CONDOLEANȚELE ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

24.06.2024
Vizitatori unici: 704

Suntem profund întristați de decesul lui Spiridon Vangheli, eminent poet, prozator, traducător și autor de manuale școlare, a cărui creație și activitate didactică a marcat un jalon aparte în cultura noastră națională din perioada postbelică.

Înzestrat cu un excepțional dar de povestitor în linia tradițională crengiană și sadoveniană, a creat personaje memorabile, devenite populare la noi și, prin intermediul traducerilor în numeroase limbi, în întreaga lume. A cunoscut o adevărată faimă mondială, consfințită prin înalta distincție ”Hans Christian Andersen” (1974).

A evocat cu o deosebită forță epică universul copilăriei cu întreg farmecul acestei vârste, peste care și-a pus pecetea dramatică timpul cu toate vitregiile lui: războiul, deportările și colectivizarea, perioada de înstrăinare de spațiul cultural românesc. În ciuda constrângerilor ideologice, a promovat valorile morale și spirituale prin personajele sale, a pledat pentru impunerea adevărului științific privind limba română și istoria noastră, evocată în balade, textele din manualele școlare și în nuvelele cu tematică istorică.

A întreținut un dialog permanent cu copiii, pe care i-a făcut eroi interactivi ai creației sale. Acest dialog s-a concretizat într-o imensă corespondență din care a ales și a publicat texte epistolare reprezentative.

Cei mici au vibrat sufletește la scrierile lui, care s-au transformat în veritabile cărți de învățătură și îndrumare morală. Micii și marii cititori s-au recunoscut în personaje precum Guguță, cu o prestanță epică exemplară, Ciuboțel, Crăița, Radu și Rodica, copii în cătușele Siberiei - înzestrați cu calități morale deosebite, candoare și frumusețe sufletească, cu istețime naturală și cu un mod de a înțelege, prin prisma vârstei ce o au, realitățile și situațiile dramatice.

Creația sa originală și profundă s-a completat cu un vast proiect didactic purtând genericul Carte de citire și gândire în 4 volume și prin participarea în calitate de coautor la elaborarea Abecedarului (1970,1990). Colaborarea cu Grigore Vieru rămâne un model deontologic de prietenie literară și intelectuală.

Numeroasele distincții, premiile obținute în cadrul unor Saloane de carte și festivaluri, Premiul ”Ion Creangă” al Academiei Române și al Uniunii Scriitorilor din România, ”Ordinul Republicii” sunt o dovadă a recunoașterii naționale a valorii operei și personalității sale alături de cea internațională. Un volum de largă retrospectivă biografică și bibliografică i-a consacrat profesorul Constantin Bostan:  Spiridon Vangheli. Destăinuire din țara lui Guguță, copilul care a cucerit lumea (2019).

Spiridon Vangheli s-a angajat activ, cu o contribuție importantă de traducător, comentator și editor, în dialogul valoric european și universal actual prin versiunile în română făcute în mai multe culegeri de poezii și proze aparținând unor cunoscuți autori de literatură pentru copii: Astrid Lindgren, James Barrie, Julian Tuwim, Ianis Ritsos, Nicolas Guillen ș.a.

Remarcăm că creația sa a devenit obiect de studiu exegetic al cercetătorilor științifici din cadrul Academiei de Științe a Moldovei: Mihai Cimpoi, Ion Ciocanu, Iulian Filip.

Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepții.

În numele comunității academice,

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Categorie:

Înregistrări online