De la donații de carte științifică – la o nouă treaptă de extindere a colaborării științifice

30.06.2023
Vizitatori unici: 810

Acum trei luni informam mediul academic de la Chișinău despre vizita unei delegații din partea Academiei Române și Universității Științele Vieții din Iași (29-31 martie), care a făcut donație de carte alcătuită din 563 de titluri în număr total de 1000 de exemplare, lucrări ce vizează în special domeniul agrobiologic. Atunci, acad. Doru Pamfil s-a exprimat metaforic că această donație de carte poate fi considerată ca o mână prietenească întinsă spre Academia de Științe a Moldovei.

Și iată azi, 29 iunie 2023, a sosit cel de al doilea lot promis de carte științifică românească ce a parcurs sute de kilometri până a ajunge la destinație, trimis de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Acest volum important de literatură pentru cercetătorii noștri, dar și pentru tinerii studioși a fost însoțit de prof. univ. dr. Florin Stănică, membru corespondent al Academiei Române, prorectorul Universității. În Sala argintie a AȘM, a avut loc înmânarea oficială a noului lot de carte. Savantul a informat conducerea Academiei de Științe și pe cei prezenți cu privire la donația de carte științifică, compusă din 526 titluri, cu un număr total de 1507 exemplare de tipărituri. Nominalizăm ultimele lucrări din această listă impunătoare: „Microbiologie aplicată“, „Mic dicționar tehnic agricol, explicativ și poliglot“, „Baza energetică și mașini agricole – I“, „Controlul și expertiza produselor alimentare. Lucrări practice“, „Veterinary Semiotics and Examination Techniques“, „Igiena întreprinderilor agroalimentare“, „Biotehnologii de reciclare produse reziduale“, „Îndrumător pentru managementul și marketingul produselor biotehnologice“.

Acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a adus sincere mulțumiri oaspetelui de la București pentru acest lot de carte cu titlu gratuit, precizând că o parte considerabilă de literatură științifică va ajunge și la universitățile, în care sunt pregătiți tineri specialiști și cercetători cu profil agrobiologic și ingineresc.

Profesorul Florin Stănică a fost salutat și de acad. Boris Găină, conducătorul Secției Științele Vieții, vicepreședintele AȘM, care a specificat că mediul academic și universitar de la noi, într-adevăr, duce lipsă de literatură științifică editată în limba română, bibliotecile noastre dispun mai mult de manuale învechite și studii elaborate în limba rusă.

Mulțumiri pentru rezultatele frumoase ale colaborării moldo-române, urări de noi realizări și noi proiecte au adus, de asemenea, m.c. Victor Moraru, conducătorul Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, vicepreședinte al AȘM, și dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general al AȘM.

În final, a fost semnat Acordul de colaborare între Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, prin care se încurajează dezvoltarea colaborării în domeniul cercetării; dezvoltarea de programe cercetare/inovare comune; organizarea în comun de manifestări științifice; Schimburi de publicații și informații academice etc. Prin urmare, dezvoltarea relațiilor dintre aceste două instituții academice și de educație se vor extinde, conform acestui document semnat azi de acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, și prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Să fie într-un ceas bun!

 

Tatiana ROTARU

Categorie:

Înregistrări online