Zootehnia și medicina veterinară azi: abordări de actualitate în cadrul unei conferințe științifico-practice

05.10.2023
Unique visitors: 670

Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară (IȘPBZMV), în colaborare cu Secția Științe ale Vieții a Academiei de Științe a Moldovei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, a organizat, în perioada 28-30 septembrie 2023, Conferința științifico-practică cu participare internațională având genericul „Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluții, perspective”.

Conferința s-a desfășurat în format mixt, cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM și on-line. Evenimentul a reunit peste 60 de participanți, personalități marcante ale mediului academic, de cercetare, doctoranzi din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, România, Turcia, Georgia. Pentru o discuție mai constructivă, au fost invitați reprezentanți ai Direcțiilor raionale de agricultură și alimentație, ai structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ai structurilor teritoriale ale Centrului pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor și specialiști de la fermele zootehnice de prăsilă.

Participanții au prezentat rapoarte privind rezultatele cercetărilor pe tematicile din domeniul biotehnologiei în zootehnie și medicină veterinară. Lucrările conferinței au fost inaugurate de către directorul interimar al IȘPBZMV, dr. Oleg Mașner, care a salutat prezența participanților la întrunire, exprimând cuvinte de mulțumire  Academiei de Științe a Moldovei care a devenit o bună și importantă platformă științifică de comunicare atât sub aspect academic, cât și practic pentru domeniul zootehnic, economia națională, dar și pentru societate, în general. Subliniind necesitatea organizării acestui eveniment, directorul Institutului a invocat faptul că efectivele de animale din ultimii ani continuă să scadă și este nevoie de a stopa această tendință. Dl Oleg Mașner a accentuat necesitatea unei abordări constructive și responsabile privind gestionarea resurselor genetice animale nu doar pentru a asigura producerea produselor de origine animală, dar și de mentenanța unor rase, unor tipuri de animale cu un set de gene specifice adaptării la condițiile de mediu și exploatare.

Participanții la for au fost salutați de vicepreședintele AȘM, acad. Boris Găină, care a exprimat certitudinea desfășurării cu succes a conferinței în cauză, a specificat că mai multe realizări ale colectivului din cele două proiecte din cadrul Programului de stat, și anume „Managementul potențialului genetic și al producțiilor animalelor de rasă reproduse și exploatate în condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova” și „Fortificarea lanțului hrană-animal-producție prin utilizarea resurselor furajere noi, metodelor noi și schemelor inovative de asanare”, au fost înaintate spre brevetare. În ultimul timp, cercetătorii Institutului participă la expoziții naționale și internaționale, unde au obținut o serie de medalii de aur, argint și bronz care le creează o imagine pozitivă în regiune și în lume.

Prin decizia Prezidiului AȘM, în contextul aniversării a 50 de ani, pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, i-a fost conferită Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Igor Petcu, doctor în științe agricole, conferențiar universitar, director adjunct pe știință al IȘPBZMV.

Efortul ministerului de resort este unul considerabil privind dezvoltarea sectorului zootehnic, dovada faptului fiind și prezența șefului Direcției politici în sectorul zootehnic, dl Valentin Roșca, care în discursul său a ținut să mulțumească tuturor celor implicați în organizarea acestui for important pentru domeniul zootehniei și medicinii veterinare, pentru receptivitate și ajutor constant în organizarea unor atare conferințe, mese rotunde dedicate sectorului zootehnic.

Rapoartele prezentate de oaspeții participanți la lucrările Conferinței au vizat următoarele tematici: „Agricultura în Republica Georgia” – acad. Anatoli Giorgadze, vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole din Georgia; „Evaluarea gradului de adaptare la schimbările climatice a raselor de bovine crescute în Bulgaria” – Prof. N. Markov, șeful Laboratorului de diagnosticare senzorială a alimentelor și băuturilor, Institutul de Cercetări în Creșterea Animalelor și Agricultura Montană, Bulgaria; „Variabilitatea caracterelor de reproducție la vacile din rasa de lapte alb-neagră ucraineană prin diferite metode de reproducere” – Prof. Ye. I. Fedorovych, membru corespondent al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei; „Caracteristicile hematologice ale oilor Karachan în Bulgaria” – Prof. Ivan Iancev, director al Institutului Științifico-Practic Știința Animalelor, Kostinbrod, Bulgaria; „Eficiența încrucișării iepurilor de diferite rase pentru îmbunătățirea indicatorilor productivității cărnii în condiții de creștere intensivă” – Prof. O. V. Boyko, director Stațiunea experimentală de bioresurse din Cerkasî, Ucraina; „Dinamica nivelului de cortizol din sângele tineretului bovin” – Prof. О.D. Biriukova, șef de departament la Institutul de ameliorare și genetică a animalelor „M.V. Zubets” al Academiei Naționale de Științe Agrare din Ucraina.

Obiectivul principal al conferinței a ținut de promovarea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor de cercetare, mediatizarea problemei cu privire la valorificarea eficientă și conservarea fondului genetic al animalelor de fermă, sporirea rezilienței la schimbările climatice, promovarea noilor realizări în domeniul tematicii abordate, stimularea creativității inovatoare, dezvoltarea parteneriatelor pentru noi proiecte și programe europene. Materialele conferinței au fost publicate în Culegerea de lucrări științifice „Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluții, perspective”.

Secția Științe ale Vieții a Academiei de Științe a Moldovei

 

 

Categorie:

Înregistrări online