Promovarea creativității inovatoare și progresului tehnologic la Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” din 2023

27.11.2023
Unique visitors: 904

„Acele comunităţi care investesc în capitalul intelectual, nu doar că sunt în topul clasamentelor,

ci înregistrează avantaje care le permit să se distingă și să se desprindă enorm de urmăritorii lor”,

Eugeniu Rusu, director general

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

 

În zilele de 22-24 noiembrie 2023, la Chișinău, în format online, pe platforma Webex, s-a desfășurat Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT 2023”, ajunsă la vârsta majoratului, la cea de-a XVIII-a ediție.

Ceremonia festivă de premiere a laureaților EIS „INFOINVENT 2023” a avut loc la 24 noiembrie, participanții fiind salutați de Eugeniu Rusu, Directorul general al AGEPI, și mem. cor. Svetlana Cojocaru, Președintele Juriului, Vicepreședinte interimar al Academiei de Științe a Moldovei. Lucrările la EIS au fost expuse în cinci compartimente: invenții, soiuri de plante și design industrial; proiecte de inovare și transfer tehnologic, proiecte de cercetare, monografii; produse și servicii inovative; creația tinerilor și industrii creative. Comisia de experți și juriul expoziției au acordat trei Premii Naționale, 11 trofee și 295 de medalii (138 de aur, 80 de argint și 77 de bronz).

Premiul Guvernului Republicii Moldova „Inventator remarcabil” – cea mai prestigioasă distincție a EIS „Infoinvent” – a fost acordată academicianului Aurelian Gulea, membru al Secției Științe Exacte și Inginerești a Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, director al Laboratorului de cercetare materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică al Universității de Stat din Moldova, pentru activitate prodigioasă în domeniul cercetării și dezvoltării pe parcursul a peste 50 de ani și un portofoliu consistent de peste 120 de brevete în domeniile chimiei coordinative, medicinei, chimiei biofarmaceutice etc.

Trofeul „Cel mai bun proiect de cercetare” la nivel național a fost acordat Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” pentru proiectul „Stimularea magnetică transcraniană repetitivă multifocală în tratamentul pacienţilor cu migrenă” de Pavel Leahu și Academicianul Stanislav Groppa (membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM).

Trofeul „Cel mai bun proiect de inovare și transfer tehnologic” la nivel național a fost acordat Universității Tehnice a Moldovei pentru proiectul „Schimbător de căldură pentru panoul fotovoltaic termic” de Nicolae Covalenco, Mihai Tîrșu (membru al Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM) și Ion Negură.

Trofeul Agenției Naționale pentru „Cea mai bună monografie” a nivel național a fost acordat Academiei de Științe a Moldovei și Universității de Stat din Moldova pentru monografia „Arta metalelor. Portrete de creaţie ale meșterilor bijutieri din a doua jumătate a secolului al XX-lea - începutul secolului al XXI-lea” de dr. hab. Liliana Condraticova.

Medalia ANACEC „Promotor al culturii calității în educație și cercetare” de gradul I a fost conferită dnei dr. hab. Rodica Ciobanu (membru al Secției Științe Exacte și Inginerești), pentru coordonarea elaborării lucrărilor științifice în care este abordată problematica respectării dreptului omului și bunei guvernări în Republica Moldova.

Menţiunea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova „Produs inovativ de succes” a fost acordată Universității Tehnice a Moldovei pentru „Modelul de zbor al satelitului Tumnanosat”, autori dr. Viorel Bostan (membru al Secției Științe Exacte și Inginerești), Valentin Ilco, Vladimir Melnic, Alexei Martiniuc, Vlad Varzaru, Nicolae Secrieru.

La expoziția internațională „Infoinvent”, Academia de Științe a Moldovei a conferit trofeul „Cea mai bună creație a tinerilor” care de această dată a ajuns la Mircea Zubcu și Valeriu Podborschi (în calitate de profesor) pentru lucrarea „Automobil electric modular” (Universitatea Tehnică a Moldovei). Întrucât la ediția actuală au participat foarte mulți tineri cu proiecte interesante, AȘM a decis să menționeze încă o lucrare realizată de un grup de tineri – Marina Malcoci și Maria-Eudochia Malcoci sub conducerea profesorului Angela Bezuțchi (Colegiul Tehnologic Național din Chișinău) pentru lucrarea „Colecţia de portchei etnogalant”.

De menționat că la expoziție au fost prezentate aproape 450 de invenții, proiecte inovaționale și produse creative, ale autorilor din Republica Moldova, România, China, Polonia, Franța, Malaiezia, Taiwan, Cambodgia, Bulgaria, Belarus, Elveția și Belgia.

Salutăm participarea membrilor titulari, membrilor corespondenți și cercetătorilor științifici, membri ai secțiilor de științe ale AȘM (Secția Științe ale Vieții, Secția Științe Exacte și Inginerești, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte): acad. Aurelian Gulea, acad. Ion Toderaș, acad. Victor Lacusta, acad. Stanislav Groppa, acad. Valeriu Rudic, acad. Tudor Lupașcu, acad. Maria Duca, acad. Ion Bostan, acad. Ion Guceac, mem. cor. Emil Ceban, mem. cor. Valeriu Fala, mem. cor. Elena Zubcov, mem. cor. Nicon Ungur, mem. cor. Fliur Macaev, mem, cor. Svetlana Cojocaru, mem. cor. Laurenția Ungureanu, mem. cor. Alexandru Stratan, mem. cor. Galina Lupașcu, dr. hab. Vasile Lozan, dr. hab. Igor Povar, dr. hab. Rodica Ciobanu dr. hab. Viorel Bostan, dr. hab. Valeriu Dulgheru, dr. hab. Jana Bernic, dr. hab. Liliana Condraticova, dr. hab. Rodica Ciobanu, dr. hab. Olga Gagauz, dr. hab. Galina Bușmachiu, dr. hab. Nicolae Eremia, dr. Inga Țițchiev dr. Ion Roșca, dr. Artiom Jucov, dr. Mihai Tîrșu ș.a. Standurile virtuale ale participanților la EIS se află în acces deschis la link-ul https://infoinvent.md/virtual-stands/.

De asemenea în cadrul EIS au fost organizate conferinţa inovaţională internaţională „Femei în inovare și afaceri: inspiraţie, implicare, investiţie” și webinarele „Publicaţiile pseudoștiinţifice de tip prădător ca factor de risc pentru cercetarea știinţifică” „Valorificarea proprietăţii intelectuale în cadrul proiectelor de cercetare și inovare finanţate de Programul UE Orizont Europa”.

Catalogul oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate din 22-24 noiembrie 2023, ediţia a XVIII-a, este disponibil la link-ul https://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2023.pdf.

Pentru mai multe detalii despre EIS „INFOINVENT-2023”, vă îndemnăm să accesați pagina web dedicată evenimentului la adresa www.infoinvent.md; https://agepi.gov.md/ro/news/expozi%C8%9Bia-interna%C8%9Bional%C4%83-specializat%C4%83-%E2%80%9Einfoinvent%E2%80%9D-desemnat-c%C3%A2%C8%99tig%C4%83torii-edi%C8%9Biei-xviii.

Felicitări tuturor cercetătorilor care s-au învrednicit de medalii, trofee și diplome la cea de-a XVIII-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate „Infoinvent”, ediția anului 2023, și vă îndemnăm să promovăm în continuare excelența în cercetare, originalitatea, inovația și profesionalismul.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

 

Categorie:

Înregistrări online