La Mulţi Ani, Domnule Academician Gheorghe Cimpoieş!

17.02.2020
Unique visitors: 1357
Gh. Chimpoies

Stimate domnule academician Gheorghe Cimpoieş,

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă aduce sincere felicitări cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 70 de ani de la naştere şi 50 de ani de activitate profesională şi managerială.

Prin activitatea prodigioasă a Domniei Voastre aţi înscris în palmaresul ştiinţei ramurale agricole frumoase pagini de realizări notorii, înalt apreciate în ţară şi peste hotarele ei. Aflându-Vă mai bine de două decenii în fruntea uneia dintre cele mai prestigioase entităţi didactice – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, aţi adus substanţiale contribuţii la asigurarea complexului agroalimentar cu specialişti de înaltă calificare, savanţi şi cercetători cu renume în acest domeniu important al economiei naţionale a Republicii Moldova.

Cu ocazia sărbătoririi celor 70 de ani de la naştere, primiţi, stimate domnule academician Gheorghe Cimpoieş, sincere felicitări, urări de sănătate şi prosperitate, precum şi expresia distinselor noastre sentimente de înalt respect pentru tot ceea ce faceţi întru promovarea ştiinţei şi, în special, dezvoltarea cercetărilor în domeniul horticulturii din Republica Moldova.

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Categorie:

Înregistrări online