Cea de-a IV-a ediție a conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”

Vizitatori unici: 1524
Data:
-
Locul desfasurarii:
AȘM

În perioada 28-29 septembrie 2021, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova și Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. (Iași, România), în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Primăria orașului Buzău și Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România), Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Lvov) organizează conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”.

Cea de-a IV-a ediție se desfășoară în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului și este dedicată aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova.

Lucrările conferinței se vor desfășura pe platforma ZOOM, datele de acces:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84875038162?pwd=MWlabUlpc3FWWTluUEdSUk4ycUxXQT09

Meeting ID: 848 7503 8162

Passcode: 274648

Programul ședinței în plen din 28 septembrie include:

09.00 – 10.00: înregistrarea participanților

10.00: Deschiderea lucrărilor conferinței

Mesaje de salut din partea organizatorilor

dr. Adriana CAZACU, Secretar de Stat, Ministerul Educației și Cercetării 

acad. Ion TIGHINEANU, președinte al Academiei de Științe a Moldovei

dr. Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova

dr. hab. Nicoleta VORNICU, director al Centrului Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. (Iași, România)

dr., comandor Marius-Adrian NICOARĂ, director al Institutului European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România)

dr. Vlodimir Konopko, secretar ştiinţific al Institutului de Etnologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Lvov)

Elena PINTILEI, director al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

dr. hab. Aliona GRATI, director al proiectului „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”

Prezentarea filmului documentar Artistul plastic Gheorghe Vrabie: contribuții la formarea identității simbolice a ChișinăuluiPrelegere susținută deElena MUSTEAȚĂ, cercetător științific, critic de artă, USM, și Silviu ANDRIEȘ-TABAC, doctor în istorie, heraldist de stat al Republicii Moldova, șeful Cabinetului de heraldică din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Lansarea volumului „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societăți durabile de mâine”, ediția a III-a, conferința științifică internațională desfășurată la 11-12 februarie 2021 în contextul Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei și dedicată aniversării a 60-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic (Iași-Chișinău, 260 p.).

Prezentarea volumului „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societăți durabile de mâine”, ediția a IV-a, desfășurată la 28-29 septembrie 2021 în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului și este dedicată aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova (Iași-Chișinău, 374 p.).

Comunicări:

Mariana ȘLAPAC, mem. cor., dr. hab. în studiul artelor (USM); Alla CEASTINA, dr. în studiul artelor și culturologie (USM), Repere în arhitectura Republicii Moldova

Aurelia HANGANU, dr. hab. în filologie (USM), Limba de stat și știința limbii în Republica Moldova

Aliona GRATI, dr. hab. în filologie (USM), Trei decenii de literatură în Republica Moldova

Viorel MIRON, dr. în economie (Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova), Marina MIRON, dr. în istorie (Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova/USM), Realizări și perspective în dezvoltarea destinațiilor turistice din Republica Moldova

Natalia PROCOP, dr. în studiul artelor și culturologie (USM/AȘM), Tendințele evoluției artelor plastice din Republica Moldova

Valeria SURUCEANU, Muzeul de Istorie al Orașului Chișinău, cercetător științific (USM), Dezvoltarea muzeelor în Republica Moldova

Liliana CONDRATICOVA, dr. hab. în studiul artelor și culturologie, dr. hab. în istorie (USM/AȘM), Patrimoniul cultural din Republica Moldova între nepăsare și valorizare

La 28 septembrie, ora 14.00, la Iași se va desfășura Secțiunea CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL – EXPERIENȚĂ ŞI BUNE PRACTICI (moderator dr. hab. Nicoleta Vornicu), datele de acces pentru ședință Google Meet https://meet.google.com/wvz-ecfv-qap, iar la Chișinău, începând cu ora 14.00, se va desfășura Secțiunea STUDII FILOLOGICE ȘI LITERARE (moderator: dr. Diana Dementieva), datele de acces – Google Meet https://meet.google.com/aqh-vzgr-cue

La 29 septembrie, ora 10.00, lucrările conferinței vor continua pe secțiuni:

Secțiunea Patrimoniul arhivistic: salvgardare, valorificare, management (moderatori: dr. Cristina Gherasim, Elena Frumosu), datele pentru conectarea la lucrările conferinței https://meet.google.com/xvz-txyu-cte

Secțiunea Patrimoniul ISTORIC ȘI ARHEOLOGIC: probleme și soluții (moderatori: dr. hab., prof. univ. Valentin Tomuleț, dr. Ion Xenofontov), datele de acces pentru ședință Google Meet meet.google.com/ptq-umyp-ywu 

Secțiunea Patrimoniul artistic în context național şi internațional. Patrimoniul etnologic: de la necunoaștere la valorizare culturală (moderatori: dr. Alla Ceastina, dr. Victoria Rocaciuc), datele de acces pentru ședință Google 

PROGRAM

Parteneri evenimentului – Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) – vor asigura transmisiunea lucrărilor conferinței disponibilă la link-ul https://idsi.md/tv

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM

Înregistrări online