Evoluții recente în cercetarea fundamentală și aplicată la Academia Națională de Științe din Ucraina, prezentate la AȘM, de acad. Anatoly  Zagordny, Președintele Academiei Naționale de Științe din Ucraina

26.01.2022
Vizitatori unici: 1218

Președintele Academiei Naționale de Științe din Ucraina, academicianul Anatoly  Zagordny, a susținut, la 25 ianuarie 2022, Lecția publică „Evoluții recente în cercetarea fundamentală și aplicată la Academia Națională de Științe din Ucraina” („Recent Developments in Basic and Applied Research at the National Academy of Sciences of Ukraine”).

 

La eveniment au fost invitați să participe membrii AȘM, directorii institutelor de cercetare, cercetătorii științifici din institute de cercetare și universități, reprezentanții ministerelor și agențiilor cu tangențe în managementul științei. În Sala Azurie a AȘM a fost prezentă conducerea AȘM, precum și acad. Grigore Belostecinic, președintele Consiliului Rectorilor din Moldova, rector ASEM și m.c. Alexandru Stratan, președintele Consiliului directorilor institutelor de cercetare.

 

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a salutat participanții la eveniment, mulțumindu-i președintelui Academiei Naționale de Științe a Ucrainei pentru acordul Domniei Sale de a ține o conferință pentru comunitatea științifică din Republica Moldova. Făcând publică agenda întrunirii, președintele Tighineanu a trecut în revistă unele probleme care au avut o largă dezbatere în cadrul platformelor inițiate de AȘM. Președintele AȘM s-a referit la provocările secolului XXI, în primul rând declanșarea pandemiei de Covid-19, care ține omenirea sub asediu, încălzirea globală, o problemă foarte actuală, care a fost și genericul Summit-ului de la Glasgow din noiembrie 2021, precum și starea mediului ambiant cu precădere situația gravă a râului Nistru. În contextul anului 2022, declarat de către ONU drept An Internațional al Științelor Fundamentale (IYBSSD – International Year of Basic Sciences for Sustainable Development), președintele AȘM a menționat crearea în cadrul AȘM a unei noi platforme științifice de comunicare în domeniul științelor fundamentale cu genericul „Științele fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a societății, care va fi coordonată de profesorul Vladimir Fomin https://asm.md/2022-international-al-stiintelor-fundamentale-pentru-dezvoltare-durabila)

 

Președintele AȘM a făcut o succintă prezentare a activității științifice și manageriale a  academicianului Anatoly Zagorodny, subliniind cele mai importante repere ale parcursului său științific, dar și aprecierile de care s-a bucurat de-a lungul vieții.

 

Invitatul zilei, academicianul Anatoly Zagorodny, a mulțumit pentru invitația de a susține o lecție publică la Academia de Științe a Moldovei, salutând toți oamenii de știință care au găsit timp pentru a fi prezenți la această întâlnire, pe care o percepe ca pe o întâlnire a celor două academii cu o bogată și frumoasă colaborare. Acad. Zagorodny a prezentat un scurt istoric al Academiei Naționale de Științe din Ucraina, pornind de la momentul fondării și celor care au stat la baza creării acesteia și până în prezent, aducând în prim-plan evoluțiile și rezultatele cu care se mândrește instituția, la timona căreia se află de un an. Savantul a vorbit despre contribuțiile remarcabile ale acad. Volodymyr Vernadski, care a fost și primul președinte al ANȘU, dar și despre acad. Boris Paton, care a deținut funcția de președinte din 1962 până în 2020, fiind de-o vârstă cu Academia ucraineană. În context, acad. Zagorodny a vorbit despre ședința de constituire a Academiei, rolul, misiunea, conceputul instituției încă de la 1918. Președintele ANȘU a subliniat că Academia numără 150 de institute și organizații, centre de cercetare, trei secții cu domeniile științifice pe care le dezvoltă, în care activează cca 20 mii de cercetători. A trecut în revistă direcțiile științifice, cercetările fundamentale și aplicative, descoperirile savanților ucraineni, participarea cercetătorilor în realizarea diverselor proiecte, inclusiv internaționale în diferite domenii. Savantul a vorbit despre colaborările naționale, dar și internaționale care se află la un nivel foarte înalt. În context, a menționat colaborarea cu Academia de Științe a Moldovei cu care au fost semnate 14 acorduri de colaborare, remarcând și desemnarea a 86 de laureați ai Premiilor celor trei academii. Amintind de relațiile de colaborare cu AȘM, savantul a menționat două exemple de colaborare, preponderent pe subiectul științelor umaniste. Un subiect aparte a fost dedicat programelor de post-doctorat, susținerii tinerilor pentru a le stimula venirea în cercetare, reformelor necesare pentru a optimiza și activiza activitatea instituției. O problemă pe care a atins-o pe final a fost finanțarea cercetării, precizând că deși finanțarea era planificată la nivelul de 1,7% din PIB, anul trecut s-a bucurat doar de 0,17, cu remarca optimistă că anul acesta situația s-a îmbunătățit, având o finanțare mult mai generoasă, ceea ce îl face să creadă că cercetarea în Ucraina are viitor, cu atât mai mult că acum trei ani a fost instituit Fondul Național pentru Cercetare, care va participa cu co-finanțări pe anumite domenii.

 

Președintele Ion Tighineanu i-a mulțumit omologului său ucrainean pentru informația impresionantă prezentată, astfel încât forma concentrată a prezentării a putut oferi o doză consistentă de cunoaștere a ceea ce reprezintă astăzi Academia de Științe din țara vecină.

 

Întrebările care i-au fost adresate protagonistului, au vizat modul de soluționare a atragerii tinerilor în cercetare, cum sunt gestionate problemele de infrastructură, colaborările cu universitățile din Ucraina. O întrebare care generează îngrijorare pentru ambele state a fost cea legată de mediul ambiant, în speță, cu starea ecologică a bazinului râului Nistru, care a devenit o adevărată catastrofă. Dna m.c. Elena Zubcov, care este considerată un salvator al râului Nistru, a propus susținerea președintelui Zagorodny în crearea unui consorțiu pe problema apei râului Nistru ca o sursă de viață, doleanța savantului fiind de a se acorda mai multă atenție problemelor ecologice.

 

Cu o intervenție online a participat profesorul Vladimir Fomin, doctor habilitat în științe fizice și matematice, Leibniz, Institutul de Cercetări în domeniul corpului solid și al științei materialelor din Dresda, Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Savantul a mulțumit pentru oportunitatea de a prezenta  noua latformă științifică de comunicare „Științele fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a societății”, adresând cuvinte de gratitudine și pentru onoarea de a coordona noua platformă.

 

În prezentarea sa, prof. Fomin a ținut să specifice că după ce a trecut pragul noului mileniu, umanitatea se confruntat cu o serie de provocări care se dezvoltă treptat și apar brusc, amenințând dezvoltarea durabilă și însăși existența sa. Acestea includ schimbările de climă, induse de om, criza energetică, criza structurală și stagnarea pe termen lung a economiei și, în special, pandemia de coronavirus. Noua realitate care a luat contur în ultimii doi ani ar însemna că economia, sănătatea, știința și educația vor urma o cale complet diferită. Omenirea are șansa de a face față în mod adecvat provocărilor existente și de a asigura o dezvoltare echilibrată și durabilă a planetei în secolul XXI doar pe baza realizărilor științelor fundamentale. Acesta este un moment esențial în istorie pentru a convinge liderii economici și politici, precum și publicul larg, de importanța lor vitală. Conștientizarea acestui lucru a fost confirmat în mod clar la cea de-a 76-a sesiune a Adunării Generale a ONU din 2 decembrie 2021, astfel încât anul 2022 să fie declarat Anul internațional al științelor fundamentale pentru dezvoltarea durabilă 2022. (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – Scientists for the Planet (iybssd2022.org)).

 

Prof. Vladimir Fomin a ținut să precizeze că pandemia de coronavirus a provocat moartea a 5.598.284 de vieți până la 24.01.2022 (https://coronavirus.jhu.edu/map.html), iar efectele pe termen lung ale bolii asupra celor care s-au recuperat sunt în prezent neclare. A devenit o provocare pentru medicina practică, organizarea sănătății și, în general, rolul „statului pentru cetățeni”. Principalele probleme ale supraviețuirii acum, este de părere savantul Vladimir Fomin, sunt dezvoltarea operațională ulterioară și utilizarea vaccinurilor eficiente împotriva noilor tulpini de coronavirus, medicamente împotriva coronavirusului în sine, analiza genetică a virusurilor, testarea, modelarea epidemiologică. Toate acestea, conchide profesorul Fomin, sunt rezolvate în  baza rezultatelor acumulate ale cercetării fundamentale în domeniile geneticii și biologiei moleculare, virologiei și imunologiei, fizicii, chimiei și matematicii.

 

În acest sens, prof. Vladimir Fomin a expus onoarea de a coordona această platformă de comunicare și de a invita cât mai mulți participanți la activitățile platformei Academiei de Științe a Republicii Moldova „Științe fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a societății”, care se deschide astăzi, invitând la concentrare pe creativitate, gândire critică, comunicare și cooperare necesare pentru a atinge obiectivelor acestui an internațional.

 

Evenimentul a finalizat cu acordarea Premiilor celor trei academii – Academia de Științe a Ucrainei, Belarus și Moldovei pentru anul 2020, decernate echipelor de cercetători din cele trei țări.

Din Republica Moldova, un premiu a fost decernat domnului Mircea Baznat, doctor în științe fizico-matematice, cercetător științific superior al Institutului de Fizică Aplicată, pentru ciclul de lucrări „Studiul proprietăților materiei nucleare la acceleratoarele de protoni și nuclee”. Al doilea premiu a fost decernat doamnei Natalia Kazak, doctor în științe tehnice, cercetător științific al Institutului de Fizică și domnului Sergiu Ivașcu, doctor în științe tehnice, cercetător științific superior al Institutului de Fizică Aplicată, pentru ciclul de lucrări „Tehnologii inovative de performanta ridicata pentru formarea mecano-fizico-chimică de precizie a suprafeței pieselor: metode de prelucrare și control”.

Evenimentul a fost transmis Live stream de către  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și este disponibil la link-ul: https://youtu.be/_wySyG5mztU

 Eugenia Tofan,

AȘM

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online