Cum au fost marcate aniversările a 60-a a AȘM și a 75-a de la crearea primelor instituții de cercetare de tip academic? Opinii, aprecieri, referințe

14.06.2021
Vizitatori unici: 788

Acad. Mircea Bologa: „Avem 60 de ani și aniversarea va rămâne pentru totdeauna un simbol

al științei academice, al domeniilor moderne. În clipele aniversare vedem și mai bine cât de

frumoasă este cercetarea. Să ne unim în jurul Academiei, faptelor științifice și să credem în

minuni. Înțelepciunea și recunoștința să se manifeste cu sufletism și dăruire. Este necesar să

fie unite Academia și institutele într-un întreg, visele să devină realitate, să ne bucure fericirea

că putem fi din nou împreună și acest lucru va fi un mare succes”

TofanSăptămâna Științei s-a încheiat. Evenimentele științifice și festivitățile, prilejuite de marcarea celor două aniversări semnificative pentru întreaga comunitate științifică au fost percepute ca o sinteză a activității Academiei de Științe a Moldovei și a stării științei din țară, în general. Săptămâna științei a fost apreciată drept o premieră la Academia de Științe a Moldovei, grație participării unui număr fără precedent de personalități notorii, renumiți savanți din diferite domenii din Republica Moldova, Europa, SUA și Japonia, care au susținut prelegeri publice pe parcursul a șase zile, la subiecte din cele mai arzătoare cu care se confruntă societatea și omenirea, în general – sănătatea, care a devenit o problemă și mai actuală în contextul pandemiei, problema solului, bogăția cea mai de preț din toate timpurile, patrimoniul și alte valori.

Somități ale științei din Republica Moldova – acad. Mihai Cimpoi, acad. Teodor Furdui, acad. Stanislav Groppa, acad. Eva Gudumac, acad. Gheorghe Țîbîrnă, acad. Aurelian Gulea, prof. Boris Boincean, prof. Ninel Revenco ș.a., au prezentat rezultatele cercetărilor de ultimă oră, oferind fundamentarea soluțiilor la cele mai complexe probleme. Un triumf și un moment de glorie l-a constituit și Conferința științifică a celor două academii – Academia Română și Academia de Științe a Moldovei, în cadrul căreia au fost evocate personalitățile Basarabiei, care au participat, acum 155 de ani, la fondarea Academiei Române, dar au fost menționați și alți reprezentanți din elita basarabeană care fac parte din componența forului științific român, un raport amplu, prezentat de acad. Bogdan Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române. Cu titlu special, a fost menționată participarea, în premieră, a cinci laureați ai Premiului Nobel, care au impresionat prin lecțiile publice prezentate și noutățile din știință din diferite domenii. Au atras atenția experților și rapoartele ce țin de starea actuală și perspectivele dezvoltării inteligenței artificiale, prezentate de Prof. Klaus Mainzer, Președintele Academiei Europene de Științe și Arte cu sediul la Salzburg, Aurstria, și Prof. Julian Revalski, Președintele Academiei de Științe din Bulgaria. Toate acestea au marcat frumoasa aniversare a Academiei, dar și a cercetătorilor care și-au dedicat întreaga viață acestui destin, evenimentul având drept obiectiv sensibilizarea societăţii şi a guvernării cu privire la importanța cercetării științifice, rolul ei decisiv în identificarea soluţiilor în contextul provocărilor majore cu care se confruntă civilizaţia.

Cum a fost de facto „Săptămâna Științei”, ce aprecieri au fost date acestei inițiative, ce e de învățat din aceasta, la ce trebuie să se aștepte comunitatea științifică după consumarea acestei agende încărcate de evenimente, va fi acesta un semnal pentru autorități și societate privind rolul și locul științei în țara noastră, Serviciul de Presă al AȘM s-a străduit să afle de la unii membri ai AȘM, opinii, pe care le puteți urmări în continuare.

O consemnare de Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

I. TighineanuAcademician Ion TIGHINEANU, președinte al AȘM

Săptămâna Științei s-a impus printr-o impresionantă excelență științifică. Incontestabil, participarea celor cinci laureați ai Premiului Nobel și altor personalități notorii de peste hotare, a avut un rol deosebit în percepția comunității științifice și a societății. Totodată, consider că și rezultatele prezentate de cercetătorii noștri – membri ai AȘM, profesori și doctori din diferite institute de cercetare și universități – sunt demne de cele mai înalte aprecieri și au contribuit substanțial la succesul acestei săptămâni. Prin organizarea manifestărilor științifice de anvergură în perioada 7-12 iunie 2021, Academia de Științe și-a reconfirmat rolul de for suprem al științei, de locomotivă în promovarea excelenței în cercetare și în procesul de internaționalizare a științei autohtone. În acest context, elocventă este opinia doamnei Angela Ganninger, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, expusă la deschiderea conferinței internaționale „Cercetări științifice în contextul provocărilor secolului XXI” din 8 iunie 2021: „Ansamblul enorm de excelență științifică mondială care s-a reunit în această săptămână demonstrează în mod impresionant consolidare și recunoașterea Academiei de Științe a Moldovei de comunitatea științifică internațională”.

Bucurându-ne de succesul Săptămânii Științei, urmează în mod consecvent și hotărât să insistăm ca guvernarea să-și schimbe atitudinea față de știința autohtonă. Finanțarea științei la nivelul 0.23% din PIB nu poate asigura o dezvoltare sustenabilă a științei, în atare condiții știința nu este atractivă pentru tinerii talentați (dar și cercetătorii cu experiență), care pleacă în alte țări cu speranța la un trai mai decent. Pentru redresarea situației, pe lângă majorarea finanțării științei, sunt absolut iminente elaborarea și aprobarea unei Strategii naționale de cercetare și inovare până în anul 2030, operarea unor modificări la Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat), adoptarea Metodologiei de evaluare a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, revizuirea noțiunii de „Program de stat”, implementarea finanțării nucleu a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării etc.

CimpoiAcademician Mihai Cimpoi

S-a făcut o sinteză a activității Academiei de Științe și nu numai a activității, dar a științei în general în republică, a stării științei în republică. S-a vorbit despre istoria Academiei noastre cu toate aspectele ei și în particular cu ceea ce se întâmplă în ultima etapă, acum, la ora actuală cu această reformă, cu problemele care ni le-a generat această reformă. Cu toate acestea s-a subliniat că Academia noastră este preocupată de marile probleme ale societății noastre, de la cele economice până la cele sociale, inclusiv sănătatea, pandemia, solul. Unul din aspectele foarte importante este integrarea noastră în comunitatea științifică europeană și internațională, inclusiv prin prezența și prelegerile ținute de cei cinci laureați ai Premiului Nobel. Deosebit de importantă este și sublinierea pe care făcut-o, în una din zile a „Săptămânii Științei”, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, E.S.Angela Ganninger: „Ansamblul enorm de excelență științifică mondială care s-a reunit în această săptămână demonstrează în mod impresionant consolidare și recunoașterea Academiei de Științe a Moldovei de comunitatea științifică internațională”. Aceasta înseamnă că aici este un potențial, că se fac lucruri serioase. Aspectele care trebuie menționate în acest context sunt recunoașterea internațională, rezonanță în societate

BologaAcademician Mircea BOLOGA

Eveniment aniversar de pionierat și rezonanță

Trecerea rapidă a timpului și apropierea accelerată a viitorului, la frumoasele aniversări ale Academiei și primelor cercetări academice, trezesc sentimente și aspirații tot mai pronunțate și emoționante. Academia este patria noastră științifică și am avut norocul să lucrez în acest sistem până în prezent, cu o singură intrare în cartea de lucru, fără nici o distragere a atenției, în ciuda ofertelor insistente de poziții tentante. Academia a fost și trebuie să fie un centru științific nu numai la scară națională, oferind fundamentarea soluțiilor la probleme complexe. Viitorul aparține țărilor cu știință dezvoltată și Academia trebuie acceptată și promovată, acesta este imperativul vremurilor.

Sincere mulțumiri conducerii Țării și multstimaților ambasadori pentru aprecieri și susțineri care încurajează si motivează. Înaripați de spiritul științific activăm între realitate și viitor, între visuri și realitate. Cine-i realist dorește mereu imposibilul, totdeauna este între real și ireal, dezvăluie proprietățile și posibilitățile incomparabile. Foiletând paginile memoriei, afirmăm că Săptămâna Științei ne întoarce în tinerețe, amintirile sunt lumea care nu poate fi returnată, dar lasă impresii strălucitoare și există ceva de care să te mândrești. Este un eveniment important, este o sărbătoare științifică, care impresionează trecutul cu momentele și evenimentele evidențiate, este ora astrală a celor ce gândesc și procedează în numele progresului și a viitorului. Este o întâlnire și reîntâlnire festivă, a dialogului, a solidarității, așa cum se cuvine să mergem înainte cu dragoste de muncă și viață, să avem clipe memorabile. În Sala Azurie a Academiei s-au produs evenimente frumoase, ne regăsim în aceste rezultate marcante, în frumusețea și importanța lor. Știința este aceea, care poate crea emoții, realizări, așteptări și speranțe. Important este să consolidăm dialogul, să construim împreună o activitate cooperativă, să intensificăm colaborarea, internaționalizarea și parteneriatul, promovarea lor este o mare șansă de dezvoltare.

Sărbătoarea științei este și speranță. Academia are cea mai frumoasă prezentare prin rezultate, cel mai înalt „excelent” și superlativ. Avem 60 de ani și aniversarea va rămâne pentru totdeauna un simbol al științei academice, al domeniilor moderne. În clipele aniversare vedem și mai bine cât de frumoasă este cercetarea. Să ne unim în jurul Academiei, faptelor științifice și să credem în minuni. Înțelepciunea și recunoștința să se manifeste cu sufletism și dăruire. Nostalgic a fost ieri, este astăzi, va fi mâine și speranța să fie mereu alături de noi. Este necesar să fie unite Academia și institutele într-un întreg, visele să devină realitate, să ne bucure fericirea că putem fi din nou împreună și acest lucru va fi un mare succes.

Șaizeci de ani pentru Academie este o istorie, dar AȘM este mai mult, ea păstrează istoria și valorile, deține bibliotecă, muzeu, care sunt ulii de evenimente, fapte, gânduri bune, idei care construiesc punți între trecut- prezent - viitor, trezesc frumoase amintiri. Știința academică este sursa așteptărilor permanente și bucuria reușitelor. Să ascultăm și să auzim mesajele timpului, interferențele trecutului și prezentului. Prin acțiune și perseverență trebuie să ajungem acolo unde trebuie să fim. Prezentul este un simbol al trecutului și viitorului – cheamă la integritate, la lucruri bune, rezultate remarcabile, tehnologii elegante, care devin tezaur. Să facem un dialog între trecut și prezent, să devenim mai exigenți.

Marcăm aniversarea altfel ca altă dată, dar rămâne aceeași viață științifică, este munca cu entuziasm, așteptare, lumină și noroc. Fără știință nu există civilizație, cercetarea va salva viitorul, ea este activitatea de suflet și cuget, trebuie să devină mai auzită, mai vizibilă. Cercetarea este o sursă de inspirație și determinare, drumul spre viitor merge prin știință, prin Academie. În unitate este puterea noastră și cea mai bună soluție, cel mai bun mod de activitate este să fim uniți, uniți în Academie. Cinstirea științei este respectul față de țară. Să ne însoțească vrednicia și succesul, să fim împreună și să pășim cu dreptul. Aceste festivități dau valoare timpului și avem un singur drept de a merge înainte. Succesul, trecutul și prezentul, tradițiile și perspectivele au fost reflectate și evocate în conformitate cu programul impresionant al Săptămânii Științei. Este un moment important, stelar pentru noi și o inspirație pentru adepții noștri bogați în patrimoniul muncit cu o mare dăruire. Ideile de inspirație se maturizează, se pun subiecte care vor apropia viitorul și vor fi încununate cu rezultate semnificative, care deschid noi orizonturi. Săptămâna științei, eveniment în premieră este bine gândit și motivat, cu succes organizat și realizat, artistic finalizat și mediatizat. Sincere mulțumiri.

Calea pe care am trecut-o să servească drept prolog pentru cei care ne urmează. Am parcurs o călătorie de 60 de ani, lecții bune de viață au fost stăpânite și totodată sunt repere. Șaizeci și șaptezeci și cinci de ani sunt doar calendaristici și este foarte important ca drumul de căutare să nu fie întrerupt niciodată. Aniversarea este nostalgie pentru trecut, realitate a prezentului, așteptare de viitor cu convingerea că adevăratele valori cuceresc timpul. Cu rezultate demne, optimism justificat, credință în inepuizabilul cercetării științifice, suntem participanți la dialogul generațiilor, la evenimente luminoase care reflectă istoria, prezentul și viitorul științei academice, cu dorințe de inspirație și perspective excelente. Aniversarea ne întoarce în tinerețe, mulțumim sorții că ne-a condus, că combinăm incompatibilul. Este o plăcere să vorbim despre Moldova, de Academie, de viitorul pe care-l creăm împreună. Să fim în pas cu ziua și ritmurile vieții, să ne însoțească bucuria prezentului, bunul simț oriunde și oricând. Să păstrăm mărturiile trecutului pentru a construi viitorul. Să prevenim problemele și să realizăm obiectivele, principal este energia să nu ne părăsească. Este important să ne mândrim de familia academică din care facem parte, să asigurăm recunoașterea rolului științei și inovării, care creează o imagine adecvată a legilor naturii.

Cercetarea aduce bucurie și dispoziție și sperăm că cititorul împărtășește convingerea că realizările atinse și perspectivele așteptate sunt admirabile, că Academia va deveni o veritabilă carte de vizită a plaiului nostru moldav.

BelostecinicAcademician Grigore BELOSTECINIC, rector ASEM, președintele Consiliului Rectorilor din Moldova

Academia de Științe a Moldovei a ajuns la cea de-a 60-a aniversare. Cu regret, în zi de sărbătoare putem vorbi mai mult de trecutul glorios al Academiei de Științe, decât despre prezentul pe care îl avem în urma acestor reforme nechibzuite și nepotrivite care au survenit în domeniul cercetării și prin care Academia a fost pusă într-o situație foarte dificilă. Dar și în această perioadă grea, conducerea AȘM a găsit modalitățile posibile prin care să transforme această aniversare pentru întreaga noastră societate. Firește, componenta principală a acestei sărbători a fost un șir de activității științifice organizate în cadrul AȘM, cu prezența unor personalități notorii din întreaga lume. La acest capitol vreau să remarc faptul că, în ultimul timp, lucrăm în condiții de pandemie mai mult în regim online, această situație a facilitat foarte mult posibilitatea de a atrage în organizarea acestor evenimente personalități notorii din toată lumea, aflate la distanțe foarte mari de Republica Moldova și prin care ni s-a oferit această ocazie să auzim discursuri științifice profunde, prezentate de personalități notorii în știință, inclusiv laureați ai Premiului Nobel.

Este și firesc că această săptămână a cercetării și științei în Republica Moldova să se finalizeze cu prezenta Adunare festivă prin care toată lumea este în direct, pe lângă faptul că este organizată exact în ziua când a fost deschis primul institut al AȘM, la 12 iunie. Suntem în drept după o săptămână plină de evenimente, să ne bucurăm de această sărbătoare și să ne relaxăm un pic cu muzică clasică de cea mai înaltă calitate interpretată, orchestra fiind condusă la fel de un membru al Academiei, personalitate notorie în lumea artelor din țară și nu numai.

LupascuAcademician Tudor LUPAȘCU

Consider că ,,Săptămâna științei” în cadrul Academiei de Științe a Moldovei este un lucru foarte util și foarte prețios, pentru că în aceste șapte zile a fost pus în evidență rezultatele de bază, obținute de către cercetătorii comunității științifice. Au fost audiate rapoarte foarte importante prezentate de către savanți notorii, Laureați ai Premiului Nobel și acesta este un apogeu în rezultatele științifice. Fiecare pretinde să aibă rezultate bune pentru ca să rămână în istoria științei, pentru că acesta e rolul cercetătorului științific, ca în urma cercetărilor pe care le realizează în timpul vieții, să aducă plus-valoare, în primul rând, dezvoltării științei, inclusiv să fie și un lucru satisfăcător și pentru propria lui persoană, pentru că într-adevăr a lucrat și a făcut ceva bun pentru societate.

 

 

 

 

GaindricMembru corespondent Constantin GAINDRIC

Un eveniment care, nici la 40 de ani, nici la 50 de ani ai Academiei nu au fost prea mari festivități, dar eu am în vedere amploarea. Este un eveniment care demonstrează ce înseamnă Academia de Științe pentru Republica Moldova. În fiecare țară, academiile sunt un patrimoniu cultural, un for de oameni consacrați care, practic, ar trebui să fie ascultat de societate. Cel mai trist este că suntem nevoiți să demonstram că Academia, știința sunt o forță fără de care societatea nu o să se poată dezvolta. Știința este un lucru nobil, dar e trist că societatea nu înțelege valoarea, nu înțelege rolul. În fiecare an se ajunge la o diminuare a volumului PIB-ului lăsat pentru Academie. Este o cifră pe care îmi este rușine să o spun.

În ziua de 10 iunie, a fost o serie de relatări a unor personalități marcante, care au vorbit despre inteligența artificială, despre rolul ei, despre învățarea profundă, lucru care și la noi este, dar pe nimeni nu-l interesează. Momentul acesta este foarte trist.

Mi-i greu să spun dacă această Săptămână a științei va schimba părerea guvernaților, celor de care depinde cercetarea în Republica Moldova. Eu nu știu de ce toată societatea astăzi se gândește la alegeri, în loc să se gândească la problemele stringente ale societății. Eu am citit toate programele celor care vor să devină membri ai Parlamentului și nu am găsit practic nimic despre știință. Ca să pretinzi că vrei să faci schimbări, trebuie să ai o viziune despre societate, să te gândești în ce timp trăiești și să vezi ce metode poți aplica pentru ca societatea să prospere. Aș vrea ca măcar odată în jumătate de an să intre cineva din cei de la Guvernare la Academie, la Institute de cercetare și să întrebe cu ce probleme se confruntă, cu ce pot ajuta.

StratanMembru corespondent Alexandru STRATAN, președintele Consiliului directorilor institutelor de cercetare, director al Institutului Național de Cercetări Economice

Săptămâna științei a constituit, în premieră, un eveniment inedit nu numai pentru comunitatea științifică, dar și pentru întreaga societate. Or, Academia de Științe, cu prilejul aniversării sale de 60 ani, a reușit să ne ofere tuturor cetățenilor țării un ospăț excepțional de cunoștințe, o săptămână-sărbătoare plină de evenimente, conferințe, lansări de lucrări și albume istorice, intervenții notorii ale unor savanți cu renume mondial, inclusiv un efort extraordinar depus în vederea oportunității de a audia cinci laureați ai Premiului Nobel, dar și al savanților autohtoni consacrați, care au reușit să ne bucure cu importante realizări științifice și să elucideze, în același timp, principalele probleme de interes comun pentru întreaga societate și care necesită soluționare urgentă.

Atenția enormă de care s-a bucurat Academia de Științe a Moldovei pe parcursul întregii săptămâni, denotă axiomatic faptul, că acest for științific este considerat, pe bună dreptate, lăcaș suprem al intelectualității țării noastre. Sper mult, că prin frumoasele acțiuni întreprinse și exemple aduse, comunitatea academică să reușească o dată în plus să sensibilizeze decidenții politici asupra rolului incontestabil al științei ca motor al progresului, dezvoltării economice și asigurării unui nivel înalt al calității vieții cetățenilor Republicii Moldova.

SlapacMembru corespondent Mariana ȘLAPAC, președinte al Comisiei Naționale de Heraldică

O mare sărbătoare pentru întreaga comunitate științifică din Republica Moldova. Ne-am întâlnit după o perioadă destul de lungă cu multă lume, cu membrii Academiei, am putut participa și la conferințe, să ascultăm savanți notorii din Europa, SUA și Japonia, ceea ce mi-a plăcut foarte mult și este de apreciat. Atare date semnificative ca 60 și 75 de ani se întâmplă o dată. De apreciat filmul documentar prezentat în cadrul acestei manifestări, volumele lansate - Membrii Academiei, Istoria Academiei – și am înțeles că există deja și o surpriză pentru toți membrii Academiei când vom primi în dar aceste volume. Deci, în opinia mea, administrația Academiei a făcut un efort deosebit pentru a organiza această sărbătoare și desigur are ecou în toată țara. Mulțumesc organizatorilor pentru acest efort și doresc tuturor cercetătorilor din Republica Moldova multă sănătate și realizări frumoase.

 

 

 

BoinceanDr.hab., prof. Boris BOINCEAN, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, Bălți

Săptămâna organizată de Academia de Științe a Moldovei și dedicată aniversării a 60-a de la fondarea academiei și a 75-a de la crearea primelor instituții științifice de tip academic, a fost un eveniment foarte important. Reieșind din situația că știința nu prea este apreciată în țară, totuși, oamenii de știință au dovedit că ceea ce se face, o fac cu dăruire, cu dragoste. Apreciez foarte mult și acele anale istorice care au fost pregătite de specialiștii Academiei, Serviciului de Presă al AȘM, care au elaborat aceste materiale prezentate cu lux de amănunte și care vor rămâne în istoria Academiei, descrisă, începând cu anii 60 până la moment. Consider că merită mulțumiri tot colectivul AȘM, toți cei care au contribuit la această sărbătoare frumoasă, de suflet, sărbătoarea științei și sperăm că aceasta va ajuta în viitor la redresarea situației în știință.


 

Categorie: