Concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru anii 2018–2019

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 64 din 30.07.2020, Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă demararea concursului pentru decernarea premiilor AȘM pentru anii 2018–2019 la următoarele nominalizări şi domenii ştiinţifice (științe sociale, economice, umanistice și arte):

- în domeniul limba română „Eugeniu Coşeriu”;

- în domeniul literatură „Grigore Vieru”;

- în domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur”;

- în domeniul ştiinţe sociale și economice „Paul Bran”;

- în domeniul drept şi științe politice „Constantin Stere”;

- în domeniul studiul artelor „Maria Bieşu”;

- pentru tineri cercetători (în domeniul ştiinţelor sociale, economice, umanistice și arte)

„Boris Melnic”;

- pentru promovarea ştiinţei în mass-media „Pârghia lui Arhimede”.

Dosarele completate şi cererile de participare la concursul pentru decernarea premiilor AȘM se prezintă în conformitate cu Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei, aprobat în redacţie nouă prin Hotărârea Prezidiului AŞM nr. 98 din 10.08.2019, cu modificările ulterioare (Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 62 din 10.07.2020).

Dosarele vor fi prezentate conform calendarului în perioada 10 august, ora 08.00 – 18 septembrie 2020, ora 17:00.

Dosarele se prezintă în formă electronică la adresa de email: [email protected], cu informarea prin telefon privind transmiterea dosarului la telefoanele indicate.

Pentru prezentarea fizică a dosarului Vă solicităm să Vă programați la adresa de email [email protected] sau la unul din telefoanele indicate mai jos.

Date de contact ale persoanelor responsabile:

Svetlana Micu, tel.: 0 22 272337

Liliana Condraticova, tel.: 0 22 270313

Informaţii suplimentare se pot obţine la Secţia management academic şi relaţii externe şi în documentele anexate.

Înregistrări online