Planul comun de activitate al Academiei Române și al Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2024 a fost actualizat

02.04.2024
Unique visitors: 686

Marți, 2 aprilie 2024, în regim online, a avut loc ședința comună a Biroului Prezidiului Academiei Române și a Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei.

Din partea Academiei Române la ședință au participat președintele acad. Ioan-Aurel POP, vicepreședintele acad. Marius ANDRUH, Preşedintele secţiei de științe chimice; vicepreședintele acad. Mircea DUMITRU, Preşedintele secţiei de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie; vicepreședintele acad. Dumitru T. MURARIU, Preşedintele Comisiei naţionale pentru cercetări antarctice şi medii extreme; vicepreședintele acad. Nicolae-Victor ZAMFIR și acad. Ioan DUMITRACHE, secretar general.

Din partea AȘM, la ședință au luat parte președintele acad. Ion TIGHINEANU, vicepreședintele mem. cor. Svetlana COJOCARU, conducător al Secției științe exacte și inginerești; vicepreședintele acad. Eva GUDUMAC, conducător al Secției științe ale vieții; vicepreședintele mem. cor. Ion HADÂRCĂ, conducător al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte; dr. hab., prof. univ. Aurelian DANILĂ, adjunct al conducătorului Secției științe sociale, economice, umanistice și arte; dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, secretar științific general.

La deschiderea ședinței, Președintele Academiei Române acad. Acad. Ioan-Aurel Pop a subliniat importanța dialogului constructiv între cele două academii, punctând asupra colaborării fructuoase în domeniul comisiilor de experți, actualizarea componenței colegiilor de redacție ale revistelor „ACADEMICA” și „AKADEMOS”, publicarea lucrărilor științifice de valoare la editura Academiei Române, organizarea școlilor de vară etc.

Agenda ședinței a inclus aspecte importante ce se referă la activitatea celor două academii-surori și, în primul rând, aprobarea unui Plan actualizat de acțiuni pentru anul 2024.

Pentru anul în curs, au fost preconizate câteva activități care vor fi organizate împreună de cele două academii. Una din primele acțiuni ține de organizarea la 8 mai a conferinței academice „Consolidarea spațiului științific românesc în context european” pentru a consemna Ziua Europei.

În mod tradițional, la 31 august va fi marcată Ziua Limbii Române, prin ședința festivă a celor două academii, organizată în format fizic în aulele academice, precum și în spațiul online, și va avea loc deschiderea Congresului Mondial al Eminescologilor (ediția a XIII-ea). Pe data de 11 septembrie, va avea loc conferința științifică internațională consacrată împlinirii a 150 de ani de la nașterea celebrului astronom român de origine basarabeană Nicolae Donici.

O deosebită importanță în planul comun de acțiuni a revenit examinării și aprobării proiectului Regulamentului cu privire la decernarea premiilor Academiei Române și a Academiei de Științe a Moldovei, concursul respectiv urmând a fi lansat în timpul apropiat.

Apreciind apropierea fără precedent a celor două academii, președintele AȘM acad. Ion Tighineanu a abordat subiectul actualizării Acordului de colaborare între Academia Română și Academia de Științe a Moldovei, care are ca obiectiv fundamental crearea unui spațiu comun științific și cultural.

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online