Deschiderea științei pentru artă și a artei pentru știință, or știința sufletului înflorește

03.12.2021
Vizitatori unici: 1134

Academia de Științe a Moldovei își extinde aria de colaborări pe dimensiunea evenimentelor cultură. Astfel, la 2 decembrie 2021, forul științific suprem, în colaborare cu Direcția Cultură a Municipiului Chișinău a organizat Conferința științifică națională dedicată istoriei romanței. Evenimentul anticipează cea de-a XXV-a ediție a Festivalului concurs de interpretare a romanței „Crizantema de argint”, la care își vor da concursul compozitori și interpreți de diferită vârstă.  

Simpozionul s-a desfășurat deja în cunoscuta formulă, mixtă, în Sala Azurie a AȘM fiind prezenți reprezentanții instituțiilor organizatoare, precum și autorii comunicărilor. Conferința a fost prezidată de președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și viceprimarul Angela Cutasevici, evenimentul fiind moderat de dr.hab., prof. Aurelian Dănilă, adjunct al conducătorului Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM.

„Ne bucurăm că tot mai des, în Sala Azurie a Academiei se desfășoară evenimente din domeniul artelor. Suntem într-o furtună informațională și în acest context romanța este chiar binevenită la AȘM, oferindu-ne emoții pozitive. Este simbolic faptul că astăzi, în Sala Azurie își desfășoară lucrările Conferința ,,Istoria romanței” și chiar în ajunul lansării Festivalului ,,Crizantema de argint”, care va avea loc zilele următoare la Teatrul Național ,,Mihai Eminescu”, teatrul care, la 8 octombrie, în această sală, împreună cu noi a marcat aniversarea a 100-a de la fondare. Observăm o deschidere a științei pentru artă și a artei pentru știință. Remarcăm crearea de noi punți de colaborare între domeniile știință și arte în beneficiul societății noastre. Eu cred că această conlucrare ne consolidează și nici un coronavirus nu va reuși să ne învingă”, a menționat în cuvântul său inaugural președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, exprimând mulțumiri organizatorilor și tuturor celor care au pus umărul la organizarea acestui eveniment.

În contextul aniversării a XXV-a de la fondarea Festivalului Concurs ,,Crizantema de argint”,  Președintele AȘM a înmânat Diplome de gratitudine mai multor promotori ai romanței: 

Margareta IVANUȘ, solistă, Artistă Emerită, pentru contribuție substanțială în valorificarea semnificativă a genului de romanță prin interpretare, precum și cu prilejul aniversării a XXV-a de la fondarea Concursului Internațional de Creație și Interpretare „Crizantema de argint”.

Galina FURDUI, Maestru în artă, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, poetă, pentru contribuții substanțiale la promovarea culturii scrise, asigurarea continuității în crearea romanței contemporane, precum și cu prilejul aniversării a XXV-a de la fondarea Concursului Internațional de Creație și Interpretare „Crizantema de argint”.

Iulian FILIP, doctor în filologie, poet, scriitor, dramaturg, folclorist, pentru contribuții substanțiale la inițierea și promovarea Festivalului Concurs Internațional de Creație și Interpretare „Crizantema de argint”, precum și cu prilejul aniversării a XXV-a de la fondare.

Nina BOLBOCEANU, jurnalistă, producător, moderator al emisiunilor muzicale „Evantai Folcloric”, TV Moldova 1, pentru contribuții substanțiale la salvgardarea și promovarea genului de romanță, precum și cu prilejul aniversării a XXV-a de la fondarea Concursului Internațional de Creație și Interpretare „Crizantema de argint”.

Alexei AGACHI, doctor habilitat în istorie, cercetător științific principal la Institutul de Istorie, pentru contribuție substanțiale la promovarea genului romanță și asigurarea continuității în crearea romanței contemporane, precum și cu prilejul aniversării a XXV-a de la fondarea Concursului Internațional de Creație și Interpretare „Crizantema de argint”.

Viceprimarul Angela Cutasevici a remarcat că acesta este un eveniment de unicitate și, de fapt, este în premieră organizat în cadrul Festivalului Internațional de interpretare și creație a romanței. „Romanța cu siguranță este cel mai vechi cântec, cântec duios și sentimental, caracteristic poporului nostru”, a spus viceprimarul, precizând că  ,,Crizantema de argint” a ajuns la ediția a XXV-a, alături de sora mai mare ,,Crizantema de aur” de la Târgoviște, festival fondat în 1968. Și deloc întâmplător, Chișinău și Târgoviște sunt orașe partenere, acolo unde an de an se desfășoară, în spiritul sentimentelor nobile promovate de acest mare eveniment cultural - festivalul romanței și dragostei, pe care îl poartă publicul spectator, în primul rând, artiști interpreți, compozitorii și poeți devotați reginei cântecului românesc. „Suntem mândri că Primăria Municipiului Chișinău, chiar de la prima ediție, din 1992, a acestui neasemuit concurs festival se află printre organizatorii și promotorii lui, asigurându-i aleasă ținută profesională”, a relevat dna Cutasevici, subliniind că ,,Crizantema de argint” s-a remarcat prin valorificarea celor mai frumoase romanțe, prin descoperirea și consacrarea tinerilor interpreți a acestui gen de muzică,  care a câștigat locul definitiv în sufletele și inimile iubitorilor.

Evenimentul și-a continuat lucrările în cadrul unei sesiuni de comunicări științifice, și asta pentru că Măria sa romanța a fost și rămâne a fi un subiect de cercetare. Autorii comunicărilor nu doar au abordat tema genului muzical romanța, dar au făcut și o trecere în revistă a celor 24 de ediții a Festivalului de interpretare și creație a romanței „Crizantema de Argint”, „sora mai mică”, cum s-au exprimat mai mulți vorbitori, a Festivalului de la Târgoviște.

Dr. hab. Victor Ghilaș, directorul Institutului Patrimoniului Cultural a exprimat regretul că deși este îndrăgită, cântată, totuși, latura muzicologică sau analizei muzicologice rămâne în urmă, chiar dacă romanța este de cca un secol și jumătate.

Artista poporului, Margareta Ivănuș crede că romanța este unicul gen care ne dă posibilitatea să retrăim momente din trecut. Jurnalista de la Moldova 1, moderator al emisiunilor muzicale „Evantai Folcloric”, a spus că Moldova 1 a făcut multe pentru promovarea acestui gen, romanța, pentru că acest gen este frumos. „Lumea care iubește este o lume frumoasă și mie mi-e drag să colaborez cu această lume”, a spus jurnalista.

„Romanța este o piesă de rezistență, de patrimoniu și după mine parcă este încrustată în codul nostru genetic acest gen de muzică”, a relevat Svetlana Bivol, președintele Uniunii Muzicienilor din RM.

Maestrul Constantin Rusnac, Doctor Honoris Causa al AȘM, palmaresul căruia numără cca 40 de romanțe, a spus că „Romanța este ca dragostea. Dacă nu-i sinceră, totuna iese la suprafață. Dacă nu ești sincer, falsul în romanță apare imediat”. 

Evenimentul a finalizat cu un microrecital de romanță susținut de Margareta Ivănuș, la pian, compozitorul Constantin Rusnac.

Festivalul concurs „Crizantema de Argint” va avea loc la Chișinău, în perioada 3-5 decembrie, la Teatrul național „Mihai Eminescu”.

 

Eugenia Tofan,

AȘM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: