Comisia pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2021–2022 a recepționat rezultatele evaluării de către experți a dosarelor

23.10.2023
Vizitatori unici: 918

Pentru domeniul biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru”

 1. Dr. hab. Dumitru Erhan, Dr. Ștefan Rusu, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări Parazitoze asociate la animalele domestice și sălbatice, impactul asupra organismului-gazdă, profilaxia și tratamentul”. Lista lucrărilor D. Erhan, Ș. Rusu

 

Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor E1 / E2          
2 Noutatea științifică E1 / E2          
3 Impactul, relevanța E1 / E2          
4 Implementarea rezultatelor obținute   E2 E1      

 

 

 1. Dr. hab. Galina Bușmachiu, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări Diversitatea nevertebratelor din Republica Moldova”. Lista lucrărilor G. Bușmachiu

 

Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor E1 / E2          
2 Noutatea științifică E1 / E2          
3 Impactul, relevanța E1 / E2          
4 Implementarea rezultatelor obținute E1 / E2        

 

 

Pentru domeniul chimie „Nicolae Gărbălău”

Dr. Eduard Coropceanu, UPS “Ion Creangă”; Dr. hab. Ion Bulhac, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări Sinteza și studiul compușilor coordinativi ai unor metale de tranziție în baza liganzilor polifuncționali polidentați cu structură și proprietăți originale”. Lista lucrărilor E. Coropceanu, I. Bulhac

Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor   E1 / E2        
2 Noutatea științifică   E1 / E2        
3 Impactul, relevanța E1 E2        
4 Implementarea rezultatelor obținute   E1 / E2      

 

 

Pentru domeniul medicinăNatalia Gheorghiu

Dr. hab. Adrian Hotineanu, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu”Ciclul de lucrări Transplantul hepatic în Republica Moldova”. Lista lucrărilor A. Hotineanu

Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor E1 / E2          
2 Noutatea științifică E1 / E2          
3 Impactul, relevanța E1 / E2          
4 Implementarea rezultatelor obținute   E1 / E2        

 

 

Pentru domeniul agricultură „Andrei Ursu”

Dr. Victor Țîței, Grădiba Botanică Națională  (Institut) Alexandru Ciubotaru”, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări Mobilizarea, ameliorarea și valorificarea unor specii de plante noi și netradiționale cu utilitate multiplă pentru economia națională”. Lista lucrărilor V. Țîței

Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor E1 / E2          
2 Noutatea științifică E1 E2        
3 Impactul, relevanța E1 E2        
4 Implementarea rezultatelor obținute   E2   E2    

 

 

Pentru domeniul inginerie „Boris Lazarenco”

Dr. Ecaterina Covaci, Universitatea Tehnică a MoldoveiCiclul de lucrări Valorificarea potențialului de substanțe biologice active din materii prime vegetale. Lista lucrărilor E. Covaci

Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor E1 E2        
2 Noutatea științifică     E1 / E2      
3 Impactul, relevanța   E1 / E2        
4 Implementarea rezultatelor obținute   E2 E1    

 

 

Pentru domeniul fizică „Vsevolod Moscalenco”

Dr. Veaceslav Sprincean , Universitate de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări Materiale si metode fizice avansate, sisteme și dispozitive inovative pentru monitorizarea si modelarea calității mediului ambiant”. Lista lucrărilor V. Sprincean

Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor E1 / E2          
2 Noutatea științifică E1 / E2          
3 Impactul, relevanța E1 E2        
4 Implementarea rezultatelor obținute   E2 E1    

 

 

Pentru domeniul matematică și informatică „Vladimir Andrunachievici”

 1. M. c. Nicolae Vulpe, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări Noi aplicații ale teoriei invarianților algebrici în studiul geometric și calității ale unor familii de sisteme de ecuații diferențiale”. Lista lucrărilor N. Vulpe
Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor E1 / E2          
2 Noutatea științifică E1 / E2          
3 Impactul, relevanța E1 / E2          
4 Implementarea rezultatelor obținute E1 / E2        

 

 

 1. Dr. hab. Aleksander Kolesnik, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”, Universitatea de Stat din Moldova – Monografia Telegraph Processes and Option Pricing”, Springer, 2022
  Monografia
  „Markov Random Flights”, Taylor&Francis Group, CRC Press, Marea Britanie, SUA, 2021. Lista lucrărilor A. Kolesnik

 

Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor E1 / E2          
2 Noutatea științifică  E2 E1        
3 Impactul, relevanța   E1 / E2        
4 Implementarea rezultatelor obținute   E2     E1  

 

 

Pentru tineri cercetători (în domeniul ştiinţelor vieţii, ştiinţelor exacte şi inginerești) „Valeriu Canțer”

 1. Dumitru Ureche, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova –Ciclul de lucrări Compuși coordinativi ai unor metale de tip s” și d” cu liganzi polidentați. Sinteză, structură, proprietăți”. Lista lucrărilor D. Ureche
Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor   E2 E1        
2 Noutatea științifică E1 / E2          
3 Impactul, relevanța  E2 E1        
4 Implementarea rezultatelor obținute   E1 E2      

 

 

 1. Dumitru Rusnac, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări O nouă metodă de obținere a țintelor ceramice de ZnO și a straturilor subțiri transparente și conductibile electric cu parametri îmbunătățiți” Lista lucrărilor D. Rusnac
Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor   E1 / E2        
2 Noutatea științifică E1 / E2          
3 Impactul, relevanța   E1 / E2        
4 Implementarea rezultatelor obținute   E1 / E2      

 

 

 

 1. Dr. Vasilii Graur, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări Compușii coordinativi ai unor metale 3d cu 4-aliltiosemicarbazone cu proprietăți biologice: antimicrobiene, antiradicalice și antiproliferative”. Lista lucrărilor V. Graur
Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor E1 / E2          
2 Noutatea științifică E1 / E2          
3 Impactul, relevanța E1 / E2          
4 Implementarea rezultatelor obținute   E1 / E2        

 

 

 

 1. Dr. Daniela Burduja, Institutul de Geografie și Ecologie, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări Aspecte economico-geografice ale valorificării și gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova”. Lista lucrărilor D. Burduja
Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor E2 E1        
2 Noutatea științifică   E2 E1      
3 Impactul, relevanța E2   E1      
4 Implementarea rezultatelor obținute   E1 / E2      

 

 

 

 1. Dr. Anna Moldovan, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări Dezvoltarea strategiilor de management sustenabil al biodiversității în contextul amplificării problemei alimentare și schimbărilor climatice”. Lista lucrărilor A. Moldovan
Nr. d/o Criterii / calificativul excelent

foarte bine

bine satisfăcător slab insuficient
1 Actualitatea cercetărilor E1 / E2          
2 Noutatea științifică E2 E1        
3 Impactul, relevanța   E2 E1        
4 Implementarea rezultatelor obținute   E1 / E2      

 

 

Notă: lista lucrărilor este prezentată conform datelor din dosar

Categorie:

Înregistrări online