Conferința științifică cu participare internațională, dedicată aniversării a 90-a de la nașterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc

27.04.2021
Vizitatori unici: 484

Prof. Emil Ceban: „Chiril Draganiuc a fost printre acele personalități marcante ale neamului nostru, care, prin întreaga sa viață și activitate s-a înălțat deasupra timpului, iar prin tot ce a făurit a constituit o epocă”

 

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” din Republica Moldova, în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, a organizat la 27 aprilie 2021, online, Conferința științifică cu participare internațională, cu genericul „Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice”. Evenimentul a fost consacrat aniversării a 90-a de la nașterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc.

 

La deschiderea lucrărilor forului științific au participat conducerea AȘM, în persoana președintelui AȘM, acad. Ion Tighineanu, vicepreședintelui AȘM, acad. Boris Gaina, adjunctului conducătorului Secției științe ale vieții a AȘM, acad. Eva Gudumac, rectorul USMF „N. Testemișanu”, dr.hab., prof. Emil Ceban, Secretarul de Stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Tatiana Zatîc care au adresat participanților mesaje de salut. La eveniment a participat, din partea familiei Draganiuc, feciorul Alexei.

 

Forul științific a întrunit specialiști din Federația Rusă, Ucraina, Sudan, Republica Moldova - ftiziopneumologi, medici de familie, conducători ai instituțiilor medicale, specialiști din alte domenii. Evenimentul a fost moderat de dna Sofia Alexandru, directorul Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”. Directorul instituției a salutat prezența oficialului de la MSMPS, rectorului USMF și președintelui AȘM, exprimând mulțumiri acad. Ion Tighineanu pentru suportul şi găzduirea oferite în desfășurarea acestui eveniment important pentru comunitatea medicală. Totodată, dna Sofia Alexandru a remarcat că participarea la lucrările Conferinţei a cercetătorilor de peste hotarele republicii califică acest fapt drept mărturie a consolidării relaţiilor de colaborare tiinţifică, un prilej extraordinar de schimb de informaţii şi bune practici între profesioniştii din republică şi cei din străinătate.

 

În numele Prezidiului, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a adresat un mesaj de salut participanţilor şi oaspeţilor Conferinţei ştiinţifice cu participare internațională, consacrată aniversării a 90-a de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc. În discursul său, președintele Tighineanu a apreciat faptul că moderarea conferinței se realizează în incinta Academiei, care este și un for al consacrării, chiar dacă se desfășoară preponderent online. Academicianul a precizat că organizarea acestei conferințe cu eforturile comune ale Institutului de Ftiziopneumologie și Academiei de Științe reflectă unitatea comunității științifice, exprimând certitudinea că doar prin consolidare se poate supraviețui în cercetarea științifică în condițiile actuale ale țării noastre.

 

„Astăzi vom cinsti memoria unui iscusit manager în domeniul sănătății, medicului emerit Chiril Draganiuc, care în decurs de 16 ani a fost în fruntea Ministerului Sănătății, lăsând o brazdă adâncă și în domeniul științei medicale. Astăzi veți aborda diverse aspecte ale tuberculozei ca maladie, dar desigur și prin prisma interferenței cu coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2. Este foarte important să ne dezvoltăm imunitate la toate tipurile de virusuri, iar actualmente eforturile trebuie să le focusăm asupra necesității imunizării și datoria noastră, a cercetătorilor este să convingem societatea în necesitatea vaccinării contra maladiei COVID-19”, a menționat președintele AȘM, utilizând această oportunitate pentru a aduce mulțumiri membrilor Academiei, profesorilor universitari, doctorilor în științe din domeniul medicinii și din alte domenii, care participă la diferite emisiuni Radio și TV pentru a explica populației pericolul generat de coronavirus și necesitatea imunizării.

 

Totodată, președintele Tighineanu a ținut să specifice că la începutul lunii iunie vor fi marcate două aniversări – cea dea 60-a a Academiei de Științe a Moldovei și împlinirea a 75 de ani de la formarea primelor instituții de tip academic. „Vă invit să participați, fie și în format online, fiindcă este sărbătoarea noastră, a tuturor cercetătorilor științifici din Republica Moldova. Vor fi prezentate mai multe lecții publice de mai multe personalități de talie internațională, inclusiv de Laureați ai Premiului Nobel”, a subliniat președintele Tighineanu, invitând participanții să urmărească aceasta, dar și alte informații pe site-ul www.asm.md.

 

A dorit tuturor delegaţiilor şi participanţilor la Conferinţa multă sănătate şi energie creatoare în atingerea scopurilor trasate întru ameliorarea sănătăţii publice, activitate rodnică azi şi realizări ştiinţifice importante în viitor.   

 

În numele comunității academice, rectorul USMF „N. Testemițanu”, d.hab., prof. Emil Ceban a exprimat onoarea și deosebita plăcere de a saluta participanții la conferința științifică, consacrată memoriei personalității Chiril Draganiuc, talentat savant  și experimentat medic-ftiziopneumolog, remarcabil manager al ocrotirii sănătății și renumit demnitar de stat, unul dintre pilonii medicinei naționale care astăzi ar fi împlinit 90 de ani de la naștere. Rectorul Ceban a remarcat că Chiril Draganiuc a fost printre acele personalități marcante ale neamului nostru, care, prin întreaga sa viață și activitate s-a înălțat deasupra timpului, iar prin tot ce a făurit a constituit o epocă, reflectând punctual realizările sale fie în calitate de manager, savant, medic sau demnitar de stat. „În calitate de manager, aflându-se succesiv în funcțiile de medic-șef al Sanatoriului republican de Tuberculoză ,,Vorniceni”, Director al Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Tuberculozei, Ministru al Sănătății, medic-șef al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală ,, Chiril Draganiuc” a reușit să transforme Sanatoriul de la Vorniceni într-o instituție medicală specializată modernă cu o infrastructură dezvoltată și un colectiv de medici de înaltă calificare; să ridice sistemul de sănătate din țară la nivelul cerințelor timpului prin dezvoltarea și fortificarea bazei tehnico-materiale;  dotarea instituțiilor medico-sanitare cu tehnică medicală modernă; formarea, perfecționarea și selectarea cadrelor de specialiști medici și lucrători medicali cu studii medii speciale; crearea condițiilor necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației; să apropie indicatorul de morbiditate în tuberculoză de la penultimul loc în fosta Uniune, la nivelul mediu al țărilor europene”, a relevat rectorul.

Făcând referire la calitatea de savant și medic ftiziopulmonolog, prof. Emil Ceban a declarat că Chiril Draganiuc și-a consacrat întreaga viață cercetărilor tuberculozei – maladie gravă, cu consecințe sociale severe. Rezultatele investigațiilor științifice s-au materializat în tezele de doctor și doctor habilitat în științe medicale, ulterior, ideile sale fiind dezvoltate de discipoli în 12 teze de doctor și 4 teze de doctor habilitat. „În premieră pentru Republica Moldova, Chiril Draganiuc a implementat metode științific argumentate de diagnosticare și tratament al bolnavilor de tuberculoză, printre care investigarea bacteriologică a pacienților și determinarea rezistenței medicamentoase a micobacteriei de tuberculoză. De asemenea, a fondat serviciul de ftiziochirurgie în republica noastră, salvând, astfel, sute de vieți omenești”, a amintit rectorul Ceban.

 

Prof. Emil Ceban a reliefat, totodată, și atitudinea Ministrului Chiril Draganiuc pentru Alma Mater. Cu suportul și contribuția substanțială a Domniei sale au fost edificate blocuri de studii și laboratoare științifice; a fost construită ți înzestrată prima, la acel moment,  Farmacie Universitară în fosta Uniune Sovietică; au fost înălțate cămine studențești și blocuri de locuit pentru angajații Universității în sectorul Malina Mică și multe altele. Rectorul a subliniat și dimensiunea în gândire a ilustrului medic, echilibrul sufletesc, viziunea de amploare asupra lucrurilor, patriotismul profesional, marea responsabilitate pentru prosperarea tuturor sectoarelor în domeniul sănătății, străduința de a fi în pas cu timpul, de a implementa mereu ceva nou – toate acestea definindu-l pe Chiril Draganiuc ca pe un adevărat luptător pentru progres. „Suntem mândri de faptul că regretatul Chiril Draganiuc a fost absolventul universității noastre și ne dorim să fim vrednici de memoria acestui Om cu inimă mare, inteligență deosebită și suflet nobil. Nouă ne revine și misiunea de a educa generațiile de tineri specialiști medici și farmaciști în spiritul valorilor umane de care s-a condus întreaga sa viață Medicul Emerit Chiril Draganiuc”, a conchis rectorul Ceban, dorind succes lucrărilor conferinței.

 

Cu un cuvânt de salut, dar și cu încurajarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, adresată celor care reprezintă veriga principală în controlul tuberculozei, a fost prezentă Secretarul de Stat al instituției, dna Tatiana Zatîc. Demnitarul a subliniat importanța evenimentului dedicat aniversării a 90 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc, care, timp de 16 ani (1974–1990) s-a aflat în funcţia de ministru al Sănătăţii, perioadă în care și-a manifestat cu prisosință talentul de excelent organizator. „În perioada activității ministrului Chiril Draganiuc sistemul sănătății a avut parte de un Om care a creat temelia unui sistem de sănătate performant. Sub conducerea dumnealui au fost construite instituții medicale de importanță națională, a început să se dezvolte sistemul de asistenţă medicală specializată, serviciul de diagnostic, a dezvoltat în continuare serviciul de ftiziopneumologie, a organizat noi ramuri şi servicii medicale. Ca urmare, s-au îmbunătăţit toţi indicii de bază, care permiteau să fie apreciată calitatea serviciilor prestate în sistemul ocrotirii sănătăţii”, a menționat Secretarul de Stat, precizând că Chiril Draganiuc a fost o personalitate distinctă, un medic practic excelent, un savant, organizator excepţional, corect şi principial, totodată, foarte receptiv, binevoitor şi modest. Oficialul a dorit succes în desfăşurarea și realizarea agendei, exprimând  convingerea că dezbaterile i recomandările ştiinţifico-practice formulate în cadrul Conferinei vor contribui esențial la dezvoltarea tiinţei și îmbunătățirea asistenței medicale.

 

Participanții la for au fost salutați și de către dr. şt. med. Andrei Testemițanu, director al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală, instituție instituită şi condusă de către ilustrul Om Chiril Draganiuc începănd cu anul 1990 şi până în ultima zi a vieţii sale. Cu amintiri din viața si activitatea medicului Chiril Draganiuc au intervenit online acad. Mihail Popovici, profesor Aurelia Ustian, dl Eugen Țurcan, care a fost și un bun prieten bun al familiei Draganiuc. Prin intermediul feciorului Alexei Draganiuc, organizatorii au transmis familiei multă sănătate, flori si materialele conferinței.

 

În cadrul Conferinței științifice a fost proiectat un film care a reflectat viața și activitatea ilustrului om Chiril Draganiuc, după care a fost dat curs realizării agendei evenimentului științific.

 

Programul Conferinței a inclus subiecte cu privire la situația epidemiologică a tuberculozei, la metodele molecular-genetice de diagnosticare a tuberculozei, sesiunea de comunicări științifice fiind moderată de acad. Ion Tighineanu și prof. Constantin Iavorschi. Participanții la for au  împărtășit din experiențele lor privind factorii genetici în dezvoltarea tuberculozei, la tratamentul tuberculozei drogrezistente, inclusiv a tuberculozei asociată cu comorbidități; impactul măsurilor pandemice și antiepidemice în perioada  pandemiei COVID-19 asupra serviciului de ftiziopneumologie; infecția cu coronavirus de tip nou SARS-CoV-2 în asociere cu tuberculoza, inclusiv cu co-infecția TB/HIV; și cu privire la co-infecţiile bacteriene pulmonare şi antibioticorezistenţa în infecția SARS-CoV-2 și alte aspecte de importanță științifico-practică.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie: