Start audierilor publice ale proiectelor din cadrul Programului de stat și ale proiectelor bi-multilaterale pentru anul 2022, la Academia de Științe a Moldovei

08.12.2022
Unique visitors: 1035

La Academia de Științe a Moldovei a fost dat astăzi, 8 decembrie 2022, startul audierilor publice ale rapoartelor științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2022), proiectelor din cadrul programelor bilaterale și multilaterale.

 

Audierile publice au demarat astăzi, la ora 10:00, în cadrul Secției științe ale vieții, în subsecțiile științe agrobiologice. Moderatorul audierilor publice a fost acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM și, respectiv, coordonator al Secției științe ale vieții a AȘM, asistat de secretarul științific al Secției, dr. Gabriela Romanciuc.

 

Cu mesaje de salut, în prima zi de audieri, au participat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, și ministrul Educației și Cercetării, dr. Anatolie Topală.

În luarea sa de cuvânt, președintele AȘM a subliniat responsabilitatea care revine cercetătorilor implicați în proiectele de cercetare, indiferent de dificultăți, indiferent de finanțarea relativ modestă, indiferent de situația actuală care a bulversat întreaga omenire. În contextul declarării anului 2022 drept An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă, președintele Tighineanu a atenționat și asupra necesității de a demonstra contribuția la dezvoltarea științelor fundamentale. „Chiar dacă întâmpinăm dificultăți, oportunități sunt. Cunoaștem că Republica Moldova s-a asociat la Programul Orizont Europa și, bineînțeles, pentru a avea șanse la nivel european trebuie să demonstrăm excelență, să demonstrăm că avem capacități la nivel național. Consiliul European i-a acordat RM statutul de țară candidat pentru aderarea la UE, iarăși este responsabilitatea noastră să demonstrăm prin cercetări de calitate că putem să contribuim la apropierea țării noastre de UE”, a menționat președintele Tighineanu, dorind succes tuturor celor implicați în procesul de raportare a rezultatelor.

În contextul direct al raportării, președintele AȘM a remarcat, în primul rând, importanța de a demonstra că sunt rezultate care merită a fi apreciate pozitiv. În al doilea rând, președintele Tighineanu a subliniat necesitatea de a demonstra că mijloacele financiare alocate din bugetul statului sunt folosite pentru cercetări importante. „Dacă proiectul este fundamental, dar sunt rezultate care au fost publicate în reviste cu factor de impact și au făcut imagine țării noastre, asta deja este un lucru mare. Cu atât mai mult, dacă sunt rezultate importante pentru practică și au fost implementate, noi trebuie să demonstrăm acest lucru”, a sugerat președintele AȘM.

Rezumând, președintele AȘM a informat că la finele audierilor care vor derula până la 20 decembrie, echipele din cadrul secțiilor de științe vor selecta cele mai importante rezultate care  vor fi diseminate prin portalul AȘM, iar pentru a evita ulterior discuții nedorite privind aprecierile, urmează ca rezultatele să fie pe măsura tuturor așteptărilor și să fie discutate și apreciate în modul cel mai transparent.

 

În intervenția sa, online, ministrul Educației și Cercetării, dr. Anatolie Topală, a menționat importanța etapei care începe astăzi, o etapă la final de an, când toate grupurile de cercetare își vor prezenta rezultatele activității pentru un an de zile. Demnitarul a exprimat doleanța ca această activitate cu implicarea tuturor actorilor care participă la acest proces să fie una cât mai responsabilă, cât mai transparentă, astfel încât să se cunoască despre rezultatele deosebite care au fost realizate în cadrul grupurilor de cercetare. Îndemnul ministrului Topală a fost și cel de a comunica cât mai mult în această perioadă, folosind prilejul acestor raportări pe programele de stat, pe proiectele bilaterale, multilaterale. „Să comunicăm despre rezultatele care au fost obținute în cadrul proiectelor, astfel încât societatea să cunoască mai bine cu ce se ocupă cercetătorii noștri, care sunt rezultatele, care este impactul cercetărilor asupra societății”, a specificat oficialul.

Totodată, ministrul a ținut să încurajeze atât secțiile de științe din cadrul Academiei de Științe, cât și colegii din cadrul instituțiilor de cercetare să participe cât mai activ în acest proces, motivul fiind același – de a informa societatea despre rezultatele în cadrul proiectelor și importanța acestora pentru dezvoltarea societății.

Dorind succese tuturor celor implicați, demnitarul a exprimat rugămintea ca paralel cu procesul de raportare în derulare să existe și discuții asupra priorităților strategice pentru următoarea perioadă și asta pentru că, actualmente, MEC se află în proces de elaborare a noului Program Național pentru Cercetare și Inovare, iar pentru ca documentul să fie unul bun, e necesar implicarea plenară a cercetătorilor care au demonstrat excelență și performanță în cercetare.

 

Partea doua a zilei de 8 decembrie a fost dedicată audierilor publice din cadrul subsecției științe medicale, moderator, acad. Eva Gudumac, ajutor al conducătorului Secției științe ale vieții, coordonator al subsecției științe medicale. Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a salutat și cercetătorii din cadrul științelor medicale, mesajul transmis fiind același – de a demonstra responsabilitate și implicare, a demonstra că banii publici sunt utilizați eficient și că rezultatele cercetărilor efectuate pe parcursul anului în curs pot fi apreciate pozitiv.

 

Notăm că graficul desfășurării audierilor publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, etapa anului 2022, poate fi consultat la linkul https://asm.md/audieri-publice-2022; https://asm.md/proiecte-din-programele-de-stat-decembrie-2022, în conformitate cu prioritățile strategice și domeniile de competență ale Secțiilor de Științe ale AȘM.

 

Audierile publice se vor desfășura în format hibrid și sunt în acces deschis cu transmisiune live stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (https://idsi.md/tv).

 

Audierile publice ale Rapoartelor științifice se desfășoară în conformitate cu  prevederile Codului cu privire la știință și inovare al RM, Statutului AȘM, precum și instrucțiunii ANCD, în coordonare cu AȘM, privind raportarea implementării proiectelor din cadrul programului de stat în anul 2022. Potrivit prevederilor acelorași documente, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență sunt organizate de Secțiile de științe ale AȘM, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate.

 

La audierile publice ale Rapoartelor științifice anuale în cadrul Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM sunt invitați reprezentanții ANCD, ai conducerii universităților și institutelor de cercetare, ai ministerelor fondatoare ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, reprezentanții mass-media.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online