Evocând începuturile, omagiem continuitatea. Grădina Botanică a marcat 70 de ani de la fondare

30.10.2020
Vizitatori unici: 1254

În plin An Internaţional al Sănătăţii Plantelor, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” își sărbătorește cea de-a 70-a aniversare. Botaniștii, cei care au cel mai mult grijă de sănătatea plantelor, ne îndeamnă, iată, șapte decenii să fim în echilibru cu natura. Pandemia ne-a speriat și ne-a izolat, ne-a separat poate fizic, dar nu și spiritual. Grădina Botanică, colțul de rai al Chișinăului și patrimoniul național al republicii ne ajută, chiar și virtual, să percepem valoarea şi amploarea lumii vegetale, să trăim în sânul naturii şi, de ce nu, să ne simţim acceptaţi de ea.

Pentru marcarea acestui important eveniment, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” a organizat o conferința științifică online, la care au participat în format mixt, conducătorii mai multor instituții, universități, institute de cercetare, colegi din București, Iași, personalități care au contribuit la dezvoltarea științei botanice.

Evenimentul aniversar i-a avut drept invitați pe ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dr. Iogor Șarov, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dr.hab. Ion Perju, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, directorul general AGEPI, directorul general ANCD și președintele ANACEC.

Manifestarea a fost deschisă de directorul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, dr. Ion Roșca, care a prezentat un succint parcurs al instituției, de la fondare și până în prezent, evidențiind urcușurile cu care se mândresc și coborâșurile pe care le-au înfruntat. Cu profundă recunoștință, directorul Roșca a amintit de botaniștii pioneri, care au tras prima brazdă, au înfruntat un șir de greutăți și probleme neordinare în inițierea cercetărilor botanice, sub conducerea dr. Tatiana Gheideman, împreună cu colegii cercetători de breaslă – Bela Holodenco, Nina Șarov, Bronislava Ivanova, Zoia Ianușevici, Petru Leontiev, Vera Nesterenco. Gratitudine și respect pios a răsunat în adresa regretatului academician Alexandru Ciubotaru, care, acum 70 de ani, tânărul și înaripatul pe atunci, directorul Alexandru Ciubotaru, punea temelia proiectării și fondării actualei Grădini Botanice, teritoriul selectat prezentând, în opinia mai multor specialiști, un landșaft, care reproduce în miniatură relieful republicii. Vorbind despre construcția și dezvoltarea Grădinii Botanice, directorul Ion Roșca a reiterat rolul determinant al acad. Alexandru Ciubotaru, personalitate marcantă a botanicii autohtone, care a contribuit substanțial la crearea ei ca instituţie ştiinţifico-culturală, numele căruia îl poartă astăzi Grădina Botanică Națională (Institut). „Pentru dumnealui, construcţia Grădinii Botanice a fost cea mai importantă preocupare, căreia i-a consacrat, practic, întreaga viaţă. Noi, cei care continuăm să dezvoltăm această „Operă vie” concepută de acad. Ciubotaru, vom avea grijă să o menținem și să o ridicăm pe noi făgașe, aliniind-o la standardele unei grădini botanice europene”, a remarcat dr. Roșca.

Cu prețuire și apreciere, șeful instituției a menționat personalităţile care au contribuit nemijlocit atât la crearea, cât și la dezvoltarea ulterioară a GB: academicienii Alexandru Ciubotaru, Andrei Negru, Vladimir Rîbin, Boris Matienco, prof. univ. Vladimir Andreev, mem. cor. Tatiana Gheideman, Vasile Șalaru, doctorii habilitaţi Ion Comanici, Victor Sava ș.a.

Directorul Ion Roșca a menționat principalele realizări ale Grădinii Botanice obținute pe parcursule celor 70 de ani de activitate și care au devenit deja fapte istorice și un incontestabil patrimoniu al ştiinţei şi culturii Republicii Moldova. Totodată, Domnia Sa a evidențiat școlile științifice din cadrul GB care activează cu succes, proiectele de transfer tehnologic, precum și realizarea obiectivelor de perspectivă propuse. Cu ocazia frumosului jubileu de 70 de ani ai Grădinii Botanice Naționale (Instituit) „Alexandru Ciubotaru”, directorul a exprimat sincere urări de sănătate, fericire şi prosperitate colectivului GB. „Apreciez înalt profesionalismul, conștiința civică, devotamentul și optimismul care ne ajută să înfruntăm dificultățile, condiționate de criza pandemică și social-economică prin care trece actualmente întreaga țară. Vă urez răbdare şi dârzenie, noi succese în munca Dumneavoastră nobilă, rezultatele căreia sunt deosebit de valoroase pentru diverse ramuri ale ştiinţei și economiei naţionale. Evocând începuturile, omagiem totodată această linie de continuitate şi pe toţi cei care au contribuit cu mintea şi sufletul la dezvoltarea acestei „Opere ştiinţifice” naționale”, a menționat directorul GB.

În mesajul său, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dr. Igor Șarov, a subliniat rezultatele numeroaselor cercetări ale botaniștilor moldoveni, care au aprofundat studiile asupra florei și vegetației Moldovei, au sistematizat și elaborat propuneri concrete de ocrotire, utilizare rațională a speciilor vulnerabile și pe cale de dispariție și au elaborat măsurile de gestionare a fondului forestier, fitocenozelor și agrocenozelor precum și alte reușite. „Cu ocazia jubileului de 70 ani de la fondarea Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Ministerul Educației Culturii și Cercetării transmite în aceste zile frumoase de toamnă, un cald salut şi considerația noastră deosebită pentru strădania celor care, acum 70  ani, au pus piatra de temelie a acestui sanctuar științific, precum și celor care au promovat, pas cu pas, această instituție de cercetare, acest centru de educație ecologică”, a menționat ministrul Igor Șarov.

Un mesaj de salut a adresat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. „În această memorabilă zi, a 70-a floare se așează frumos în buchetul omagial al Grădinii Botanice Naționale, care își are originile din depărtatul an 1950. Atunci, conform Hotărârii Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldovenești, Sectorul de Botanică al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. a fost reorganizat în Grădină Botanică, iar în toamna aceluiaşi an, în partea de Nord-Est a orașului Chişinău, pe valea râuleţului Durleşti, a fost alocat un teren cu suprafaţa de 74 ha pentru construcţia acestei instituții”, a menționat în debutul mesajului președintele AȘM, evocând în consecutivitate numele primilor botaniști recunoscuți care au activat în cadrul Grădinii Botanice - primul director – mem. cor. Tatiana Gheideman, viitorii academicieni Vladimir Râbin, Alexandru Ciubotaru, Mihail Lupașcu, Boris Matienco, dr. hab. Ion Comanici.  

Cu titlu special, președintele AȘM a ținut să menționeze faptul că dezvoltarea Grădinii Botanice este indisolubil legată de rolul determinant al acad. Alexandru Ciubotaru, personalitate marcantă a științei autohtone, care a contribuit substanțial la crearea ei ca entitate ştiinţifico-culturală. „Fiind în fruntea instituției aproape 45 de ani, acad. Alexandru Ciubotaru s-a remarcat prin calităţi manageriale impecabile, manifestându-se ca un excelent organizator şi un administrator competent și ambițios. Pentru academicianul Ciubotaru edificarea Grădinii Botanice a fost cea mai importantă preocupare sau, cu alte cuvinte, proiectul vieții. Visul regretatului academician a fost editarea seriei de carte „Opere alese” (în 11 volume), patru dintre care vor fi astăzi lansate. Aceste Opere alese încununează prodigioasa activitate a savantului pe parcursul carierei științifice intense”, a specificat acad. Tighineanu. Un loc aparte în discursul aniversar al președintelui a revenit colaborării eficiente dintre Academia de Științe și Grădina Botanică, care se referă la fondarea și dezvoltarea Grădinii, precum și promovarea acesteia ca centru de cercetare în domeniul botanicii atât pe plan național, cât și internațional; formarea cadrelor de înaltă calificare; susținerea editării numeroaselor monografii de valoare, inclusiv monografia în mai multe volume „Opere alese”, elaborată de regretatul academician Alexandru Ciubotaru; promovarea tradițională a educației ecologice prin organizarea în comun a diverselor evenimente ecologice (Concursul „Natura în ochii copiilor”, edițiile I-II ș.a.).

În context aniversar, Prezidiul AȘM a venit cu o distincție specială pentru Grădina Botanică Națională, conferindu-i Diploma „Meritul Academic”, pentru contribuție semnificativă la dezvoltarea cercetării ştiinţifice, rezultate importante în domeniul biologiei și botanicii, pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare, precum și cu prilejul celei de-a 70-a aniversării de la fondarea instituției.

De asemenea, în semn de recunoștință și apreciere pentru activitatea prodigioasă, Prezidiul AȘM a acordat mai multe distincții academice, pentru realizări ştiinţifice de valoare în domeniul botanicii și cu prilejul aniversării a 70-a de la fondarea instituției:

Medalia „Nicolae Milescu-Spătarul”: regretatului Alexei PALANCEAN, doctor habilitat în biologie, cercetător științific principal.

Diploma de recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei: doamnei Tatiana IZVERSCAIA, doctor în biologie, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator;

Diploma „Meritul Academic”: doamnei Svetlana MANOLE, dr. în biologie, cercetător științific coordonator.

Diploma de Onoare a Academiei de Științe: domnului Pavel PÎNZARU, doctor în biologie, cercetător științific coordonator; doamnei Elena TOFAN-DOROFEEV, dr. în biologie, cercetător științific coordonator; doamnei Olga IONIȚA, dr. în biologie, cercetător științific coordonator; doamnei Ina VOINEAC, doctor în biologie, conferențiar cercetător, cercetător științific superior.

Diploma Academiei de Științe: doamnei Eudochia CONSTANTIN, specialist coordonator; doamnei Mariana TROFIM, cercetător științific; doamnei Ludmila TALMACI, cercetător științific; doamnei Irina SFECLĂ, cercetător științific; doamnei Ana GUȚU, cercetător științific stagiar și doamnei Natalia CÎRLIG, cercetător științific.

Președintele AȘM a dorit colectivului GB multă sănătate, optimism, energie creatoare pentru a atinge noi înălțimi în avansarea științei botanice în Republica Moldova, subliniind Grădina Botanică este nu doar un institut de cercetare, ea reprezintă o veritabilă carte de vizită a țării noastre. „Este o instituție cu frumoase tradiții, care, mai bine de șapte decenii, rămâne un promotor fidel al științei botanice în Republica Moldova, grație efortului consolidat al echipelor de cercetători din cadrul Instituției. Suntem ferm convinși că tradiționala colaborare între Academia de Științe a Moldovei și Gradina Botanică Națională va continua prin efecte sinergice ce țin de realizarea cercetărilor botanice la nivel național și internațional, promovarea în comun a educației ecologice și aprecierea contribuției cercetătorilor botaniști din țară și a celor de peste hotare la dezvoltarea botanicii în Republica Moldova”, a conchis președintele AȘM.

Mesaje de felicitare au adresat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dr.hab. Ion Perju, directorul general AGEPI, președintele ANACEC. Calde urări şi sincere felicitări de prosperitate au venit din partea directorilor institutelor de cercetare din cadrul Secției științe ale vieții a AȘM, universităților, precum și directorilor Grădinii Botanice din Iași și București.

Evenimentul a fost marcat și de vernisarea unei expoziții impresionante de cele mai diferite plante cultivate și îngrijite de colaboratorii GB, precum și o expoziție de lucrări, publicații, monografii ale cercetătorilor din cadrul GB. Expozițiile consistente după formă și conținut, au fost prezentate de dr. Maricica Colțun, cu o activitate de peste 20 de ani la Grădina Botanică, ex-vicedirector al instituției, actualmente, șef Secție transfer tehnologic și management. Drumul pe care l-a parcurs GB în acei 70 de ani nu a fost unul simplu, a mărturisit, dar aceste trei generații, pe parcursul anilor, au demonstrat cunoștințe temeinice, au pus fundamentul acestei instituții, acestui sanctuar de importanță națională și pas cu pas s-a ajuns la ceea ce vedem astăzi – o Grădină Botanică cu un colectiv frumos, cu un genofond de peste 6000 de specii, cu realizări științifice performante, cu cinci laboratoare care acționează în anumite direcții. Un obiectiv aparte al Grădinii Botanice îl constituie cercetările, atât fundamentale, cât și aplicative. „Și noi am demonstrat lumii întregi că o Grădină poate fi o instituție științifică, dar și un centru pentru educația ecologică a elevilor, studenților din țară”, a spus cu mândrie dr. Maricica Colțun, prezentând frumoasele expoziții care reflectă doar o parte din munca colectivului și frumusețea acestui spațiu feeric al naturii.

Și dacă prima parte a Conferinței a fost dedicată preponderent mesajelor de felicitare și adreselor sosite din partea colegilor, partea a doua a fost consacrată comunicărilor științifice. Un rol aparte a fost rezervat lansării monografiei „Opere alese”, în 4 volume, autor acad. Alexandru Ciubotaru, un vis de-o viața al regretatului academician.

 

 Evenimentul a fost transmis online și poate fi accesat la link-ul https://idsi.md/tv

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online