Felicitări Institutului de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici” la 60 de ani de la fondare

25.04.2024
Vizitatori unici: 904

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești, aduc cordiale felicitări Institutului de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici” al Universității de Stat din Moldova cu ocazia aniversării a 60-a de la creare.

Succesele institutului se datorează în mare parte academicianului V. Andrunachievici, un matematician şi un organizator talentat, care a reuşit să formeze un colectiv de performanţă.

Spre sfârșitul anilor `70 în institut s-au constituit și afirmat vestitele școli științifice în domeniul teoriei inelelor algebrice (conducător – acad. V. Andrunachievici), teoriei calitative a ecuațiilor diferențiale (acad. C. Sibirschi), teoriei quasigrupurilor (mem. cor. al Academiei de Ştiințe Pedagogice din URSS, prof. V. Belousov), analizei funcționale (mem. cor. al AŞM I. Gohberg) şi logicii matematice (dr. A. Kuzneţov). Cu mult succes se dezvoltă și cercetările în domeniul matematicii aplicate și informaticii.

De-a lungul celor șase decenii, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” a fost un far, un îndrumător al cunoașterii și un reputat centru de excelență. Au fost materializate circa 80 de proiecte de cercetare naționale și internaționale; prin studii de doctorat sau cu contribuția Consiliilor științifice specializate au fost pregătiți mai mult de 400 de doctori şi doctori habilitați, majoritatea dintre care au continuat activitatea de cercetare în institut, în universități din țară și centre științifice de peste hotare.

Institutul editează trei reviste de prestigiu: „Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica” (indexată în SCOPUS), „Computer Science Journal of Moldova” (indexată în SCOPUS și Web of Science), „Quasigroups and Related Systems” (indexată în SCOPUS). Toate trei reviste aduc o contribuție valoroasă la promovarea și recunoașterea internațională a rezultatelor științifice obținute de cercetătorii institutului, asigurând vizibilitatea lor și facilitând participarea acestora în diverse proiecte internaționale.

Onorați membri titulari și membri corespondenți ai Institutului de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”,

Stimați cercetători și colaboratori ai Institutului!

Vă dorim în continuare mari succese în realizarea proiectelor de cercetare, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, noi rezultate frumoase care să contribuie la prosperarea Republicii Moldova în calea sa de integrare în comunitatea europeană.

 

La Mulți Ani, Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”!

 

Categorie:

Înregistrări online