Declarația Academicianului Mihai Cimpoi în contextul publicațiilor de la Radio Europa Liberă

02.07.2020
Vizitatori unici: 281

Poetul, publicistul, romancierul, traducătorul, redactorul-șef al Editurii „Cartier”, membru al Uniunii Scriitorilor, Emilian Galaicu-Păun, în intervenția sa la Radio Europa Liberă în data de 1 iunie 2020, precum și în cea din 29 iunie 2020, un post pe care noi îl consideram ca model de obiectivitate, reia în discuție probleme legate de situația actuală a Academiei de Științe a Moldovei.

Referindu-se la atitudinea pe care a avut-o academicianul Dumitru Matcovschi, care viza situația de atunci (din perioada anului 2014), odată cu realegerea în funcția de Președinte al AȘM pentru cel de-al treilea termen a dlui academician Gheorghe Duca, și la scrisoarea care ar fi fost semnată de un grup de academicieni în ianuarie 2019 (unii academicieni fiind induși în eroare), poetul Emilian Galaicu-Păun le folosește ca argument, neluând în seamă scrisorile de desolidarizare oficiale publicate anterior pe site-ul AȘM și în săptămânalul „Literatura și arta” (29 octombrie 2019, 21 mai 2020, 3 iunie 2020 ș.a.).

Ne miră această folosire repetată și abuzivă a unei scrisori care nu mai are nicio valabilitate, odată cu consumarea situației și cu retragerea iscăliturilor de către majoritatea membrilor AȘM, care au semnat apelul.

(Documentul în original)

Categorie: