Academicianul Gheorghe Duca, ex-președinte al AȘM, a marcat aniversarea a 70-a în cadrul unei conferințe științifice internaționale și prin lansări de carte  

05.03.2022
Unique visitors: 1705

Academicianul Gheorghe Duca, ex-președinte al AȘM, a împlinit vârsta de 70 de ani.  Cu acest prilej, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova și Institutul de Chimie au organizat o serie de manifestări științifice, dedicate academicianului în perioada 28 februarie-4 martie 2022. Astfel, ciclul de evenimente a demarat la Senatul USM, cu o ședință festivă, în cadrul căreia au fost lansate două volume dedicate aniversării a 70-a de la nașterea academicianului Gheorghe Duca - Monografia „Chimie ecologică: istorie și realizări” și „Academician Gheorghe Duca. Biobibliografie”.

 

Evenimentul a avut loc în format mixt, la care au participat colegii, prietenii, discipoli ai omagiatului. De asemenea, evenimentul a fost onorat de prezența rectorului USM, dr. Igor Șarov, dar și rectori ai mai multor universități de prestigiu din RM, membri titulari ai AȘM, care i-au adresat omagiatului mesaje de felicitare cu urări de sănătate și reușite în continuare sub toate aspectele vieții.

 

Decanul Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică, dr.hab. Viorica Gladchi a moderat evenimentul de lansare. În debutul evenimentului, Domnia sa a evocat personalitatea academicianului Gheorghe Duca, remarcând experiența profesională bazată pe o mulltitudine de realizări ce se îmbină armonios cu efectul sinergic al reușitelor. Rectorul USM, Igor Șarov a afirmat că grație activității prodigioase în cadrul Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică și fondării de către acad. Duca a  Departamentului de Chimie Industrială și ecologică, la universitate se dezvoltă un nou domeniu tehnologic în vederea formării specialiștilor de calificare înaltă în tehnologiile chimice și tehnologia produselor cosmetice și medicinale”. În semn de apreciere a meritelor savantului, rectorul Șarov a anunțat decizia Senatului USM, de a conferi Departamentului Chimie Industrială și Ecologică, precum și Laboratorul Didactic de Chimie Ecologică, numele acad. Gheorghe Duca. Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a remarcat parcursul științific și managerial al acad. Duca, evidențiind cele mai relevante rezultate științifice ale savantului, dar și calitățile personale ale acestuia. I-a dorit omagiatului noi realizări în domeniul chimiei ecologice și sănătate pentru a se putea bucura din plin de tot ce realizează.

 

Cu prilejul aniversării, Universitatea de Stat din Moldova a editat o  monografie „Chimie ecologică: istorie și realizări”, în care acad. Duca, în calitatea sa de fondator al acestui domeniu în chimie, precum și colegii, prietenii și discipolii savantului, au prezentat unele rezultate științifice ce vizează diverse aspecte ale proceselor și tehnologiilor care determină compoziția şi proprietățile chimice ale mediului ambiant, adecvat valorii biologice de abitare. Cel de-al doilea volum „Academicianul Gh. Duca. Biobibliografie”, este ediție din colecția bibliografii ale personalităților,  îngrijită de echipa Bibliotecii științifice (Institutul) „Andrei Lupan”, ghidată de dr.hab. Constantin Manolache, prezentată de dr. Ion Xenofontov.

 

Acad. Gheorghe Duca le-a mulțumit tuturor celor prezenți la eveniment, precum și celor care au adresat mesaje de felicitare în care au apreciat activitatea sa științifică, managerială, dar și pentru urările de sănătate cu prilejul aniversării.

 

Zilele de 2-4 martie 2022, au fost dedicate celei de-a VII-a Conferințe Internaționale de Chimie Ecologică și Mediu -2022, la care au participat savanți notorii din domeniu din mai multe țări. Lucrările evenimentului științific internațional au avut loc la Institutul de Chimie și au demarat cu cuvinte de salut adresate de personalități științifice ale domeniului din Republica Moldova și din străinătate. Mesajele au fost adresate atât Institutului de Chimie, Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică a USM, ca organizatori, cât și academicianului Gheorghe Duca, care a inițiat cu mai mulți ani în urmă organizarea acestui for științific internațional dedicat chimiei ecologice. Manifestarea a fost moderată de directorul Institutului de Chimie, dr.hab. Aculina Arâcu, care a salutat prezența participanților la forul științific internațional, dedicând un discurs omagial acad. Gheorghe Duca, care a aniversat un frumos popas al vieții. Directorul Arâcu a trecut în revistă itinerarul activității științifice al acad. Duca, accentuând momentele semnificative din viața științifică, personală și managerială, care i-au caracterizat parcursul.  

 

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a menționat că ediția a VII-a a Conferinței Internaționale de Chimie Ecologică și Mediu are o legătură simbolică cu aniversarea a 70-a de la nașterea academicianului Gheorghe Duca, care aproape 50 de ani activează cu succes în domeniiul chimiei. A fondat o scoală științifică recunoscută în lume și a înregistrat pe parcursul anilor un număr impresionant de monografii, articole științifice și brevete de invenție, rezultatele obținute fiind apreciate atât la scară națională, cât și internațională. Cât privește ediția a VII-a a Conferinței Internaționale de Chimie Ecologică și Mediu, în opinia acad. Tighineanu ea este o continuare logică a evenimentelor care s-au desfășurat în cadrul Summit-ului Global de la Glasgow în noiembrie 2021, unde au fost discutate provocările generate de schimbările climatice și elaborate recomandări pentru încetinirea procesului de încălzire globală și diminuarea impactului negativ asupra planetei noastre. Președintele AȘM a exprimat felicitări academicianului Gheorghe Duca cu ocazia aniversării și organizării ediției a VII-a a Conferinței, și, în numele Prezidiului AȘM, a dorit multă sănătate și succes tuturor participanților la forul științific.

 

Salutând participanții la eveniment, dr. Igor Șarov, rector USM a exprimat onoarea de a adresa un cuvânt de bine și de sănătate unui bun organizator, om de știință, o persoană interdisciplinară, acad. Gheorghe Duca, viața căruia a fost legată de comunitatea științifică a USM și care a putut să îmbine armonios legăturile cu instituțiile din RM, iar prezența la această conferință a unui număr reprezentativ de somități din instituțiile de cercetare din străinătate denotă acest fapt. USM este onorată să aibă un membru al comunității universitare în persoana dlui Duca și ca dovadă a acestui fapt,  este și lansarea acelor 2 volume ale lucrărilor care au avut loc recent la USM. Mai mult ca atât, ca înaltă apreciere a meritelor academicianului, Catedra care a fost înființată de Duca, laboratorul, prin decizia Senatului USM îi poartă numele. 

 

Dr.hab., prof. Emil Ceban, rector USMF „Nicolae Testemițanu”, a exprimat deosebita plăcere de a adresa sincere felicitări acad. Gheorghe Duca cu prilejul veritabilei vârste și împliniri. În numele senatului USMF, precum și al Consiliului Rectorilor din Moldova i-a dorit omagiatului sănătate, prosperitate, energie creatoare în realizarea noilor proiecte, rezultate remarcabile în toate formele de activitate profesională.

 

M.c. Alexandru Stratan, președintele Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare, directorul Institutului Național de Cercetări Economice, a remarcat faptul că cercetarea și inovarea reprezintă motorul creșterii economice, un generator de soluții pentru depășirea provocărilor cu care se confruntă societatea noastră. În context, a exprimat onoarea de a saluta această diversitate relevantă de oameni de știință, care s-au reunit în aceste zile să discute problemele actuale din domeniul chimiei ecologice. La această oră aniversară, în numele Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare, președintele Alexandru Startan a venit cu mesaj adresat acad. Gheorghe Duca, o personalitate excepțională,  un savant dedicat excelenței în chimie, manager și reformator al științei din Republica Moldova. „Acad. Gheorghe Duca este o figură proeminentă în domeniul chimiei fizice și ecologice, autor al unui impresionant număr de lucrări. Fiind foarte activ implicat în procesul de elaborare a politicilor din domeniul științei și inovării, acad. Duca a reușit să promoveze activitățile de cercetare și rezultatele acestora peste hotarele țării, reușind să semneze Memorandumul de Înţelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, contribuit astfel la participarea Republicii Moldova în cadrul Programului Cadru PC7”, a relevat m.c. Stratan, dorindu-i sănătate omagiatului și succes lucrărilor conferinței.

 

Acad. Grigore Belostecinic, rectorul ASEM a  mulțumit pentru oportunitatea de a veni cu un mesaj de salut pentru un public atât de distins, personalități notorii, participanți din mai multe țări. A dorit succes evenimentului științific foarte important în domeniul chimiei ecologice, fiind sigur că nu e o simplă coincidență între data acestui eveniment științific și cea de 70-a aniversare a domnului academician Gheorghe Duca. „Academicianul Gheorghe Duca și-a dedicat viața pentru activități nobile pentru comunitatea noastră, realizând prin experiența sa științifică, activitate didactică și managerială o contribuție personală deosebită pentru prosperitatea națiunii noastre. Academicianul Gheorghe Duca este cunoscut și înalt apreciat pentru rezultatele științifice valoroase obținute în domeniul chimiei ecologice”, a subliniat acad. Belostecinic. 

 

Cuvinte de salut și de felicitare au adresat directorul ANCD, dr.hab. prof. Olga Tagadiuc, secretarul general ANACEC, dr.hab. Sergiu Baciu, rectori ai universităților din țară, precum și notorietăți ale domeniului de peste hotare.

 

Conferința și-a continuat lucrările, cu prezentarea comunicărilor științifice, expuse de participanții care s-au înregistrat pe agenda, în care au fost expuse cele mai actuale rezultate științifice, obținute de savanți și pe care le vor împărtăși colegilor chimiști din RM.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online