Candidatul pentru alegerea președintelui Academiei de Științe a Moldovei – prin optica Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

18.10.2023
Unique visitors: 1514

În contextul anunțării Concursului pentru alegerea președintelui Academiei de Științe a Moldovei, la 17 octombrie curent, a avut loc Adunarea generală a Secției  Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte (SȘSEUA) a AȘM. La această întrunire a umaniștilor s-au prezentat 31 de membri ai Secției din numărul total de 33 al personalului scriptic, inclusiv 8 membri titulari, 10 membri corespondenți, 13 membri desemnați. Membrul corespondent Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM și conducătorul Secției respective, s-a referit la aceste date în cuvântul său inaugural al Adunării generale a SȘSEUA. Conform Agendei de lucru, în continuare, au fost prezentați cei 15 membri noi desemnați ai Secției. La propunerea, vicepreședintelui Victor Moraru, membrii Secției au  păstrat un minut de reculegere în memoria scriitorului-academician Ion Druță, recent plecat în eternitate.

În cadrul realizării ordinii de zi, a solicitat cuvântul m. c. Ion Hadârcă, scriitor,  care a făcut prima propunere a unui candidat la Concursul pentru alegerea președintelui Academiei de Științe a Moldovei. Acesta s-a dovedit a fi, ca și la primele două secții ale AȘM, acad. Ion Tighineanu, cu primul său mandat încheiat în calitate de președinte al AȘM. În opinia lui Ion Hadârcă, explicația și motivarea propunerii este următoarea: Nu schimbi caii când treci vadul – astfel sună o maximă populară în traducere românească, la care s-a referit scriitorul. – Și a continuat să mediteze în aceeași cheie metaforică: Academia de Științe se află într-o zonă seismică activă și, din când în când, suportă șocuri grave, în fața cărora rar cine ar rezista. Norocul comunității academice a fost prezența și rezistența unui lider neordinar care, cu destul stoicism, diplomație și luciditate, dar mai ales cu indubitabilul său prestigiu de savant, a asigurat stabilitatea și funcționalitatea instituției, în pofida tuturor înstrăinărilor de fonduri și reducerilor disproporționate cu ceea ce s-ar dori a fi cea mai prestigioasă entitate academică națională. Azi, în condițiile competiției pentru un nou mandat, ar putea vorbi de cel care, aidoma unui veritabil cârmaci, a scos corabia din furtună, îndreptând-o spre limanul azuriu ghidat de luminile constelației europene.

Discursul dlui Ion Hadârcă n-a fost lipsit de cifre, date, realizări interesante ale fizicianului Ion Tighineanu, precum numărul de publicații, participări la conferințe internaționale, pregătirea cadrelor științifice, cooperarea internațională etc., care au figurat și au fost publicate în  materialele de la adunările generale ale primelor două secții ale AȘM. În situația respectivă, vom reflecta alte gânduri și impresii văzute prin optica unui scriitor. Bunăoară, dl Ion Hadârcă apreciază inițiativa „Platforme de comunicare”, create la Academia de Științe, în cadrul cărora experți notorii autohtoni și de peste hotare (președinți de Academii; laureați ai Premiului Nobel) au susținut o serie de lecții publice pe probleme de interes național și global, utile, mai ales, pe timp de pandemie.

Scriitorul a remarcat, în mod special, apropierea fără de precedent a celor două Academii – de la București și Chișinău! Ca niciodată anterior, ziua de 31 August, Ziua Națională a Limbii Române, și-a pus toga academică, fiind sărbătorită printr-o Ședință festivă comună cu participarea celor doi președinți de Academii și cu prezența fizică a unei prestigioase delegații de savanți români, în frunte cu vicepreședintele Academiei Române, acad. Mircea Dumitru.

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei, la 4 aprilie curent, au aprobat Planul de acțiuni comune care prevede formarea comisiilor specializate mixte; concursul anual pentru premiile celor două Academii; schimbul de experți de pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv pentru Colegiile de redacție ale celor două reviste academice – „Academica” și „Akademos”.

M.c. Ion Hadârcă consideră o etapă calitativ nouă consolidarea recentă a corpului academic prin organizarea alegerilor noilor membri corespondenți și noilor membri de onoare ai Academiei de Științe, inclusiv a patru laureați ai Premiului Nobel. Numeroasele merite academice, titluri onorifice, distincții, premii, conferințe și lecții publice, brevete de invenție, aprecieri și citări în revistele științifice internaționale întregesc biografia de creație a remarcabilului om de știință Ion Tighineanu, care merită tot sprijinul necondiționat.

În cadrul discuțiilor, au luat cuvântul academicianul Mihai Cimpoi, m. c. Ion Gagim, m.c. Victor Moraru care au susținut cu argumente candidatura acad. Ion Tighineanu: este o personalitate notorie cu prestanță internațională; prin ceea ce a realizat a sporit vizibilitatea Academiei de Științe în lume; și-a adus o contribuție substanțială la apropierea celor două Academii-surori de la București și Chișinău; este o persoană echilibrată și are cultură emoțională; a oferit tribuna academică și altor bresle de cercetători, bunăoară, celei pedagogice; dincolo de realizările sale științifice, se atestă o dăruire totală cauzei științei și Academiei.

Acad. Grigore Belostecinic a abordat problema îngrijorătoare a finanțării științei, organizarea Concursului de proiecte, care acum patru ani a eșuat, cum va arăta cercetarea și viața oamenilor de știință în anul viitor. Acad. Ion Guceac, în luările sale de cuvânt, s-a referit la chestiuni procedurale privind alegerea președintelui AȘM, dialog în care s-a inclus și i-a dat răspunsuri argumentate Angela Belinschi, șefa Secției juridică și resurse umane a AȘM.

În continuare, acad. Ion Guceac a propus cea de a doua candidatură la Concursul pentru alegea președintelui AȘM – a acad. Grigore Belostecinic, profesor universitar și fost rector al Academiei de Studii Economice. Candidatul înaintat,  din motive personale, n-a acceptat propunerea de a participa la concurs.

Astfel, a fost înaintată o singură candidatură, a acad. Ion Tighineanu, pentru a fi votată de Adunarea generală a Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM. În rezultatul votării secrete – aceasta a fost voința majorității celor prezenți, acad. Ion Tighineanu a fost înaintat cu 21 voturi pro din 31 persoane prezente, 7 – împotrivă, 3 – nevalabile. Prin urmare, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, cea de a treia, l-a înaintat în calitate de candidat pe acad. Ion Tighineanu pentru suplinirea funcției vacante de președinte al Academiei de Științe a Moldovei. Hotărârea definitivă urmează a fi luată de Adunarea generală a Academiei de Științe a Moldovei, despre convocarea căreia va anunța Comisia de alegere a președintelui AȘM.

 

Tatiana ROTARU  

 

 

Categorie:

Înregistrări online