A avut loc prima ședință de lucru ca urmare a semnării Acordului de parteneriat între AȘM și Academia de Științe a Lituaniei

14.06.2024
Vizitatori unici: 651

La 13 iunie 2024, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei a organizat o primă ședință de lucru cu participarea Președintelui Academiei de Științe a Lituaniei acad. Jūras Banys și vicepreședintelui acad. Zenonas Dabkevičius, ca urmare a semnării Acordului de Parteneriat.

La ședință au fost abordate subiecte de importanță majoră atât pentru ambele academii, cât și pentru dezvoltarea științei în cele două țări. Experiența Lituaniei este foarte valoroasă pentru Republica Moldova la compartimentul finanțarea și susținerea științei, conlucrarea cercetării și educației, promovarea rezultatelor cercetărilor și ghidarea tinerilor pentru a alege o carieră în știință. Președintele Academiei de Științe a Lituaniei acad. Jūras Banys a relatat succint despre algoritmul de finanțare a cercetărilor și eforturile statului de a atrage mai multe surse pentru știință, activitatea Academiei Tinerilor, conlucrarea cu instituțiile de învățământ preuniversitar pentru a instrui elevii, inclusiv elevi olimpici, mai ales în domeniile științelor exacte – fizică, chimie, matematică.

Prima ședință de lucru a fost deschisă pentru noi inițiative. S-a decis organizarea, la 4 iulie curent, a unui webinar extins al membrilor celor două Academii, în cadrul căruia fiecare coordonator al secțiilor de științe va veni cu o scurtă informație despre cercetările în curs de realizare, punctând perspectivele de colaborare prin organizarea în comun a conferințelor științifice, meselor rotunde, dezbaterilor, prelegerilor, participarea la pregătirea și promovarea propunerilor de proiecte europene. De menționat că AȘM are în structura organizațională trei secții: științe ale vieții (cu domeniile agricultură, biologie, mediu, medicină), științe exacte și inginerești, științe sociale, economice, umanistice și arte. Academia din Lituania are cinci secții: științe umanistice și sociale, științe matematice, fizice și chimice, științe biologice și medicale, științe agricole și silvice, științe tehnice. Webinarul preconizat pentru 4 iulie va deschide oportunități substanțiale pentru inițierea unor noi colaborări între cercetătorii din Republica Moldova și Lituania.

O altă acțiune importantă pe agenda comună a celor două Academii va fi conferința științifică din 29 noiembrie dedicată cinstirii memoriei ilustrului profesor medic pediatru Natalia Gheorghiu, care ar fi împlinit 110 ani de la naștere.

De asemenea, luând în considerare reușita incontestabilă a Școlii de vară „Calea spre descoperiri științifice” organizată de către AȘM în 13-16 iunie 2023, anul acesta este preconizată organizarea celei de a doua ediții (https://asm.md/scoala-de-vara-calea-spre-descoperiri-stiintifice-editia-2), la care sunt invitați să susțină prelegeri și cercetătorii din Lituania.

Întrevederea a fost o primă acțiune focusată pe elaborarea unui plan de activitate pentru anul curent. Academia de Științe a Moldovei a semnat un Acord de colaborare cu Academia de Științe a Lituaniei la 12 iunie curent, în cadrul ședinței festive dedicate aniversării a 63-a de la fondarea AȘM. Acest document reflectă aspirațiile celor două academii de a fortifica colaborarea în diverse domenii, schimbul de experiență în domeniul managementului academic, atragerea tinerilor în cercetare, promovarea rezultatelor cercetărilor.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online