Doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Ghenadii KOROTCENCOV, laureat al Premiului Național, ediția 2022

21.09.2022
Vizitatori unici: 430

Laureat al Premiului Național 2022 în domeniul științei a devenit, potrivit listei, aprobate de Cabinetul de Miniștri în ședința din 14 septembrie, încă un reprezentat al comunității științifice. Câștigâtorul care s-a învrednicit de prestigiosul premiu guvernamental anual este dl Ghenadii Korotcenkov, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice, cercetător științific principal. Premiul Național l-a obținut pentru aportul fundamental în dezvoltarea științei și tehnologiilor, dar și pentru promovarea imaginii Republicii Moldova.       

Profesorul Ghenadii Korotcenkov se remarcă ca specialist de talie mondială în domeniul științei materialelor, fenomenelor de transport în semiconductori și senzorilor de gaze. Actualmente, cercetătorul activează în cadrul Laboratorului de Fizică și Inginerie a Nanomaterialelor „E. Pokatilov” din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Profilul de savant al proaspătului laureat al Premiului Național, Ghenadii Korotcenkov, reclamă o experiență bogată acumulată de-a lungul anilor, efectuând cercetări în diverse instituții de cercetare din Republica Moldova și de peste hotare, inclusiv Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Cercetare în domeniul Energiei (Daejeon) și Institutul de Știință și Tehnologie (Gwangju) din Republica Coreea, iar vizitele de cercetare efectuate în calitate de profesor invitat într-o serie de instituții de cercetare și universități din Federația Rusă, Cehia, Spania și SUA vin în completarea, dar și extinderea geografiei relațiilor de cooperare internațională care cuprinde peste 10 țări ale lumii. 

Lucrările savantului au fost înalt apreciate la expoziții și târguri de inventică din țară și de peste hotare. Participant la numeroase evenimente științifice și organizator a peste 30 de conferințe internaționale, la care a prezentat peste 250 de rapoarte, dintre care 17 - la invitație. A fost director a șapte proiecte de cercetare internaționale și participant a șase  proiecte internaționale. Pe parcursul activității a fost membru al 11 societăți profesionale internaționale. Actualmente dl Ghenadii Korotcenkov este membru al colegiului de redacție a cinci reviste internaționale.

Profesorul Ghenadii Korotcenkov este autor a peste 650 de articole în reviste specializate internaționale și  and Conference Proceedings, dintre care 33 - de sinteză. Este autor sau editor a 40 de cărți și monografii, publicate de edituri cu prestigiu internațional. Începând cu anul 2017 dl Korotcenkov este redactor al seriei „Metal Oxides” (Elsevier), în cadrul căreia sunt deja editate 35 de cărți. Este unul dintre cei mai citați cercetători din Republica Moldova, cu indicele Hirsch 44 (SCOPUS).

Printre cele mai importante realizări științifice se enumeră elaborarea bazelor fizice şi tehnologice ale fabricării senzorilor de gaze oxidante și reducătoare în baza materialelor nanostructurate metal-oxid, dezvoltarea de noi modele pentru explicarea mecanismelor de sensibilitate la gaze a oxizilor metalici și a noilor modele pentru îmbunătățirea parametrilor  materialelor termoelectrice etc.

Laureații au fost desemnați prin vot secret în cadrul ședinței din 12 septembrie 2022 a Comisiei pentru decernarea Premiului Național. Laureații vor primi Medalia și Diploma Guvernului, precum și un premiu bănesc de 100 000 de lei. 

Premiul Național a fost instituit în scopul aprecierii abordării inovative, perseverenţei şi abnegaţiei în activitate, a contribuţiei substanţiale cu impact considerabil la dezvoltarea societăţii, ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului, la promovarea principiilor morale/umanitare, precum şi la consolidarea valorilor, patrimoniului şi imaginii Republicii Moldova.

 

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

Categorie: