Dr.hab. Valeriu Capcelea a lansat, la Academia de Științe, volumul „Filosofia socială: curs universitar”

14.02.2020
Vizitatori unici: 943
Lansare carte Filosofia Socială

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc, la 13 februarie 2020, lansarea cărții Filosofia socială: curs universitar”, autor: Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conf. univ., șef Secția Nord a AȘM. Evenimentul a fost organizat de Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, Secția Nord a AȘM.

La evenimentul de lansare a participat conducerea Academiei de Științe, Ambasadprul Poloniei în Republica Moldova, Bartlomiej Zdaniuk, dr. Petrișor Dumitrescu, Consul general al României la Bălți, dl Valeriu Matei, membru de onoare al Academiei Române, director al Institutului Cultural Român, „M. Eminescu”, Chișinău, precum și cercetători ştiinţifici, profesori, studenți, persoane interesate.

„Astăzi avem o lansare de carte semnată de domnul profesor Valeriu Capcelea, care este și coordonatorul filialei din Bălți a Academiei de Științe, filiala Nord. Mă bucur că avem această posibilitate să discutăm atât despre carte, cât și, tradițional, despre mai multe probleme pe care le abordează lucrarea și, în definitiv, care frământă societatea noastră. Sperăm că și această carte ne va ajuta să reușim să rezolvăm problemele care stau în fața noastră”, a spus în cuvântul său inaugural vicepreședintele AȘM, m.c. Victor Moraru, moderator al manifestării.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a remarcat importanța evenimentului, prilejuit de o frumoasă lansare de carte, care tocmai a văzut lumina tiparului, „Filozofia socială. Curs universitar”, a dl profesor Valeriu Capcelea, venit de la Secția Nord a AȘM să se împărtășească cu colegii de aici cu această bucurie editorială. „Este o zi reușită și este o zi când Bălțiul a venit la Chișinău. De obicei, noi plecăm la Bălți cu diferite ocazii, dar de data aceasta șeful secției AȘM, a venit cu ocazia lansării unei cărți și eu cred că este un exemplu foarte bun. Desigur că lucrarea este, în primul rând, pentru studenți, dar eu cred că este și pentru cadrele didactice și pentru noi toți. Este un volum care o să fie util și cred eu că astăzi vor fi expuse mai multe cuvinte frumoase referitor la acest efort, la acest volum care a fost editat la București”, a spus președintele AȘM. Folosind frumosul prilej, acad. Tighineanu a ținut să remarce și activitatea Secției Nord a AȘM, în fruntea căreia este dl profesor Valeriu Capcelea. Președintele AȘM a accentuat că această secție joacă un rol de consolidare a eforturilor cercetătorilor din nordul republicii, unde sunt organizate și o serie de evenimente științifice. Președintele Tighineanu l-a felicitat pe autor cu ocazia lansării volumului, dorind participanților un schimb de opinii captivant, pe marginea volumului lansat, dar și un schimb de informații cu referire la eforturi ce țin de dezvoltarea cercetării științei și de promovare a lucrurilor bune în Republica Moldova și nu numai.

Ambasadorul Poloniei Bartolomei Zbaniuc, a exprimat plăcerea și imensa onoare de a fi prezent și de a fi alături de dragul profesor Valeriu Capcelea, mărtursind că a venit în câteva ipostaze. În primul rând, a venit în ipostază de ambasador. „Ambasadorul unei țări pentru care RM este un partener foarte important, un partener de nădejde, un partener cu care noi vrem să construim arhitectura modernă a acestei părți a Europei. Suntem convinși că acest lucru putem să-l realizăm în mai multe domenii, printre altele și în domeniul științific”. A doua ipostază, pe care o consideră mai importantă este cea de persoană care îi datorează mult dlui profesor Capcelea, Excelența Sa fiind doctor habilitat în științe politice. „Acest titlu de dr. hab. am putut să-l obțin, datorită unui sejur științific foarte important pe care l-am petrecut în septembrie 2014, la Universitatea din Bălți, unde am făcut cunoștință cu dl profesor Valeriu Capcelea și am reușit atunci să culeg multe informații interesante, pe care apoi le-am inclus și în volumul meu cu care am putut nu numai să obțin titlul sau gradul științific de dr. hab., dar și apoi să devin ambasador”. A treia ipostază este cea de politolog, a subliniat diplomatul, iar aceasta îi oferă dreptul și posibilitatea de a pune anumite întrebări referitor la rolul universitarilor, Academiei de Științe în domeniul științelor sociale, umanistice. „Pun această întrebare, deoarece am constatat că în unele cazuri lumea uită de noi sau parcă nu ne mai vede. Parcă au apărut alte instituții, alte structuri, care au preluat poate acest rol și care este acest rol: de a explica lumea în care trăim. Asta este, să dăm explicații de ce este așa, de ce trăim într-o astfel de societate și nu altă societate. Noi ce facem, noi ce facem cu asta? Rămânem într-un fel de rezervații naturale din care nu prea ieșim din dorința iubirii față de știință și de metodologia științei…? Sau, totuși, invers, încercăm să facem ceva. Este o întrebare. Trebuie să păstrăm o rigoare. Această rigoare este un factor important. Dar, totodată este foarte bine să și ieșim la oameni, să ieșim în fața lumii, să ieșim la studenți, la societate… Aceasta este datoria noastră, este o obligație morală să mergem în această direcție, în pofida dificultăților, în pofida faptului că trăim într-o perioadă de grandocrație”, a punctat diplomatul, revenind prin aceste întrebări la subiectul lansării care a constituit, de fapt, și motivul întâlnirii. „De aceea, eu sunt impresionat și este un exemplu foarte frumos pentru noi toți și mulțumim pentru această lucrare, dle profesor, pentru că ați arătat că se poate. Se poate dobândi aceste rezultate, în pofida dificultăților. Foarte frumos. Înseamnă că nu suntem în toamnă, nu suntem în iarnă, suntem în primăvara lumii universitare”, a rezumat ambasadorul.  

În calitate de Consul general al României la Bălți, dr. Petrișor Dumitrescu a menționat că a avut inițiativa de a propune Universității de Stat „Alecu Russo”, ca împreună să elogieze personalitățile de seamă ale RM. În context, a remarcat că unul dintre oamenii de seamă pe care dumnealui îi consideră și îi respectă, îi admiră și îi iubește este dl profesor Valeriu Capcelea. A făcut acest gest, ca acest volum să fie regăsit pe pupitrele aulelor dintr-un gest de normalitate, meritul cel mai mare avându-l dl profesor. „Eu nu am fost decât un privilegiat de-ai citi manuscrisul înainte ca el să apară. Am să fac astfel de gesturi în continuare pentru că iubesc Republica Moldova, pentru că toți copiii din RM trebuie să rămână patrioți, să o servească, să-i ducă trecutul glorios departe, iar dacă vor pleca în străinătate să vină și să se ocupe de țara lor”, a relevat dr. Petrișor Dumitrescu, dorindu-i prof. Capcelea viață lungă și să mai bucure cu astfel de volume. Domnia Sa a promis să fie și în continuare alături de dumnealui și să fericească pe toți copiii de aici și de oriunde în lume cu aceste măiestre cuvinte reiterând ideea dlui ambasador, de a demonstra cine suntem și încotro trebuie să mergem.

Dintr-un sentiment de prietenie cu dl profesor Capcelea, cum s-a exprimat, a venit la lansare și  dl Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român, „M. Eminescu”, Chișinău. „Doar unii pot să creadă în aparență că a face un manual e un lucru ușor. E, de fapt, munca cea mai grea”, a spus directorul ICR, precizând că și la propriu și la figurat, dl Capcelea vine de la izvoare. Vine de la Izvoarele Floreștilor și vine în acest manual de la izvoarele filosofiilor, pentru că, dacă e să-l credem pe un prieten bun al celor care gândesc în spirit filosofic, e și un timp al sintezelor. Dl Valeri Matei a specificat că lucrările de sinteză sunt o etapă, un bilanț, de la care trebuie să se producă viitoarele creșteri, viitoarele salturi. Domnia Sa l-a felicitat pe dl Capcelea, pentru că a sintetizat în lucrare, lucru care nu e deloc ușor, tot ce înseamnă rolul filosofiei generale în torentul general al filosofiei, dar și în raport cu sociologia.  Mai mult, a creionat o structură foarte solidă, așezată, iar ceea ce l-a impresionat la dl profesor, este scriitura bună, pentru că la acest capitol mai există foarte multe deficiențe în spațiu, mai ales, atunci când vine vorba de articularea propoziției, de stil. „Aveți un stil concis, aparte cu cunoașterea foarte bună a tot ce a însemnat abordarea acestei probleme din cele mai vechi timpuri și până la noi, cei din societatea ultra-post-modernă, semn că timpul de sinteze a venit. Trebuie să ne gândim la viitor de pe pozițiile unui prezent care este foarte fracturat, marcat de fragmentarism, de absența unor gândiri sintetizatoare”, a conchis directorul Valeriu Matei.    

Pe marginea lucrării s-au pronunțat dr.hab. Liliana Condraticova, secretar științific general al AȘM; dr.gab., prof. Gheorghe Bobână, Institutul de Istorie, Sectorul Filozofie; dr.hab. Serghei Sprâncean, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, secretar științific; dr.hab., prof. Teodor Țîrdea, USMF „N. Testemițanu”; dr.hab., prof. Vitalie Ojovan, USMF „N. Testemițanu”; dr.., conf. Mihai Braga, UTM ș.a.

Felicitări i-au adresat acad. Gheorghe Rusnac, dr.hab. Pantelimon Varzari, dr. Ion Rusandu de la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ș.a.   

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:

Înregistrări online