Programul EURAXESS

Programul EURAXESS, Carta Europeană a Cercetătorului și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorului

EURAXESS este o inițiativă unică, lansată de Comisia Europeană (Uniunea Europeană) pentru promovarea carierelor de cercetare și facilitarea mobilității cercetătorilor din întreaga Europă. Academia de Ştiinţe a Moldovei a semnat la 3 octombrie 2011 Declaraţia de Angajament a Membrilor Serviciilor Reţelei EURAXESS. Prin această Declaraţie, AŞM a fost desemnată în calitate de instituţie gazdă şi de legătură a Serviciilor de Reţea EURAXESS din Republica Moldova, cu scopul creării şi menţinerii portalului EURAXESS Republica Moldova, ca instrument de promovare a acestei iniţiative.

Pe data de 14 februarie 2014, AȘM a organizat ședința de lansare „Configurarea rețelei Servicii EURAXESS în Republica Moldova”, un instrument European prin care sunt promovate carierele de cercetare și facilitarea mobilității cercetătorilor din întreaga Europă. Ca urmare a acestui eveniment, au fost nominalizate primele 11 Puncte Locale de Contact și 3 Centre de Servicii EURAXESS în Moldova (Chişinău, Comrat şi Bălţi). Actualmente sunt nominalizate 25 de Puncte Locale de Contact pentru programul EURAXESS. În scopul promovării și informării comunității științifice au fost editate și distribuite peste 2000 de pliante informative, au fost elaborate 200 de postere, plasate în instituțiile de cercetare, universități, organizații, dedicate în totalitate Programului EURAXESS şi avantajelor acestuia.

În anul 2014 împreună cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova au fost negociate condiţiile de amplasare a materialelor informative în oficiile Misiunilor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova peste hotare. Pentru a interacționa cu tinerii cercetători a fost creată pagina EURAXESS Moldova pe rețelele de socializare facebook și twitter, unde zilnic sunt plasate noutăți ce țin de activitățile în cadrul programului EURAXESS. Ca factor multiplicator 12 organizații au postat logo-ul EURAXESS pe paginile web, iar 7 dintre acestea au creat rubrici informative destinate programului. În prezent, au solicitat plasarea logo-ului EURAXESS încă peste 20 de organizaţii, inclusiv şi din domeniul de afaceri.

AŞM a oferit asistenţă individuală pentru participarea la iniţiativele programului pentru cercetători și reprezentanții organizațiilor interesate. Publicarea articolului ,,Moldova in Motion” în cea mai importantă publicație a Comisiei Europene servește drept punte de promovare a rețelei EURAXESS Moldova în Spațiul European de cercetare.

AŞM s-a focusat și pe principiul continuităţii şi propagării sustenabile a platformei EURAXESS. Foarte relevant la acest capitol este lansarea unei campanii de informare în masă, desfăşurată în incinta instituţiilor academice şi universitare, unde au fost expuse comprehensiv ideile cheie privind paradigma EURAXESS Rights, elucidând concludent beneficiile şi impactul alinierii instituţiilor ştiinţifice la principiile Cartei şi Codului, încercându-se, astfel, de a sensibiliza mediul academic şi cel didactic-profesoral vis-a-vis de acest domeniu relativ nou, dar important pentru imaginea instituţiei şi renumele acesteia în spaţiul european de cercetare. 

De asemenea, au fost organizate şedinţe private pentru acordarea serviciilor de consultanţă, privind implementarea practică a prevederilor Cartei Europene a Cercetătorilor şi Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, prin demararea procesului de efectuare a analizei SWOT şi integrării acestor prevederi în propriile strategii ale resurselor umane. A fost elaborat şi distribuit instituţiilor interesate un chestionar, ce s-a axat pe cuantificarea indicatorilor pentru a determina nivelul la care sunt aplicate principiile Cartei şi Codului pe cele patru dimensiuni-cheie în instituţiile de cercetare-dezvoltare: Recrutarea Deschisă a Cercetătorilor şi Portabilitatea Granturilor; Securitatea Socială; Atractivitatea Condiţiilor de Angajare şi de Lucru; Dezvoltarea Competenţelor Profesionale şi Oportunităţi de Pregătire a Cercetătorilor. Cea mai activă şi mai consecventă la acest capitol, a fost Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, care a dat startul acestui proces, foarte complex şi scrupulos, de aplicare practică a Cartei şi Codului.

Cea mai decisivă şi responsabilă activitate, prin care a debutat întreg procesul, a fost desemnarea şi instituirea Comisiei de implementare şi monitorizare a activităţilor curente şi ulterioare, pe acest făgaş. Într-o perioadă relativ scurtă, a fost depusă o muncă asiduă, aşa încât, în luna noiembrie 2014 Universitatea  de Stat „Dimitrie Cantemir” a reuşit să înainteze solicitarea Comisiei Europene de acordare a logo-ului „Excelenţă în Cercetare”. Universitatea „Dimitrie Cantemir” a demonstrat o dată în plus că este o instituţie de învățământ superior ce favorizează şi încurajează integrarea în Spaţiul European de Cercetare, creând un mediu propice pentru dezvoltarea carierei atât pentru cercetătorii din ţară, cât şi pentru cei din străinătate, facilitând activităţile de cercetare şi dezvoltare graduală a sistemelor de carieră sustenabilă. Adoptarea și încurajarea cercetării și carierei la toate etapele ei va contribui la crearea unei piețe a muncii deschise pentru cercetători. Actualmente 7 instituţii din sectorul cercetare-dezvoltare au obținut logo-ul „Excelenţă în Cercetare”. 

Pentru mai multe detalii accesați link-ul: https://www.euraxess-eu.md/

ERA TALENT PLATFORM

Înregistrări online