Catastrofa de pe Nistru. Vocea savantului în salvarea ecosistemului râului, pe agenda Academiei de Științe

15.02.2021
Vizitatori unici: 529

Membrul corespondent Elena Zubcov, doctor habilitat în biologie, profesor, șefa Centrului de Cercetare a Hidrobiocenozelor și Ecotoxicologiei al Institutului de Zoologie, a susținut, la 12 februarie 2021, la Academia de Științe a Moldovei, Lecția publică „Studiul stării ecologice a ecosistemului fluviului Nistru”. Lecția publică s-a desfășurat în format online, prezența fizică fiind redusă la un număr mic de persoane, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare și de distanțare socială, impuse de pandemie.

Evenimentul a fost consacrat unei probleme vitale pentru Republica Moldova privind starea ecologică a fluviului Nistru în condițiile schimbării climatice, dar și impactului activității umane. Problema Nistrului nu e de azi și nici de ieri. Este una veche. Savanții, ecologiștii au bătut alarma ani de-a rândul asupra riscului ca Republica Moldova ar putea rămâne fără apă în Nistru, că se distruge ecosistemul fluviului etc. Problemele sunt multiple, de la riscurile de ordin ecologic, schimbări climatice, până la pericolul pe care-l prezintă construcția unor staţii hidroelectrice sau extragerea nisipului și prundișului.

Lecția publică cu care a venit m.c. Elena Zubcov la Academia de Științe a Moldovei nu este o bifă de a arăta o activitate, ci un semnal de alarmă al unui savant, specialist în hidrobiologie și hidrochimie, unul dintre cei mai dedicați din domeniu, este mai curând strigătul, poate, al celui mai aprig luptător și apărător al râului Nistru, al celui mai înflăcărat ecologist. În ultimele luni s-a înregistrat o scădere bruscă a nivelului apei în râul Nistru, viteza apei a scăzut, iar râul pe alocuri se înnămolește. Această situație a fost constatată în rezultatul celei mai recente expediții (februarie curent), la Naslavcea, efectuată de un grup de cercetătoare ale Laboratorului de Hidrobiologie și Ecotoxicologie și Laboratorului de Ihtiologie și Acvacultură din cadrul Institutului de Zoologie.

În raportul său, profesorul Elena Zubcov a prezentat informații de ultimă oră privind starea ecologică a ecosistemului fluviului Nistru, dar și șocul pe care l-a trăit, văzând ce se întâmplă în aval de Naslavcea. Expertul a remarcat că bazinul r. Nistru dintotdeauna a fost unul din cele mai frumoase râuri din Europa, plin cu pește și asta pentru că solurile din regiune, rocile sunt prielnice din punct de vedere al compoziției chimice a apei. Bazinul hidrografic al fluviului Nistru ocupă mai mult de 50% din teritoriul RM, iar locurile de unde echipa de cercetători colectează datele pentru analize, cel puțin o dată pe lună, încep de la Naslavcea până la Palanca. Savantul a precizat că pentru executarea sistemică a observațiilor, aceste locații pe râu au fost selectate, reieșind anume din parametrii hidrologici și morfologici ai râului, unde pot fi fixate anumite schimbări care se produc sub influența unor sau altor factori. „Nistru reprezintă sursă principală de apă din care se aprovizionează cu apă potabilă circa 80% din populația Republicii Moldova. Starea ecologică și calitatea apei acestei surse sunt importante atât pentru Moldova, cât și pentru Ucraina – țările vecine prin care își duce apele sale Nistrul - fluviul transfrontalier. În bazinul hidrografic al fluviului (peste 72000 km2) locuiesc peste 8 mln de oameni”, a menționat profesorul cercetător.

Rezultatele investigațiilor echipei de cercetători, ghidată de reputatul savant a demonstrat starea destul de precară a fluviului. Pe lângă o scăderea considerabilă a nivelului apei în râu și oprirea periodică a cursului de apă și înmlăştinirea unor porțiuni întregi ale Nistrului, studiul indică o degradare evidentă a ecosistemului şi biodiversității organismelor vii ale fluviului. Raportorul a avertizat și asupra dispariției apei din râurile mici și fântânile Moldovei, precum și degradării calității apei folosite la irigare și deșertificarea terenurilor arabile etc.

Făcând referire la factorii principali ce cauzează această stare deplorabilă, expertul Zubcov a menționat condițiile fizico-georgafice în bazinele hidrografice (sau de captare) ale râurilor – componența și starea solurilor și rocilor muntoase, transformarea landșaftului, caracterul precipitațiilor, starea apelor subterane, schimbările climatice. Unul din factori este și poluarea, deversarea apelor reziduale industriale, menajere, scurgerile de pe câmpurile agricole și teritoriile urbanizate. Un alt factor rezidă în diminuarea și nerespectarea păstrării zonelor de protecție și reducerea pădurilor în bazinele de captare ale ecosistemelor acvatice, precum și barajarea râurilor, inclusiv în scopuri hidroenergetice. „Starea resurselor acvatice ale fluviului Nistru sunt puternic influențate de modificările factorilor de mediu, care, de exemplu, pe parcursul anului 2020 au fluctuat foarte mult, fiind caracteristică o perioadă îndelungată de etiaj, în februarie-martie, ploi abundente, în iunie-iulie și secetă hidrologică externă, în iulie-octombrie”, a punctat prof. Elena Zubcov. Expertul a specificat, totodată, că diminuarea și nerespectarea păstrării zonelor de protecție și reducerea pădurilor în bazinul de captare ale ecosistemelor acvatice, îndiguirea, barajarea râurilor, inclusiv în scopuri hidroenergetice, joacă un rol dominant în formarea debitului apelor curgătoare, se reflectă și prin sporirea secetei hidrologice și inundațiilor provocate de activitatea umană.

Factorii sunt mai mulți, iar o realitate care amplifică oarecum catastrofa, asupra căreia a atenționat nu o dată expertul Elena Zubcov, fiind chiar și membră a unei comisii mixte moldo-ucrainene pentru protecția râului, este și funcționarea Complexului Hidroenergetic Nistrean, pe care Ucraina continuă să-l extindă. Probleme sunt multe, savanții le semnalează, propun și soluții pertinente, dar cine își asumă soluționarea lor? Cine și ce măsuri va întreprinde privind problemele ce  nu mai suportă amânare, se va vedea. 

M.c. Elena Zubcov a ținut să-i mulțumească președintelui AȘM pentru propunerea de a prezenta, la Academia de Științe, situația actuală pe fluviul Nistru și pentru oportunitatea de a veni cu unele rezultatele ale investigațiilor celor două laboratoare, în speranța că vor fi nu doar ascultați, dar și auziți.

La rândul său, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a mulțumit m.c. Elena Zubcov, expert și specialist de forță, cu experiență vastă în domeniu, care a realizat mai multe proiecte europene, regionale, transfrontaliere, pentru efortul savantului de a veni cu o lecție publică, la un subiect de actualitate, în care a prezentat informații veridice, de ultimă oră, în rezultatul expediției la Naslavcea, în pofida stării precare de sănătate. „Știm că nu a fost ușor, de aceea, Vă mulțumim că ați reușit să organizați această deplasare, ați colectat informații veridice, pe care le-ați prezentat astăzi, implicarea dumneavoastră activă fiind și un exemplu pentru toată comunitatea”, a subliniat președintele AȘM. Totodată, președintele Tighineanu a apreciat și prezența celor care au făcut uz de platforma online de conexiune, salutând  interesul lor de a participa la evenimentele științifice, organizate de Academia de Științe, susținute de savanți notorii, experți care încearcă să atenționeze asupra celor mai stringente probleme cu care se confruntă societate. Potrivit datelor IDSI, la eveniment au participat online peste 400 de persoane, ceea ce denotă interesul sporit vizavi de subiectul anunțat, dar și de preocupările cercetătorilor în contextul situației catastrofale în care s-a pomenit râul Nistru.

Șoc, ignoranță, sărăcie, nepăsare, neputință… Ce trebuie să se mai întâmple pentru ca acestea să facă și agenda decidenților…? 

 

Evenimentul a fost transmis online de IDSI, Privesc.EuR Live TV, precum și pe platforma ZOOM;

 

 

 

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: