Fortificarea colaborării științifice între Republica Moldova și Ungaria

28.01.2023
Vizitatori unici: 726

La invitația acad. Tamás Freund, președintele Academiei de Științe a Ungariei (MTA), acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, împreună cu șeful Secției management academic și relații externe a AȘM, dr. Tudor Braniște, a întreprins o vizită de lucru la Budapesta.

În ziua de 26 ianuarie 2023, au avut loc întâlniri cu președintele Academiei de Științe a Ungariei, acad. Tamás Freund, și secretarul științific general al instituției, acad. László Péter Kollár. În cadrul acestui dialog, au fost abordate subiecte ce țin de prioritățile cercetărilor științifice la scară regională și globală, rolul Academiilor de Științe în promovarea cercetărilor fundamentale etc. Președintele Tamás Freund s-a referit și la activitatea rețelei naționale de institute de cercetare din Ungaria, coordonată de un Board național, constituit din membri propuși de Academie și Guvern (50%:50%). Mai mult, Academia de Științe a Ungariei este coordonatorul unor proiecte de importanță majoră pentru societate, la realizarea cărora sunt implicate grupuri de cercetători din diverse instituții. În scopul de a stimula în continuare cooperarea științifică la nivel bilateral, s-a convenit revizuirea acordului de colaborare și semnarea, la scurt timp, a unui protocol adițional.

La 27 ianuarie curent, a avut loc întrevederea acad. Ion Tighineanu și dr. Tudor Braniște cu reprezentanții Clusterului din Budapesta al Academiei Europene (Europaea Academy Budapest Hub), inclusiv cu prof. László Lovász, directorul AE Budapest Hub, prof. Éva Kondorosi, vice-director al AE Budapest Hub pe dimensiunea extinderii participării, prof. Gábor Stépán, vice-director pe probleme de sustenabilitate, prof. András Báldi, vice-director în domeniul colaborării în regiunea bazinului Dunării ș.a. La întâlnire a participat, de asemenea, profesorul Sierd Cloetingh, ex-președinte al Academiei Europene. În cadrul discuțiilor, au fost examinate mai multe chestiuni de importanță regională, în particular: colaborarea în domeniul schimbărilor climatice și păstrării biodiversității în regiunea bazinului Dunării; implicarea tinerilor cercetători în programe comune de mobilitate academică privind dezvoltarea profesională durabilă; inițierea și pregătirea propunerilor de proiecte comune pentru participarea la concursurile lansate de Comisia Europeană în cadrul programului Orizont Europa ș.a. Au fost trasate căi de implicare a comunității științifice din Republica Moldova în activitățile Clusterului din Budapesta al Academiei Europene.

Tot la 27 ianuarie, a avut loc întâlnirea acad. Ion Tighineanu și dr. Tudor Braniște cu conducerea Academiei Tinerilor din Ungaria (ATU): dr. Katalin Solymosi, președinte-fondator al ATU și dr. Gabor Kecskes, copreședinte al ATU. Gazdele au informat oaspeții din Republica Moldova despre modul de funcționare al Academiei Tinerilor și colaborarea ei cu Academia de Științe a Ungariei, interacțiunea cu agențiile de finanțare a cercetării și suportul acordat tinerilor cercetători și postdoctoranzilor la nivel național. În cadrul discuțiilor, dr. Tudor Braniște, inițiatorul creării Academiei Tinerilor din Moldova, a informat audiența cu privire la primele activități ale tinerilor cercetători în domeniul promovării științei în rândul elevilor și studenților, precum și motivarea acestora de a se implica la realizarea unor proiecte coordonate de Academiile Tinerilor la nivel național, Academia Tinerilor din Europa sau Academia Globală a Tinerilor. În scopul fortificării comunității tinerilor cercetători din Republica Moldova și creării unor noi punți de cooperare științifică bilaterală, s-a convenit în vederea participării tinerilor din Moldova la diverse acțiuni de training și suport organizate de Academia Tinerilor din Ungaria.

În cadrul delegației la Budapesta, acad. Ion Tighineanu și dr. Tudor Braniște au întreprins o vizită la Institutul de Fizică Tehnică și Știința Materialelor, unde au avut o întrevedere cu prof. Béla Pécz, directorul entității de cercetare.

 

                                                                                                                        Tatiana ROTARU

Categorie:

Înregistrări online