Dr.hab. Valeriu Capcelea a trecut frontiera septuagenară cu lansarea a două cărți, la Academia de Științe a Moldovei

08.10.2022
Vizitatori unici: 875

Dr.hab., conf.univ. Valeriu CAPCELEA: „Intelectualitatea autohtonă trebuie să aibă suficientă tărie de caracter încât să se poziționeze și împotriva curentului general de  opinie, atunci când consideră că majoritatea alunecă într-o extremă sau alta. Scopul intelectualilor trebuie să fie triumful binelui comun, ceea ce este mai presus  decât le dictează interesele personale”

 

 

Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, în colaborare cu Secția Teritorială Nord a AȘM și Asociația pentru Filosofie au organizat, la 6 octombrie 2022, un eveniment cu dublă semnificație, cu și despre doctorul habilitat, conferențiar universitar Valeriu Capcelea, șef al Secției Nord a AȘM. Ca un intelectual și un filosof contemporan, Dl Valeriu Capcelea și-a marcat frontiera septuagenară, împreună cu colegii și prietenii, dar nu oarecum, ci prin lansare de cărți. Prima lucrare poartă titlul „Intelectualitatea. Esența, tipologia, locul și rolul ei în societatea post-modernă” (București: Editura Pro Universitaria, 2022), autor dr.hab. Valeriu Capcelea. Cea dea doua face parte din colecția Biobibliografie, editată de Centrul de Cercetări Enciclopedice al Instituției Publice Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” al USM, consacrată aniversării a 70-a a prof. Valeriu Capcelea.

 

La eveniment a fost prezent președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, care a adresat un mesaj de felicitare protagonistului zilei, dr.hab. Valeriu Capcelea. Subliniind importanța lucrărilor științifice scrise dea lungul anilor de dl Capcelea, președinte al AȘM a rezumat, făcând trimitere la recenta conferință științifică dedicată științelor fundamentale, că fără o cercetare științifică bine pusă la punct nici un stat al lumii nu are șanse de a prospera. „Civilizația în general acum trebuie să susțină cercetarea științifică, deoarece provocările devin tot mai grave. O atenție principială este acordată cercetărilor fundamentale, pentru că ele stau la bază. Ceva absolut nou, tehnologii, abordări noi, pot să vină doar în rezultatul realizării cercetărilor fundamentale. Și în context, colegul nostru este un pilon al științelor fundamentale în nordul RM. Este activ, devotat, este în fruntea Secției Nord a AȘM și ne bucurăm că la această vârstă frumoasă are o imensă energie, este dinamic, întotdeauna vine cu propuneri constructive și ne bucurăm că astăzi este împreună cu noi”, a remarcat președintele Tighineanu, În numele Prezidiului AȘM prof. Valeriu Capcelea  i-a fost conferit Diploma „Meritul Academic”, pentru rezultate meritorii în activitatea științifico-didactică și managerială, promovarea științei pe plan național și internațional, precum și cu prilejul aniversării a 70-a din ziua nașterii. 

 

Moderatorul evenimentului, m.c. Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM, a subliniat, de asemenea, că oamenii de știință veghează asupra bunului mers al lucrurilor în societate, aducându-și contribuția la dezvoltarea țării. Prof. Moraru a relevat că raportarea intelectualității la problemele societății contemporane este un subiect complex care se pretează unei cercetări pluridiciplinare. Cartea, paginile ei, sunt străbătute de nume de rezonanță, este prezentată tipologia intelectualului, a celui care trudește și extinde orizontul cunoașterii, intelectualul care gândește, care manifestă gândire critică, cel care este angajat doar prin faptul său creator. M.c. Moraru a menționat că sentimentul implicării, a participării este și trebuie să fie propriu unui intelectual veritabil și acesta consideră că este și mesajul care străbate paginile cărții „Intelectualitatea. Esența, tipologia, locul și rolul ei în societatea post-modernă”.

 

Evenimentul a fost onorat de prezența viceprim-ministrului pentru Reintegrare al Republicii Moldova, dr. Oleg Serebrian. Oficialul l-a felicitat pe dl profesor Capcelea cu prilejul aniversării pline de realizări, în nume personal, dar și din partea Guvernului. „Ceea ce ați făcut dumneavoastră dea lungul anilor la Bălți și nu doar, pentru dezvoltarea științelor sociale în țara noastră, pentru sistemul educațional din RM merită o apreciere aparte. Și dacă diversele instituții, inclusiv ale statului, au fost poate „zgârcite” de-a lungul anilor în a vă consemna meritul și aportul pe care l-ați adus științei, astăzi, vreau să subliniez acest fapt, că tot ce ați făcut, nu a trecut neobservat. Și, în primul rând, nu a trecut neobservat poate de sutele și miile de discipoli pe care ia-ți avut și vă apreciază cu certitudine, toți, foarte mult. Și chiar dacă nu acceptați această adresare de Dl profesor, adresarea de Dl profesor depășește cadrul de simplu profesor universitar. Sunteți un mare dascăl și prin tot ceea ce faceți și ce ați făcut timp de decenii la Universitatea de Stat „Alecu Russo” sau în alte instituții de învățământ prin care v-ați perindat de-a lungul mai multor decenii, meritați din plin această adresare”, a menționat dr. Oleg Serebrian, dorindu-i protagonistului zilei sănătate și noi provocări.

 

Cu un mesaj de felicitare la manifestare a fost prezent Consulul General al României la Bălți, dr. Petrișor Ionel Dumitrescu, care a venit alături de prof. Valeriu Capcelea în semn de înaltă prețuire din partea Excelenței Sale, cât și a Guvernului României. S-a regăsit în paginile cărții „Intelectualitatea. Esența, tipologia, locul și rolul ei în societatea post-modernă”, ca fiind referent științific. Fiind un cititor fidel al operei prof. Capcelea a citit într-o noapte cartea pe care a scos-o în primă ediție. I-a transmis opiniile sale despre rolul important al intelectualilor în viața socială și în viitorul națiunilor, și asta pentru că, notează diplomatul, lumea se schimbă extrem de repede, se schimbă prin tehnologie, prin digitalizare și toate acestea au luat-o înaintea noastră. Excelența Sa a punctat și faptul că noi rămânem permanent fideli creativității și inovației și indiferent cât ar fi de utilă dezvoltării societății digitalizarea, creativitatea umană va rămâne pilonul de bază al existenței și al viitorului societăților. De aceea, pentru toate lucrurile acestea obligația este una extrem de importanță - de a construi prin cuvinte viitorul democrațiilor. Cât ar fi de buni roboții, dacă noi nu vom ști să-i folosim în sensul cuvenit pentru oameni, ei nu vor aduce fericire pe pământ, susține Excelența Sa. Pentru acest motiv creativitatea, rolul celor care sunt în slujba cuvântului este extrem de importantă. Și devine mai pregnant în această societate în care provocările sunt mari. „Despre dl profesor Capcelea pot să vă spun că îl iubim, îl admirăm și este prietenul nostru. I-am citit întreaga operă, am fost la foarte multe activități cu dumnealui și-l încurajăm să ne mai provoace cu astfel de cărți”, a spus diplomatul, specificând că această carte nu are o finalizare, această carte rămâne o provocare, are nevoie de o continuitate, are nevoie de a crea din partea celor care scriu, o societate frumoasă în folosul oamenilor. Nu-și dorește decât să-l știe sănătos pe profesorul Capcelea și să fie la fel de inovator.     

 

În intervenția sa, dr. Lidia Pădureac, prim-prorector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a remarcat timpurile complicate în care trăim, dar oricât de dificile ar fi, sunt timpurile noastre, timpuri care sunt marcate foarte inteligent de destine de oameni. Și cu siguranță, unul din aceste destine este cel al prof. Valeriu Capcelea, un intelectual multivalent, întrucât s-a manifestat prin activități în diverse domenii – cercetare științifică, domeniul didactic, managerial și, evident, activitate civică. Și la fiecare din aceste domenii, colegii de la Bălți au a spune foarte mult. În acest context, prim-prorectorul universității bălțene i-a conferit dr.hab., conf. univ. Valeriu Capcelea  „Diplomă de excelență”, în semn de apreciere și recunoștință pentru activitatea prodigioasă științifică, didactică și academică, formarea unui număr considerabil de specialiști în domeniul filosofiei și dreptului, promotor al valorilor naționale, al dreptății și adevărului, contribuția semnificativă la afirmarea și consolidarea imaginii Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți prin devotament, corectitudine, perseverență și discernământ.

 

În viziunea dr. hab., conf. univ. Serghei Sprâncean, de la  Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM, Dl Valeriu Capcelea este un filosof desăvârșit, un filosof în sensul contemporan al cuvântului și în sensul grecesc antic. Adică, precizează conferențiarul, este un reprezentant nu doar al științei care este filosofia, ci al unei metaștiințe. Este un înțelept. „Dacă ne întrebam cândva cum arată un filosof, putem să vedem în chipul dlui prof. Capcelea cum arată un filosof contemporan azi, dar și prin lucrările sale, prin atitudinea sa față de oameni și cele mai importante probleme ale societății noastre. Este un model pentru noi”, a spus dr.hab. Serghei Sprâncean, felicitându-l și mulțumindu-i prof. Capcelea pentru această lucrare deosebită”.

 

Dr., conf. univ. Ion Valer Xenofontov, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetări Enciclopedice al Instituției Publice Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, a exprimat onoarea de a vorbi despre „intelectualul numărul unu al Republicii Moldova”, pentru că, remarcă enciclopedistul, toți avem pretenții că suntem intelectuali, dar o carte despre intelectuali doar Valeriu Capcelea a scris și a teoretizat dimensiunea aceasta a intelectualității. Mai mult, în spiritul retoricii sale enciclopediste, dr. Xenofontov, care a fost și coordonatorul mai multor lucrări ale dlui Capcelea, la cea lansată în cadrul evenimentului fiind referent științific, a remarcat că „Dl Valeriu Capcelea este un istoric între filosofi și un filosof între istorici”, or, prof. Capcelea și-a început activitatea la USM, la Facultatea de istorie, fiind arhicunoscut deopotrivă și în mediul istoricilor.

Dr. Xenofontov a prezentat lucrarea consacrată doctorului habilitat, conferențiar universitar Valeriu Capcelea care face parte din colecția „Biobibliografie”, editată cu prilejul aniversării a 70-a distinsului profesor, de Centrul de Cercetări Enciclopedice al Instituției Publice Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” al USM, editor, dr. hab., conf. univ. Constantin Manolache.

Lucrarea se constituie din șapte părți. Partea I a volumului este consacrată vieții şi activității ştiinţifice. Profesorul Capcelea prezintă repere din propria activitate științifică, axată pe domeniul cercetărilor filosofice fundamentale, în domeniul didactic și cel aplicativ, al cooperării ştiinţifice internaţionale şi naţionale. În Partea a II-a sunt incluse Laudatio, elogieri ale doctorului habilitat Valeriu Capcelea în adresa profesorilor Ion Borșevici,  Andrei Marga, Boris Coroliuc și Vasile Țapoc. În Partea a III-a a lucrări sunt expuse ancorările protagonistului lucrării în presa vremii. Partea a IV-a include o selecție de distincții, premii, diplome ale cercetătorului. Partea a V-a înserează Bibliografia cercetătorului, formată din cca 300 de titluri științifice, inclusiv 17 monografii și lucrări de sinteză, 35 de lucrări metodologic-didactice ș.a. Elementul inovativ al prezentei biobibliografii, în comparație cu celelalte lucrării din colecția enunțată, o constituie Partea a VI-a intitulată Dinastia Capcelea: file de istorie, elaborată pe baza unei ample cercetării arhivistice de către triumviratul academic Valeriu Capcelea, Victor Capcelea și Grigore Capcelea. Partea a VII-a reprezintă viața în imagini a ilustrului cercetător. Volumul prezintă aspecte din activitatea științifică, didactică, managerială, civică a protagonistului și este adresat cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, elevilor, dar și publicului larg interesat de aceste subiecte.

 

O surpriză deosebită zilei a fost prezența dr. hab., conf. univ. Adrian Ghicov, șeful Catedrei de limba si literatura română, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Domnia Sa a venit la eveniment în dublă ipostază – cea de a transmite mesajul comunității științifice academice universitare. A doua și cea pentru care a răspuns cu toată deschiderea invitației dlui prof. Capcelea, a fost cea de discipol al dlui profesor, pentru că, așa cum s-a exprimat, se consideră emanația Universității crengiene. Dl Capcelea i-a fost pe timpuri și i-a rămas, după cum se confirmă și o confirmă timpurile, profesorul său de filozofie, care, în anii în care și-a făcut studiile acolo știa să le trezească studenților interesul și curiozitatea pentru ceea ce înseamnă filosofia ca știință a întrebărilor fundamentale. A adus și unele citate ale profesorului, de la care a reținut câteva lucruri esențiale. În primul rând, a reținut faptul că filosofia nu este o știință a întrebărilor, este o știință a întrebărilor deștepte, pe care conf. Ghicov a transformat-o într-o paradigmă proprie și a valorificat-o în plan pedagogic. Iar un alt citat, pe care adesea prof. Capcelea îl spunea la ore era că „rădăcinile țin crengile”, profunzimea acestuia fiind amplu reflectat în Dinastia Capcelea: file de istorie, lucrare ce va fi lansată în timpul apropiat la baștina profesorului. În numele rectoratului UPSIC, dr.hab. Adian Chicov, i-a înmânat prof. Valeriu Capcelea „Diplomă de excelență” pentru vocație pedagogică și management de performanță, educație cu forța mentalității deschise, atitudine constructivă în formarea și promovarea resurselor umane din spațiul profesional al educației și culturii, meritologie în valorificarea politicilor curriculare de incluziune a succesului zilnic în demersul pedagogic postmodern, axiologie în crearea imaginii favorabile sistemului educațional național. 

 

Cu mesaje de felicitare și apreciere au interveni și dr. hab., conf. univ. Vitalie Ojovanu, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, dar și alți colegi și prieteni.

 

La rândul său, protagonistul zilei, dr.hab. Valeriu Capcelea a menționat că „elita intelectuală” este de fapt mănunchiul de personalități dintr-o comunitate care au pregătire cert competitivă, care dispun de capacitatea de a-și asuma probleme ale vieții în interes public, care au ceva de oferit celor care așteaptă vocea cunoscătorului și care se angajează cu soluții în dezbaterea publică. „Totodată, practica socială ne demonstrează că asumarea statutului de intelectual implică atât beneficii, cât și sacrificii. Intelectualitatea autohtonă trebuie să aibă suficientă tărie de caracter încât să se poziționeze și împotriva curentului general de opinie, atunci când consideră că majoritatea alunecă într-o extremă sau alta. Scopul intelectualilor trebuie să fie triumful binelui comun, ceea ce este mai presus decât le dictează interesele personale. Indiferența intelectualității față de tot ce are loc în Republica Moldova ne face să constatăm că ea este responsabilă de mizeria și regresul democrației din țara noastră”, a puctat prof. Victor Capcelea. Omagiatul a ținut să mulțumească tuturor pentru că i-au fost alături în această zi. În special, a adus mulțumiri Academiei de Științe a Moldovei, pentru susținere și considerația manifestată ori de câte ori este nevoie, personal acad. Ion Tighineanu. De asemenea, a exprimat gratitudine Excelenței Sale, dr. Petrișor Ionel Dumitrescu, Consul General al României la Bălți, care îl sprijină în toate demersurile sale și, în primul rând, celor editoriale, dar și pentru semnul de prietenie, pe care îl manifestă constant. Cuvinte aparte de mulțumire a adresat viceprim-ministrului pentru Reintegrare al Republicii Moldova, dr. Oleg Serebrian, pentru că a găsit timp și a venit să împărtășească din bucuriile realizărilor sale. A mulțumit redactorilor, editorilor cărților sale, celor care au luat cuvântul și au făcut referințe pertinente pe marginea lucrărilor sale. Le-a dorit tuturor sănătate realizări pe toate dimensiunile vieții.

 

Profesorul Valeriu Capcelea este autorul a cca 300 de titluri științifice, inclusiv 17 monografii și lucrări de sinteze, 35 de lucrări metodologic-didactice ș.a. Este personalitate apreciată în țară și peste hotare pentru realizările din domeniul filosofiei, educației, deontologiei juridice, genealogiei, istoriei.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

 

 

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online