Declarația Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei

03.06.2020
Vizitatori unici: 403

 

Chișinău, 3 iunie 2020

 

În ultima perioadă, în presa scrisă și cea electronică din Republica Moldova sunt mediatizate o serie de articole axate pe calomnierea Academiei de Științe a Moldovei în contextul reformei în domeniul cercetării, acțiuni orchestrate pentru a defăima comunitatea științifică și imaginea Academiei de Științe, precum și de a destabiliza situația în organizațiile din domeniul cercetării-inovării și instituțiile de învățământ superior.

În această ordine de idei, în calitate de organ executiv al AȘM, Prezidiul își exprimă dezacordul privind folosirea abuzivă și fără permisiune a semnăturilor membrilor Academiei de Științe în materialele difuzate de sursele mass-media.

Totodată, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei reconfirmă solidaritatea deplină cu președintele acad. Ion Tighineanu, ales legitim de către Adunarea Generală a AȘM din 9 aprilie 2019 cu o majoritate de voturi impunătoare, respinge acuzațiile denigratoare și îndeamnă comunitatea științifică la unitate și consens în vederea soluționării cu demnitate a problemelor stringente cu care se confruntă societatea și, inclusiv, mediul academic la etapa actuală.

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Categorie: