Audieri publice ale rapoartelor pe proiectele de transfer tehnologic și de dezvoltare a infrastructurii de inovare, finalizate în anul 2019, Secția Științe Exacte și Inginerești

31.07.2020
Vizitatori unici: 253

Secția Științe Exacte și Inginerești a Academiei de Științe a Moldovei a organizat, la 30 iulie 2020, audieri publice ale rapoartelor pe proiectele de transfer tehnologic și de dezvoltare a infrastructurii de inovare, implementate în baza concursului organizat de Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare.

Audierile publice au avut loc on-line pe platforma ZOOM. La audieri au participat 31 de persoane. Au fost audiate rapoartele pentru 3 proiecte de transfer tehnologic și 2 proiecte de dezvoltare a infrastructurii de inovare, finalizate în anul 2019.

 

Proiectele de transfer tehnologic au fost axate pe dezvoltarea a trei sisteme tehnologice:

Elaborarea serelor fotovoltaice ca o soluție pentru recolte ieftine,

director de proiect acad. Ion Bostan;

Implementarea tehnologiei inovaționale de producere a placajului pentru mobilă,

director de proiect dr. hab. Iurie Dohmilă;

Elaborarea unui sistem de cronometrare bazat pe etichete RFID,

director de proiect dl Serghei Logvinenco.

 

Raportorii au prezentat informații cu privire la sarcinile inițial preconizate, rezultatele realizării proiectelor și perspectivele de implementare a tehnologiilor, elaborate în cadrul organizațiilor co-finanțatoare ale proiectelor de transfer tehnologic, respectiv, SRL „Alum Sistems”, SRL „GrupBiz-SV” și SRL „Garage LAB”. În cadrul discuțiilor pe marginea rapoartelor prezentate s-a menționat actualitatea transferului de tehnologii avansate la întreprinderile din Republica Moldova. Totodată, au fost reliefate unele carențe în procesul de transfer tehnologic, cum ar fi componenta științifică și inovațională slab evidențiată în rapoartele prezentate, ceea ce marchează deosebirea dintre businessul tradițional și cel inovațional (tehnologic), implicarea slabă a grupurilor de cercetători în implementarea proiectelor, îndeosebi, a tinerilor cercetători, lipsa descrierii perspectivelor de implementare a rezultatelor proiectelor de transfer tehnologic într-un cadru mai larg, nu doar la organizațiile co-finanțatoare etc.

 

Recenzenții rapoartelor la proiectele audiate au menționat lipsa sau prezentarea limitată a informațiilor cu date tehnico-științifice cu referință la tehnologiile elaborate, evidențierea insuficientă a gradului de noutate și a avantajelor tehnologiilor elaborate în raport cu cele cunoscute pe plan mondial, protejarea insuficientă a proprietății intelectuale, analiza insuficientă a eficienței economice a implementărilor, neevidențierea gradului de competitivitate a produsului, inclusiv a perspectivei de exportare a produsului, lipsa analizei de fiabilitate etc.

 

Proiectele de dezvoltare a infrastructurii de inovare au avut ca scop dezvoltarea și funcționarea Incubatorului Inovațional „Politehnica” și dezvoltarea infrastructurii acestuia prin consolidarea capacităților de promovare și diseminare a inovațiilor la Universitatea Tehnică a Moldovei, director de proiect dr. hab. Mircea Bernic și organizarea și funcționarea Parcului Științifico-tehnologic „Academica” (cu Incubatorul de inovare „Inovatorul”), director de proiect dr. hab. Gheorghe Popovici.

În cadrul prezentărilor a fost evidențiat rolul parcurilor științifico-tehnologice ca un mijloc rapid de implementare a inovațiilor și promovare a produselor inovaționale prin intermediul rezidenților parcurilor. În rezultatul discuțiilor a fost evidențiată necesitatea optimizării în continuare a selectării produselor inovaționale, criteriul de bază fiind aplicabilitatea rapidă a producției cu eficiență înaltă.

 

S-a menționat că Parcul Științifico-Tehnologic „Academica” (cu incubatorul de inovare „Inovatorul”) ar trebui să devină un centru de consultare atât pentru rezidenți și potențiali rezidenți ai parcului, cât și pentru întreprinzătorii individuali. În cadrul audierilor a fost înalt apreciată activitatea Incubatorului Inovațional „Politehnica”, printre care dezvoltarea sistemului informațional al rezultatelor cercetărilor și inovării realizate în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, promovarea conceptului de știință deschisă, consultarea unui număr mare de agenți economici în vederea realizării proiectelor de transfer tehnologic, semnarea contractelor de asociere în calitate de rezidenți ai incubatorului „Politehnica”, depunerea activă a cererilor de brevet de invenție de către tinerii cercetători și doctoranzi ai UTM, participarea activă la realizarea proiectelor naționale, regionale și internaționale, organizarea numeroaselor evenimente științifice și participarea la manifestări științifice naționale și internaționale, diseminarea pe larg a rezultatelor proiectului prin participare la expoziții și târguri de inventică, demonstrată prin obținerea a peste 100 de medalii și diplome de excelență.

 

Precizăm că, în aceeași zi, audieri publice ale rapoartelor pe proiectele de transfer tehnologic și de dezvoltare a infrastructurii de inovare, implementate în baza concursului organizat de Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare, au fost organizate și la Secția Științe ale Vieții ale AȘM.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: