O NOUĂ COLABORARE FRUCTUOASĂ LA NIVEL UNIVERSITAR-ACADEMIC

17.05.2024
Unique visitors: 542

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova, în colaborare cu Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, Departamentul Relații Internaționale al Universității de Stat din Moldova și Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, au desfășurat cea de-a XVIII-a ediție a manifestării științifice consacrate Zilei Europei în Republica Moldova. Masa rotundă „Integrarea europeană a Republicii Moldova în contextul negocierilor pe marginea acquis-ului comunitar” și-a ținut lucrările la 16 mai 2024 în format online.

Evenimentul reprezintă un model durabil de colaborare dintre institutele de cercetare, care actualmente fac parte din USM, precum și dintre Universitatea de Stat a Moldovei și Academia de Științe a Moldovei, a declarat în Cuvântul de deschidere directorul ICJPS al USM Victor Juc, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. Manifestarea științifică consacrată Zilei Europei în Republica Moldova întrunește o bogată tradiție, prima acțiune la nivel academic având loc în anul 2007 la AȘM, a specificat mem. cor. V. Juc.

Prin mesajul transmis din partea rectorului Universității de Stat din Moldova, dr., prof. univ. Igor Șarov a fost înalt apreciată această acțiune științifică și remarcată colaborarea între diferite entități universitar-academice, inclusiv din cadrul Academiei Române. Este foarte important de a consolida parteneriatele științifice dintre instituțiile din cele două state românești, a afirmat domnul rector.

Vicepreședintele Academiei de Științe a Molovei, membru corespondent al AȘM, membru al Academiei Române, Ion Hadârcă, a punctat în mesajul său semnificația colaborării la nivel instituțional-academic dintre cercetătorii de pe ambele maluri ale Prutului. „Vom realiza programe comune de cercetare științifică și vom extinde parteneriatele”, a subliniat domnul vicepreședinte Ion Hadârcă.

Directorul Institutului de Istorie al USM, dr. hab. Gheorghe Cojocaru, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, a specificat necesitatea și oportunitatea susținerii parcursului european al Republicii Moldova, subliniind, în același context de idei, că oamenii de știință de asemenea trebuie să fie tratați în spiritul bunelor practici europene.

Evoluția proceselor de integrare europeană și a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, referendumul constituțional, europenizarea societății, reziliența socială și euroatlantizarea securității Republicii Moldova, precum și alte probleme de interes științifico-aplicativ, și-au găsit reflectare în rapoartele și comunicările științifice susținute de mem. cor. dr. hab. Victor Juc, dr. hab. Nicolae Enciu, dr. Cristian Sima, dr. Victor Mocanu ș.a. vorbitori.

Amintim că Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie, Departamentul Relații Internaționale al Universității de Stat din Moldova și Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, organizează în fiecare an la Chișinău, fie în format fizic, fie în format online, manifestări științifice dedicate Zilei Europei, în 2024 desfășurându-se cea de-a XVIII-a ediție.

Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

Categorie:

Înregistrări online