A fost aprobat noul Regulament cu privire la alegerea membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor de onoare ai AȘM

28.10.2022
Vizitatori unici: 887

La 26 octombrie 2022 și-a ținut lucrările Sesiunea a IV-a a Adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM.

 

Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți este constituită la ziua de azi din 58 de membri. În total, conform datelor de înregistrare, la sesiunea curentă au fost prezenți 41 de membri ai Adunării generale, ceea ce constituie peste 2/3 din personalului scriptic al Adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM. Lucrările Adunării generale s-au desfășurat în format mixt.

 

Membrii Adunării generale au cinstit, printr-un minut de reculegere, memoria membrului corespondent Ion Corcimaru, care a fost înmormântat chiar în dimineața zilei.

 

Pe ordinea de zi a fost inclus subiectul „Aprobarea Regulamentului cu privire la alegerea membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei (în redacție nouă)”, raportor, m. c. Svetlana Cojocaru, președinte al grupului de lucru, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe exacte și Inginerești.

 

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a motivat condiționarea convocării celei de-a IV-a Sesiuni a Adunării generale, evidențiind că Regulamentul privind alegerea membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei a fost aprobat prin Hotărârea Adunării generale a membrilor Academiei de Științe a Moldovei în 2005, de-a lungul anilor fiind operate modificări și completări. Președintele Tighineanu a menționat necesitatea racordării Regulamentului la actele legislative în vigoare.

 

Cu privire la ordinea zi, acad. Ion Guceac a propus să fie introdus și subiectul privind  perspectivele de dezvoltare a AȘM. Membrii Adunării generale au propus, însă, ca acest subiect să fie examinat într-o ședință aparte.

 

M.c. Svetlana Cojocaru a prezentat retrospectiv procesul și algoritmul de elaborare a Regulamentului în redacție nouă.

 

În cadrul dezbaterilor, pe marginea modificărilor, au luat cuvântul academicienii Teodor Furdui, Grigore Belostecinic, Andrei Eșanu, Leonid Culiuc, Ion Bostan, Stanslav Groppa, Eva Gudumac, Mihai Cimpoi, membrii corespondenți Viorel Prisăcari și Constantin Gaindric. S-a decis, cu un vot abținere, scoaterea cenzului de vârstă de 70 de ani de accedere în rândul membrilor AȘM și micșorarea numărului de doctori sau doctori habilitați de 5 la 4 pentru pretendenții la titlul de membru corespondent.

 

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului a fost prezentat de acad. Grigore Belostecinic, președinte al Comisiei de redactare.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

 

Categorie:

Înregistrări online