Eremia ZOTA - 80 de ani! Ecouri.

05.05.2020
Unique visitors: 1199

La Multi Ani, Academician Eremia ZOTA!

Zota

Luna Mai începe cu o frumoasă aniversare pentru comunitatea academică. Al 80-lea Florar al vieții și-l rotunjește în ziua de 4 mai membrul corespondent Eremia ZOTA, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, domeniul științific patomorfoza sistemului cardiovascular, discipol al marelui înaintaș, reputatul academician Vasile Anestiadi.

M.c. Eremia Zota este autor a peste 170 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 11 monografii, trei manuale, un dicţionar, a mai multor brevete de invenţie şi certificate de autor, a participat cu rapoarte şi comunicări la multe congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale. Profesorul Eremia Zota s-a aflat la timona Catedrei de Morfopatologie a USMF „N. Testemițanu” mai mulți ani, paralel exercitând și calitatea de medic anatomopatplog principal al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a Republicii Moldova, şef al Laboratorului de angiopatologie al Centrului Ştiinţific de Patologie al AŞM. 

M.c.  Eremia Zota este coordonator ştiinţific la cinci teze de doctor şi o teză de doctor habilitat. Este preşedinte al Societăţii Morfopatologilor din Republica Moldova, membru de onoare al Societăţii de Anatomie patologică din România, membru al Academiei de Ştiinţe din New York. Pentru activitate ştiinţifico-didactică prodigioasă este distins cu titlurile onorifice „Om emerit”, Laureat al Premiului de Stat, cavaler al Ordinului  „Gloria Muncii”, este deținător al Medaliei AȘM ,,Dimitrie Cantemir”, Diplomei de onoare a AȘM.

Cu prilejul celor opt decenii de viață, octogenarul este felicitat cu căldură de colegii de la Academia de Științe, colegii de breaslă, de la catedră, de prieteni. Colegii îl caracterizează ca pe o personalitate remarcabilă a științei medicale, apreciindu-i valoroasele cercetări privind stadiul prelipidic al aterosclerozei arterelor la nivel ultrastructural, studiul în domeniul morfologiei funcţi­onale, histoenzimologiei şi ultrastructurii sistemului cardiovascular, ca parte a echipei de  savanţi, condusă de acad. Vasile Anestiadi. Omagiatului a fost apreciat nu doar pentru talentul, hărnicia, capacitatea de muncă, creativitatea, perseverența, inteligența și dragostea pentru profesia aleasă, dar și pentru marea sa realizare de a avea o familie frumoasă, copii, pe care i-a îndrumat să-i urmeze calea, instruindu-i zilnic, cultivându-le calități alese, astfel încât astăzi să devină medici profunzi, disciplinați și totalmente dedicați profesiunii.

La Mulți Ani și gânduri alese, distinse academician, Eremia Zota! Sănătate și ani de viață lungă!

A consemnat: Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

 

  Academician Mihai POPOVICI

  Mesaj aniversar pentru un coleg de breaslă  

În toiul unei primăveri care a pus parcă la încercare puterea noastră de a supraviețui prin         solidaritate, perseverență și înțelepciune, gândurile mele se îndreaptă tot mai des spre colegii   de breaslă, spre camarazii de idei, spre cei care s-au consacrat domeniilor de știință   medicinistă, mulți dintre ei devenind nume emblematice pentru sfera în care s-au angajat   decenii în urmă să realizeze lucruri de esență.

Unul dintre ei este Eremia Zota, profesor universitar, membru corespondent al AȘM,   savantul  desăvârșit și, anume pentru el, octogenarul pe care îl celebrează sincer și cu multă   gratitudine comunitatea medicală din Republica Moldova, am cele mai calde cuvinte de   admirație pentru drumul unei cariere științifice  parcurse cu tenacitate și dedicație   necondiționată.  

Și-a consacrat toate forțele intelectuale cercetărilor ştiinţifice ce au urmărit modificările   ultrastructurale în ateroscleroză, demonstrând că este un discipol demn al marilor săi   înaintași și, în primul rând, al reputatului academician Vasile Anestiadi, care a consolidat   Catedra de  Morfopatologie, considerată pe bună dreptate, una din cele mai prolifice unități de studiu științific și didactic de la Universitatea de Medicină „Nicolae Testemițanu și condusă decenii în șir de profesorul Eremia Zota. Exemplu clar al celor afirmate este teza sa de doctor habilitat în medicină cu titlul „Morfologia funcţională a arterelor şi aterogeneza”, susținută, în 1988, la Moscova, în fața unei instanțe științifice de forță.

Consider, în special, valoroase cercetările desfășurate sub egida acestui savant asupra stadiului prelipidic al aterosclerozei arterelor la nivel ultrastructural, fapt ce a permis obținerea de date noi despre modificările structural-funcționale din peretele aortei și ale arterelor coronariene în stadii incipiente ale aterogenezei. În baza investigațiilor radioautografice au fost determinate particularitățile metabolice ale peretelui aortei în stadiile inițiale ale hipercolesterolemiei.

Pentru studiul remar­cabil în domeniul morfologiei funcţi­onale, histoenzimologiei şi ultrastructurii sistemului cardiovascular, ca parte a echipei de savanţi, condusă de V. Anestiadi a fost distins, în 1977, cu Premiul de Stat al RM în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Și nu este singura distincție de prestigiu cu care a fost răsplătit  de țară și de societatea civilă, care au apreciat și marea lui contribuție la pregătirea cadrelor de profil și nu doar de la pupitrul catedral. Eremia Zota a mers în teren pentru a instrui asemenea cadre în toate municipiile și raioanele republicii.

Nu voi înșira multiplele sale angajamente sociale și recunoașterea pe plan intern și internațional a meritelor și contribuțiilor de esență ale profesorului universitar, membru corespondent al AȘM, Ieremia Zota, căci acestea au devenit deja patrimoniul nostru, vreau doar să-i urez un bărbătesc La Mulți Ani și toți plini de bucurii și împliniri reale pe tărâm profesional și familial.

 

Academician Eva GUDUMAC 

Edificiul Patomorfologiei din Moldova a fost înălțat de personalități marcante, truditori      modești,   care au adus o contribuire neprețuită la zidirea lui.

Una dintre persoanele, a cărei bogată experiență didactică și științifică o considerăm un model   demn de urmat este doctorul habilitat, profesorul universitar, academicianul Eremia Zota. 

Perseverență, inteligenta și dragostea de muncă - anume aces­te calități îl caracterizează, în  primul rând, pe academicianul Eremia Zota.

Venind la Catedra de anatomie patologică, în calitate de șef, a pus bazele noului învățământ de   anatomie patologică. I-a conferit un statut de mare disciplină, menită să contribuie la formarea  unui medic cu cunoștințe aprofundate de patomorfologie.

Insistă, în mod deosebit, asupra pregătirii practice a studenților, rezidenților, medicilor tineri în cunoașterea patologiilor, precum și a unor manopere cu care medicul se poate întâlni în fiecare zi. Utilizează investigații moderne, cele mai complexe în profesia de patomorfolog.

Activitatea științifică a academicianului Zota însumează lucrări de cercetări fundamentale, axate pe cea mai importantă problematică a medicinei contemporane  - ateroscleroza  şi, res­pectiv, editate lucrări de excep­ţie, recunoscute şi apre­ciate departe de hotarele ţării.

Academicianul Zota este un om de înaltă ținută profesională și socială. Chiar dacă în unele situații este mai aspru cu personalul clinic, aceasta este datorită responsabilității de a îndeplini cu perfecțiune sarcinile date, dorind ca instituția  pe care o conduce să fie exemplu. Observăm cât de preocupat este de menținerea instituției la vârf.

Cu ocazia frumosului jubileu, Vă adresăm sincere felicitări, Domnule academician! Vă dorim multă sănătate, realizări frumoase în domeniul Dumneavoastră îndrăgit şi să rămâneţi acelaşi om deschis spre nou, modest, ataşat studenţilor, rezidenților, apropiat şi cald cu colegii, sensibil, vulnerabil – adică un om cu suflet viu şi veşnic  tânăr, iar discipolii să vă poarte stima și recunoștința.

La Mulți Ani, Domnule Academician!

 

Academician Gheorghe ȚÎBÎRNĂ

Eremia Zota, jubiliar octogenar

Sincer vorbind, îmi este un pic mai greu să scriu despre academicianul Eremia Zota ca despre   un octogenar. Pentru mine el a rămas același tânăr asistent la Catedra de anatomie patologică,   frumos la suflet și la chip. Fiind student la anul III la medicină, am avut ocazia să-l cunosc ca   profesor, astăzi suntem colegi, având calitatea demembri ai Academiei de Științe a Moldovei.

Academicianul Eremia Zota și-a ales o profesie deloc ușoară, dar foarte importantă. Spun   aceasta ca medic-oncolog, pentru că în oncologie viața pacientului în mare măsură depinde de   diagnosticul corect, pe care îl asigură cu certitudine doar examenul morfopatologic. Și în acest   domeniul Domnul Eremia Zota s-a dovedit a fi un talent. Și nu e de mirare, când ne gândim, că   bazele cunoștințelor dumnealui au fost puse de renumitul savant Vasile Anestiadi.

Academicianul Eremia Zota și-a ales un domeniul de cercetare foarte actual, problema   aterosclerozei fiind una stringentă. Doar la vârsta de 25 ani a susținut teza de doctor în     medicină, după care au urmat ani buni de muncă, de cercetări, investigații și toate acestea în   paralel cu activitatea didactică și toate activitățile sale fiind într-un perfect unison.

Eu ca savant, cercetător, medic apreciez foarte mult hărnicia omagiatului, capacitatea extraordinară de muncă, creativitatea în toate sferele de activitate.

Mă alătur la toți acei care îl felicită cu jubileul de 80 ani, îi doresc să fie sănătos, să-i dea Domnul putere pentru a sluji și în continuare unei cauze nobile, care este știința medicală.

 

Membru corespondent Victor GHICAVÂI

M.c. Eremia Zota - talentat pedagog și ilustru savant

Astăzi, 4 mai 2020, în ziua frumosului Dumneavoastră jubileu, am onoarea de a Vă felicita și   a Vă asigura de tot respectul pe care Vi-l port pentru tot ce sunteți: talentat Pedagog și   Educator, ilustru Savant și remarcabil Specialist în domeniul morfologiei, experimentat   organizator și diriguitor al învățământului superior din Republica Moldova. Sunt bucuros că   acest irepetabil jubileu îl întâmpinați, profitând de o bună sănătate fizică și intelectuală, plin de   forțe creative, cu succese remarcabile în activitatea multilaterală, alături de colegi, prieteni,   discipoli, care Vă respectă, Vă apreciază și se bucură de realizările Dumneavoastră.

L-am cunoscut pe Eremia Zota în anii studenției mele (anul III, 1964), el fiind profesor la   Catedra Morfopatologie, iar mai apoi am fost colegi de facultate, de activitate didactică și   științifică în cadrul USMF ,,Nicolae Testemițanu” și Academiei de Științe a Moldovei.

Prin muncă asiduă, perseverență, dublată de o inteligență nativă, contactând cu savanții de   renume de la Institutul de Medicină Experimentală a ASM din Rusia (Sankt-Petersburg) și din alte țări, Eremia Zota, la vârsta de numai 28 de ani, își susține primul doctorat, devenind în 1968 unul din puținii, pe atunci, doctori în științe medicale din republica noastră. Munca de cercetare ferventă continuă cu rezultate plauzibile. Tânărul, energicul, insistentul, omul cu har dumnezeiesc, Eremia Zota studiază cu pasiune modificările vasculare în ateroscleroză și elaborează un model nou patogenetic experimental al acestei maladii. Modelul propus de savantul din Moldova a fost înalt apreciat în lumea științei, în special, de către academicianul Vasile Anestiade, I. Nagornov și alții.

Sunt onorat să activez împreună cu m.c. Eremia Zota atât în cadrul USMF, cât și AȘM deja peste 40 de ani. În acest răstimp, am avut posibilitatea să-l cunosc îndeaproape sub mai multe aspecte - ca om, savant, organizator al științei și al procesului didactic. Domnia Sa este mereu în căutare, deschizător de noi direcții științifice în studiul aterosclerozei, cu introduceri foarte reușite în obiectivele acesteia a ideilor geneticii, biologiei moleculare și a altor științe.

Munca rodnică de savant de aproape jumătate de secol, reflectată în zeci de monografii și în peste 150 de lucrări științifice, școala științifică, pe care a creat-o, sunt contribuții esențiale în știința morfologiei mondiale. Experiența bogată acumulată pe parcursul anilor de activitate o împărtășește cu multă dragoste și dăruire colegilor și discipolilor. Multe generații de tineri păstrează cu sfințenie, profundă recunoștință pentru cunoștințele pe care le-a altoit, pentru bunătatea Domniei Sale, pentru susținerea acordată la momentul oportun.

Activitatea m.c. Zota a fost înalt apreciată atât în țara noastră, cât și peste hotarele ei. Esențial rămâne a fi, însă, că prof. univ. Eremia Zota este un medic morfopatolog de performanță, care prin munca asiduă și perseverență a reușit să atingă cele mai înalte și onorabile titluri ale unui universitar: doctor habilitat în medicină, profesor universitar, șef de Catedră de morfopatologie - una dintre cele mai importante discipline de instruire în medicină, președinte al Consiliului Științific specializat de susținere a tezelor în medicină, membru de onoare al Societății Morfopatologilor din Republica Moldova și al Societății de Anatomie Patologică din România.

Impresionează și modul independent de a gândi, logica profundă, intuiția plină de înțelepciune, a prof. Zota, precum și curajul, consecvența cu care își apără opinia, poziția științifică și socială fermă, indiferent de conjunctură. Membru corespondent, Eremia Zota se caracterizează ca o persoană muncitoare, cu caracter echilibrat, binevoitor. O mare realizare și un prilej de bucurie și satisfacție pentru profesorul Eremia Zota sunt familia și copiii, pe care i-a instruit și înzestrat cu alese calități de medici profunzi, disciplinați și totalmente dedicați profesiunii.

Activitatea rodnică a m.c. Eremia Zota a fost apreciată în societate, el fiind distins cu titluri onorifice: ,,Laureat al Premiului de Stat”, ,,Om emerit”. Pentru merite deosebite în cercetare, în organizarea științei și în pregătirea cadrelor a fost menționat cu Medalia AȘM ,,Dimitrie Cantemir”, ,,Diploma de onoare a AȘM”, Ordinul ,,Gloria Muncii”.

La remarcabila vârstă de 80 de ani, mult stimate Domnule Eremia Zota, cu o nespusă plăcere Vă urez din tot sufletul multă sănătate, o completă satisfacție de la ceea ce V-a reușit și fie ca mereu să aveți în preajmă oameni ce cunosc și pot prețui ceea ce ați făcut. Noi succese, bucurii și împliniri, să aveți parte de sănătate și să vă lumineze mereu dragostea nestinsă a discipolilor și a tuturor celor apropiați inimii Dumneavoastră.

La Mulți, Mulți Ani!

 

Membru corespondent Viorel PRISĂCARI

Născut la 4 mai 1949, în satul Şirăuţi, Briceni, în anul 1963 absolvă cu brio Institutul de   Medicină din Chişinău, fiind admis în acelaşi an în aspirantură (azi doctorantură) la Catedra de   morfopatologie, sub conducerea savantului - academician Vasile Anestiadi. În cadrul Catedrei   de morfopatologie activează pe parcursul întregii vieţi, trecând toate ierarhiile ştiinţifico-   didactice: asistent, lector superior, conferenţiar, profesor universitar, iar din anul 1987 – şef al   acestei catedre. În anul 1966 susţine teza de doctor, iar în anul 1988 teza de doctor habilitat în   ştiinţe medicale la tema „Morfologia funcţională a arterelor şi aterogeneza”.

Paralel, din 1986 activează în calitate de medic anatomopatplog principal al Ministerului   Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a Republicii Moldova, iar din anul 1992 ocupă postul de şef al   Laboratorului de angiopatologie al Centrului Ştiinţific de Patologie al AŞM, din 2004 -  cel de   vicepreşedinte al acestei structuri academice.

Cercetările ştiinţifice au fost axate pe studierea modificărilor vasculare în ateroscleroză, elucidarea particularităţilor structurale ale plăcilor aterosclerotice, cercetarea stadiului prelipidic al aterosclerozei arterelor la nivel ultrastructural, dezvăluirea ideii despre importanţa etiologică a factorului infecţios în iniţierea şi evoluţia aterosclerozei, investigarea radioautografică în determinarea particularităţilor metabolice ale peretelui aortei în stadiile iniţiale ale hipercolesterolemiei.

Este autor a peste 170 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 11 monografii, trei manuale, un dicţionar, a mai multor brevete de invenţie şi certificate de autor, participant activ cu rapoarte şi comunicări la mai multe congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale, coordonator ştiinţific la cinci teze de doctor şi o teză de doctor habilitat. Este preşedinte al Societăţii Morfopatologilor din Republica Moldova, membru de onoare al Societăţii de Anatomie patologică din România, membru al Academieide Ştiinţe din New York.

Pentru activitate ştiinţifico-didactică prodigioasă este distins cu titlurile onorifice „Om emerit”, Laureat al Premiului de Stat, cavaler al Ordinului  „Gloria Muncii”.

Stimate Domnule membru corespondent Eremia Zota, la acest frumos popas aniversar, Vă transmitem cele mai sincere felicităr, urări de bine şi sănătate, bucurii şi fericire alături de cei dragi, prosperitate şi succese în continuare în domeniul cercetării şi inovării.

La Mulţi Ani!

Categorie:

Înregistrări online