Conferință științifică internațională, online, la Academia de Științe a Moldovei

02.10.2020
Vizitatori unici: 191

Academia de Științe a Moldovei a găzduit, recent, lucrările Conferinței științifice internaționale cu genericul „Clasa de mijloc în Moldova și în Rusia: analiză comparativă”. Evenimentul s-a desfășurat în regim online și a fost organizat de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al MECC, în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetări Social-Politice al Academiei de Științe a Rusiei, Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova și Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova.

La lucrările forului științific internațional au participat membrul corespondent Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM, Consilierul Președintelui Republicii Moldova, dr. Corneliu Popovici, Atașatul Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, Kirill Abramov.

În debutul conferinței, directorul ICJPS, dr. hab., prof. univ. Victor Juc, a subliniat că manifestarea științifică respectivă a fost programată încă în luna ianuarie a anului în curs și este important că în cele din urmă a fost posibilă desfășurarea ei, chiar dacă și în format online, întrunind cercetători de valoare din ambele țări care au abordat o problemă foarte complexă pentru dezvoltarea societăților și construcția de stat.

În luarea sa de cuvânt, vicepreședintele AȘM, m.c. Victor Moraru, a pus în lumină semnificația desfășurării acțiunilor științifice în comun, schimbul de experiență dintre cercetătorii din cele două țări și reluarea proiectelor bilaterale. Profesorul Victor Moraru a susținut că prin reliefarea proceselor de formare și evoluție a clasei de mijloc, cercetătorii științifici se află în măsură să prezinte recomandări fezabile pentru consolidarea societății și identificarea soluțiilor pentru rezolvarea multiplelor probleme social-economice și politice.

Consilierul Președintelui Republicii Moldova, dr. Corneliu Popovici a accentuat, în cuvântul său de salut, importanța unor foruri științifice în probleme stringente ale societății, pentru că oamenii de știință pot contribui în mod eficient la rezolvarea lor.

Atașatul Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, Kirill Abramov, a trecut în revistă eforturile reprezentanței diplomatice ruse în organizarea acestei conferințe, declarând disponibilitatea pentru a contribui la consolidarea și extinderea cooperării științifice între cercetătorii din cele două țări.

Dr.Victor Mocanu, directorul Centrului Sociologie și Psihologie Socială al ICJPS a prezentat un amplu raport științific intitulat „Premisele formării clasei de mijloc în Moldova”, în care a întreprins o analiză detaliată a proceselor de constituire și extindere a clasei de mijloc în Republica Moldova, elucidând factorii catalizatori și barierele în consolidarea clasei medii.

La rândul său, membrul corespondent al Academiei de Științe a Rusei, dr. Serghei Reazanțev, s-a referit la problema migrației clasei de mijloc din Federația Rusă, punând în lumină tendințele și consecințele acestui proces, insistând, în special, asupra particularităților.

Participanții la conferință din Republicii Moldova și Federația Rusă au prezentat ample comunicări privind diferite aspecte ce țin de structura socială, stratificarea socială și criteriile de identificare a apartenenței la diferite straturi sociale.

La finele evenimentului de înaltă încărcătură științifică, directorul ICJPS, dr. hab. Victor Juc și directorul ICS-P din Federația Rusă, membrul corespondent Serghei Reazanțev, au propus pregătirea și semnarea unui acord de colaborare științifică între institutele pe care le conduc, în vederea realizării cercetărilor științifice, schimbul de experiență și participarea în comun la apelurile de proiecte.

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: