Concursul Premiilor AȘM pentru anii 2018-2019: validarea dosarelor

30.09.2020
Vizitatori unici: 852

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului nr. 64 din 30.07.2020 şi cu Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei, aprobat în redacţie nouă prin Hotărârea Prezidiului AŞM nr. 98 din 13.08.2019, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 62 din 10.07.2020), AŞM a anunţat demararea concursului pentru decernarea premiilor AȘM pentru anul 2018-2019 la următoarele nominalizări şi domenii ştiinţifice (științe sociale, economice, umanistice și arte):

- în domeniul limba română „Eugeniu Coşeriu”;

- în domeniul literatură „Grigore Vieru”;

- în domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur”;

- în domeniul ştiinţe sociale și economice „Paul Bran”;

- în domeniul drept şi științe politice „Constantin Stere”;

- în domeniul studiul artelor „Maria Bieşu”;

- pentru tineri cercetători (în domeniul ştiinţelor sociale, economice, umanistice și arte) „Boris Melnic”;

- pentru promovarea ştiinţei în mass-media „Pârghia lui Arhimede”.

Dosarele completate şi cererile de participare la concursul pentru decernarea premiilor AȘM au fost recepţionate de specialiştii Secţiei management academic şi relaţii externe a Aparatului Prezidiului AŞM şi transmise pentru validare Comisiei de decernare a Premiilor AŞM constituită prin Hotărârea Prezidiului nr. 64 din 30.07.2020.

Pentru participarea la concursul de decernare a Premiilor AȘM pentru anii 2018–2019 au fost înregistrate 15 dosare.

Comisia pentru decernarea Premiilor AŞM a verificat corectitudinea completării dosarelor şi a validat următoarele dosare conform domeniilor de cercetare:

Premiul în domeniul limba română „Eugeniu Coşeriu”

1. Dr. hab. Vasile BAHNARUStudii de lingvistică română

2. Dr. hab. Iraida CONDREA – Studii de lingvistică, sociolingvistică și studiul textului

Premiul în domeniul literatură „Grigore Vieru”

1. Dr. Tatiana POTÎNG – Studii literare și culturale românești

2. Dr. hab. Elena PRUS – Literatura ca demers intercultural

Premiul în domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur”

1. Dr. hab. Valentin TOMULEȚ – Basarabia în epoca modernă

2. Dr. hab. Gheorghe COJOCARU – Probleme de istorie a Basarabiei în context internațional în secolul al XX-lea

3. Dr. hab. Valeriu CAPCELEA – Filozofie socială

4. Dr. hab. Ana PASCARU, dr. Lidia TROIANOWSKI, dr. Rodica CIOBANU, dr. Andrei PERCIUN, Nicolae BODEAN – Integrarea tradițiilor filosofiei contemporane în societatea bazată pe cunoaștere

5. Dr. Ludmila COJOCARU, dr. V. BÎRLĂDEANU, dr. Lidia PĂDUREAC, dr. Elena POSTICĂ, dr. hab. A. PETRENCU – Memoria victimelor regimului totalitar

Premiul în domeniul ştiinţe sociale și economice „Paul Bran”

1. Dr., conf. Elena RAILEANU – Teoria designului învățării metasistemice

2. Acad. Gheorghe DUCA, acad. Grigore BELOSTECINIC, prof. Ion PETRESCU – Managementul timpului: Timpul ca resursă strategică pentru organizație și om

Premiul în domeniul drept şi științe politice „Constantin Stere”

  1. Dr. hab. Victor JUC – Oportunități și constrângeri de modernizare social-politică a Republicii Moldova în contextual apropierii europene și transformării relațiilor internaționale

Premiul în domeniul studiul artelor „Maria Bieşu”

În conformitate cu punctul 13 din Regulamentul Premiilor Academiei de Științe a Moldovei  „Candidații care au obținut în perioada de referință premii din bugetul de stat sau municipal nu pot participa cu aceleași rezultate științifice la concursul de decernare a premiilor AŞM”, din Dosarul candidaților dr. hab. Victor GHILAȘ, dr. hab. Aurelian DANILĂ se retrage monografia „Artiști notorii ai scenei lirice naționale: soprana Anastasia Dicescu”.

1. Dr. hab. Victor GHILAȘ, dr. hab. Aurelian DANILĂ – Istoria și teoria artei muzicale naționale

2. Dr. Natalia PROCOP, Valentina NEGRU, Livia SÎRBU, Marina CERCAȘIN, dr. hab. Aurelia HANGANU – Miscellanea Culturalis: artă, filologie, istorie

Premiul pentru tineri cercetători (în domeniul ştiinţelor sociale, economice, umanistice și arte) „Boris Melnic” – nu au fost depuse dosare.

Premiul pentru promovarea ştiinţei în mass-media „Pârghia lui Arhimede”

1. Elena CECANIPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

 

Comisia de decernare a Premiilor AŞM

Categorie:

Înregistrări online