„Cavalerul armoniilor, compozitorul academician Gheorghe Mustea, a fost omagiat la Biblioteca Națională, la ceas aniversar

21.05.2021
Vizitatori unici: 461

Cu prilejul aniversării a 70-a din ziua nașterii, compozitorul academician Gheorghe Mustea a fost omagiat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în cadrul  Salonului Muzical „Cavalerul armoniilor. Gheorghe Mustea la ceas aniversar”. Noua ediție a Salonului muzical a fost organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu mai multe instituții de cultură, inclusiv Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) Științifică „Andrei Lupan”, Agenția Națională a Arhivelor.

Evenimentul a fost transmis online, din cauza pandemiei, prezența fizică a celor din sală fiind restrânsă.

La eveniment au participat personalități ale vieții culturale, științifice, artiști, colegi din Orchestra Simfonică Națională a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, reprezentanți ai Consiliului Raional Telenești, precum și directorul școlii de muzică „Gheorghe Mustea” din satul natal, Mândrești, reprezentanți ai presei.

Al[turi de maestrul compozitor au Iulian Filip, doctor în științe, scriitor; Victor Ghilaș, doctor habilitat în studiul artelor, director al Institutului Patrimoniului Cultural; Paul Gămurari,  compozitor, președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova; Margareta Ivanuș, interpretă; Anatol Latîșev, interpret; Vlad Burlea, compozitor; Victor Stahi, director al Departamentului înregistrări colective muzicale, IPNA Compania „Teleradio Moldova”; Anatol Lupu, compozitor, interpret; Aurel Chirtoacă, interpret; Taisia Mustea-Caraman, interpretă; Magdalena Ignatiuc, pian; Vasile Moscvitin, xilofon; Valentin Ursu, Școala de Muzică „Academician Gheorghe Mustea”, director; moderator: doctor habilitat Ion Gagim.

„Muzica este armonie si armonia este prietenie. Astăzi suntem toți prieteni, adică ar fi bine să fim totdeauna prieteni, muzica ne face pe toți prieteni, cu atât mai mult că ne-am adunat în cadrul unui salon muzical, dedicat compozitorului Gheorghe Mustea”, avea să spună la inaugurarea evenimentului dr.hab., prof. Ion Gagim, eveniment pe care și l-a dorit unul ceva mai aproape sufletește, unde se cântă și se vorbește frumos și elevat despre o personalitate a țării și un om distins. 

Evenimentul a debutat cu mesajul directorului Bibliotecii Naționale, dna Elena Pintilei, care a exprimat bucuria de a găzdui un eveniment atât de frumos, protagonistul căruia este compozitorul Gheorghe Mustea, un bun prieten al bibliotecii de ani buni. Maestrul, a spus dna Pintilei, vine la Bibliotecă ca la el acasă, vine la noi cu sugestii, dar mai mult ne ascultă. „Maestre, și noi avem ce învăța de la Dumneavoastră. Sunteți un om de o cumsecădenie rară, inteligent, modest și de fiecare dată Vă simțim ca pe un tată”, a spus directorul Bibliotecii.

Academia de Științe a fost reprezentată de dr.hab., prof. Aurelian Dănilă, adjunctul conducătorului Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM. Prof. Aurelian Dănilă a transmis un mesaj de felicitare omagiatului din partea conducerii AȘM, dar și a sa personal, după care a prezentat arborele muzical al academicianului compozitor Gheorghe Mustea.

„Maestrul Gheorghe Mustea este un ambasador al raionului nostru, fiindcă prin creaţiile sale scoate în evidenţă de unde a pornit”, a menţionat secretarul consiliului raional Teleneşti, Sergiu Lazăr, iar Imnul satului Mândreşti, raionul Teleneşti, compus de Gheorghe Mustea este omagiul adus locurilor natale, oamenilor care-i răspund cu aceeaşi preţuire. Iar directorul Şcolii de Muzică „Gheorghe Mustea” din Teleneşti, Valentin Ursu, a afirmat că nu este zi ca să nu simtă suportul compozitorului, inclusiv, suport financiar. A instituit chiar și bursa „Gheorghe Mustea”.

„Vrem să fie permanent în creație şi să fie cât mai mult timp alături de noi, de artişti”, a i-a dorit artista poporului Margareta Ivănuş, în speranța că vor prezenta împreună un concert mare, într-o sală frumoasă.

Preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova, Paul Gămurari, care este și discipolul artistului, a ținut să exprime gratitudinea și recunoștința pentru personalitatea compozitorul. „Maestrul Mustea este dascălul meu. Am făcut şi licenţa, şi masteratul, şi acum doctoratul cu Domnia Sa. Permanent m-a îndrumat, m-a ajutat”, a relevat  preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova.

Poetul Iulian Filip, doctor în științe, folclorist, prieten al compozitorului, dar și autor al multor versuri, pe care artistul a scris diverse melodii a menționat că acad. Gheorghe Mustea are „o poftă” de creaţie şi de muncă extraordinară. „E în starea cea mai frumoasă pe care un om de artă, un om de creaţie o ocroteşte cum poate. El ştie s-o facă”, a punctat scriitorul.

Evenimentul a fost completat de expoziţii de carte, ediții periodice din fondul Bibliotecii Naţionale, dar şi de partiturile, obiectele personale ale compozitorului, manuscrise, instrumente. Activitatea din ultimii ani a compozitorului academician a fost reflectată într-o expoziție fotografică, realizată de subsemnata, care va fi disponibilă pe parcursul lunii. 

„Muzica întotdeauna a fost actuală, muzica întotdeauna mi-a vorbit, muzica trebuie să ştii s-o înţelegi, s-o asculţi, s-o auzi. De aceea, la vârsta la care am ajuns, eu sunt împlinit, sunt bucuros că am venit aici, cu creaţia mea, cu prietenii mei”, a spus la finele evenimentului compozitorul Gheorghe Mustea, mulțumindu-le tuturor pentru cuvintele calde ce i-au fost adresate, pentru urările de sănătate și considerație.

Amintim că la 6 mai curent, academicianul Gheorghe Mustea a fost celebrat și la Academia de Științe a Moldovei, de mediul științific și cultural, în cadrul unei mese rotunde cu genericul „Academicianul, compozitorul, dirijorul Gheorghe Mustea – 70 de ani de la naștere”.

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: