vasile

Dr.hab

01 august 2023 10.30
2

145. Chimie ecologică

Gonța Maria

Dr.hab

01 august 2023 10.45
B.    Secția Științe ale Vieții
1

321. Medicină generală

Jucov Artiom

Dr.

27 iulie 2023 18.15
2

413. Acvacultură

Bulat Dumitru

Dr.

27 iulie 2023 11.00
C.   Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte
1

553. Drept privat

Ciobanu Rodica

Dr.hab

02 august 2023 10.45
2

Mihalache Iurie

Dr.hab

02 august 2023 11.00
3

571. Jurnalism și comunicare

Bulicanu Victoria

Dr.

02 august 2023

11.15

 

Sursa: ANCD (https://www.ancd.gov.md/ro/content/graficul-desf%C4%83%C8%99ur%C4%83rii-interviului-pentru-concursul-prelungit-la-alegerea-cercet%C4%83torilor)

Categorie:

Înregistrări online