FELICITĂRI INSTITULUI DE FIZICĂ APLICATĂ LA 60 DE ANI DE LA FONDARE

30.04.2024
Vizitatori unici: 844

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești, vin cu sincere felicitări în adresa Institutului de Fizică Aplicată (IFA) la cea de-a 60-a aniversare de la fondare. Crearea Institutului, inițiată de primul director, academicianul Boris Lazarenko, a fost susținută și promovată de profesionalismul colaboratorilor științifici și inginerilor, care cu entuziasm și dăruire de sine au contribuit activ la dezvoltarea cu succes a cercetărilor în domeniile fizicii materiei condensate, științei materialelor, electrofizicii și electrotehnologiilor.

În scurt timp după fondare, IFA a reușit să se afirme ca o instituție performantă de cercetare cu vizibilitate internațională, întrunind în componența sa departamente teoretice și laboratoare experimentale, Biroul Specializat de Proiectare și Tehnologie, precum și Uzina-pilot. IFA este fondatorul și editorul revistei științifice „Электронная обработка материалов” (redactor-șef acad. Mircea Bologa), versiunea engleză a căreia apare în SUA.

Pe parcursul celor șase decenii, în Institut s-au format școli științifice înalt apreciate de comunitatea științifică internațională în domeniile fizicii teoretice, reprezentate de reputații academicieni Vsevolod Moscalenco, Sveatoslav Moscalenco, Victor Kovarskii, fizicii experimentale – academicienii Tadeusz Malinowski, Sergiu Rădăuțan, Dumitru Ghițu, Andrei Andrieș, profesorul Iulia Boiarskaia și a electrotehnologiilor – academicienii Boris Lazarenko, Iurii Petrov, membrul corespondent Alexandr Dicusar.

Astăzi performanțele științifice ale IFA pe plan național și internațional sunt promovate de membrii AȘM – acad. Ernest Arușanov, acad. Mircea Bologa, acad. Leonid Culiuc, acad. Alexei Simașchevici și de întreaga echipă de cercetători și colaboratori științifici.

Devenind un centru științific avansat, cu extinse relații internaționale, IFA s-a manifestat și ca o instituție de excelență, asigurând pregătirea personalului științific înalt calificat – sute de doctori și doctori habilitați instruiți în cadrul IFA activează cu succes nu doar în universitățile și unitățile de cercetare din republică, dar și în reputate centre științifice de peste hotare.

Pe parcursul ultimilor decenii, IFA de trei ori a trecut procedura de acreditare, de fiecare dată obținând cea mai înaltă apreciere, fapt datorat rezultatelor științifice prezentate în sute de articole publicate în reviste cu factor de impact, elaborărilor și inovărilor protejate de brevete de invenție și, desigur, multitudinii proiectelor internaționale câștigate în condiții de concurență dură.

Onorați membri titulari ai Institutului de Fizică Aplicată, stimați cercetători și colaboratori ai Institutului care, similar altor instituții de cercetare fondate și afiliate în trecut AȘM, actualmente își desfășoară activitatea în cadrul Universității de Stat din Moldova,Vă dorim prosperitate și în viitor, în continuare să generați rezultate științifice originale fundamentale, dar și aplicative, aducând contribuții semnificative la formarea viitoarelor generații de savanți ai țării noastre care să contribuie la prosperarea Republicii Moldova în calea sa de integrare în comunitatea europeană.

La Mulți Ani, Institutul de Fizică Aplicată!

Categorie:

Înregistrări online