Comisia pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2019–2020 a validat dosarele depuse la concurs

27.09.2021
Vizitatori unici: 1059

Pe data de 23 septembrie 2021 a avut loc ședința Comisiei pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2019–2020, în cadrul căreia au fost validate dosarele depuse la concurs după cum urmează:

Pentru domeniul biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru”

Dr. Steliana CLAPCO, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări „Biotehnologii moderne pentru agricultura durabilă și securitatea alimentară”

Dr. Petru COCÎRȚĂ, Institutul de Ecologie și Geografie – Ciclul de lucrări „Rolul cercetărilor în susținerea managementului ecologic în sistemul „Omul și Natura

Dr. hab. Galina LUPAȘCU, Institutul de Genetică Fiziologie și Protecție a Plantelor – Ciclul de lucrări „Impactul factorilor ambientali și genetici asupra rezistenței și productivității unor plante de cultură”

Dr. Anatolie Tărîță; Dr. Maria Sandu; Dr. Raisa Lozan; Dr. Elena Moșanu; Dr. Nina Liogchii, Institutul de Ecologie și Geografie – Ciclul de lucrări „Starea ecologică a componentelor de mediu din teritoriul Ariilor Naturale Protejate de Stat”

Pentru domeniul chimie „Nicolae Gărbălău”

Acad. Gheorghe Duca, Institutul de Chimie – Ciclul de lucrări „Redox procese în sisteme acvatice”

Pentru domeniul medicină „Constantin Țîbîrnă”

Dr. hab. Emil Ceban, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu”Ciclul de lucrări „Litiaza urinară – o provocare a medicinii contemporane”

Dr. Alexandru Postolachi, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – Monografia „Биологическое единство природы и человека: эстетико-антропологическое исследование с акцентом на особенности фило- и онтогенеза зубо-челюстно-лицевой системы”

Dr. hab. Constantin Spînu; dr. Octavian Sajin; dr. hab. Liuba Corețchi; dr. Iurie Pînzaru; dr. hab. Grigore Friptuleac, Agenția Națională pentru Sănătate Publică – Ciclul de lucrări „Fortificarea măsurilor de control și răspuns la COVID-19 pe fundalul impactului factorilor de risc pentru sănătate”

Pentru domeniul agricultură „Andrei Ursu”

Dr. hab. Boris Boincean, ICCC Selecția” – Monografia „Farming the Black Earth Sustainable and Climate-Smart Management of Cernozem Soils”

Dr. Alina Trofim, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări „Utilizarea biostimulatorilor cianobacterieni în agricultura ecologică”

Dr. hab. Leonid Voloșciuc, Institutul de Genetică Fiziologie și Protecție a Plantelor – Ciclul de lucrări „Agricultura ecologică – cale de soluționare a problemelor ecologice din agricultură”

Dr. Victor Țîței, Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru” – Ciclul de lucrări „Mobilizarea, ameliorarea și valorificarea unor specii de plante și culturi agricole netradiționale cu utilitate multiplă pentru economia națională”

Pentru domeniul inginerie „Boris Lazarenco”

Dr. hab. Valentin Oleșciuk, Institutul de Energetică – Ciclul de lucrări „Novel Schemes, Techniques and Algorithms of Synchronous Space-Vector Modulation for Control of Power Converters”

Pentru domeniul fizică „Vsevolod Moscalenco”

Dr. hab. Serghei Ostrovschi, Institutul de Fizică Aplicată – Ciclul de lucrări „Studiul proceselor ce guvernează comportamentul compușilor care conțin ioni de Co, ce pot fi utilizați în electronica moleculară”

Pentru domeniul matematică și informatică „Vladimir Andrunachievici”

Dr. hab. David Ceban, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări „Sisteme dinamice neautonome și aplicațiile lor”

Pentru tineri cercetători (în domeniul ştiinţelor vieţii, ştiinţelor exacte şi inginerești) „Valeriu Canțer”

Vitalie Cobzac, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu”Ciclul de lucrări „Tehnici și metode noi în medicina regenerativă și ingineria tisulară”

Dr. Vasile Postica, Universitatea Tehnică a Moldovei – Ciclul de lucrări „Materiale hibride pentru senzori selectivi de gaze”

Roman Rusnac, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări „Materiale inovative cu potențial biologic”

Categorie:

Înregistrări online