Audierea publică a proiectelor de transfer tehnologic si de dezvoltare a infrastructurii, finalizate în anul 2019, Secția Științe ale Vieții

31.07.2020
Vizitatori unici: 270

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc, la 30 iulie 2020, Adunarea Generală a Secției Științe ale Vieții, online, cu ordinea de zi „Audierea publică a proiectelor de transfer tehnologic si de dezvoltare a infrastructurii, finalizate în anul 2019” (domeniile: agricultură, biologie, ecologie și mediu).

 

Adunarea Generală a Secției a fost prezidată de vicepreședintele AȘM, acad. Boris Găină. Prezența la eveniment a reprezentanților Biroului Secției, directorilor de institute, raportorilor și reprezentanților proiectelor audiate a avut loc cu păstrarea strictă a regulilor sociale și sanitare impuse de prevenirea Covid-19.

 

Vicepreședintele AȘM a salutat audiența, inclusiv colegii de la Comrat, informând asupra prevederilor Codului cu privire la știință și inovare, ANCD, care stipulează obligativitatea Academiei de Științe de a audia rapoartele de cercetare și dezvoltare, dar și realizarea etapei următoare, audierea rapoartelor de transfer tehnologic, mulțumind în acest sens celor care au pregătit rapoartele și celor care manifestă interes de a fi prezenți online la audieri. Întrunirea a fost video-înregistrată de Institutul Dezvoltării Societății Informaționale, fiind utilizată și platforma de comunicare ZOOM, drept pentru care au fost aduse mulțumiri directorului IDSI, dr. Igor Cojocaru și dr. Tudor Braniște, șef Secție MARE a AȘM.

 

Cu titlu de noutate editorială, vicepreședintele AȘM a menționat apariția unei lucrări fundamentale, necesare complexului horticol din Republica Moldova, a dlui profesor, doctor habilitat Mihail Rapcea, intitulată „Fundamentarea științifică a dezvoltării durabile a viticulturii din Republica Moldova”, adresându-i felicitări autorului.

 

La Adunarea Generală a Secției au fost audiate patru rapoarte științifice finalizate în anul 2019 -  un raport privind executarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii de inovare și trei rapoarte privind executarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic.

 

Primul raport „Dezvoltarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „InnoCentru”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”, a fost prezentat de conducătorul proiectului dr. hab. Alla LEVITSKAIA

Organizația executoare: Universitatea de Stat din Comrat.

Scopul proiectului rezidă în dezvoltarea economiei inovaționale a regiunii în cadrul rețelei naționale de incubatoare pentru identificarea noilor rezidenți, promovarea ideilor inovaționale a tinerilor antreprenori și dezvoltarea unor forme inovaționale de activitate în sectorul agricol în vederea modernizării agriculturii în regiune. În cadrul proiectului au fost realizate hărți electronice în domeniul agricol. Pentru crearea hărților electronice s-a achiziționat echipamentul necesar, a fost instalată platforma ArcGIS și au fost antrenați specialiști pentru gestionarea programului ArcGis (au fost instruiți 2 specialiști IT și 3 specialiști în agricultură). De asemenea, a fost selectată o întreprindere agricolă pentru implementarea unui proiect pilot. Întreprinderea a fost selectată în baza unor criterii specifice (suprafața aproximativă de 100 de hectare, varietatea culturilor cultivate, eterogenitatea reliefului). Rezultatele obținute și rapoartele create au fost diseminate. În cadrul proiectului, a fost implementat un curs de instruire cu tematica „Utilizarea dronelor în agricultură”, în cadrul căreia participanții cursului au studiat etapele de realizare a fotografierii de către drone și crearea fotomozaicii pentru secţii  de testare. De asemenea, a fost livrat trening-uri specifice platformei ArcGIS Desktop I, ArcGIS Desktop II și lucrul cu aplicația ArcGIS Online. Totodată, a fost lansată o competiție a „Ideilor inovatoare de tineret”, iar cele mai promițătoare idei au fost menționate cu premii.

Având în vedere Avizul pozitiv al expertului independent, în baza Raportului prezentat, Proiectul a fost aprobat.

 

Cel de-al doilea proiect „Elaborarea și implementarea tehnologiei de fabricare a înghețatei din lapte de capră cu valoare nutritivă și biologică sporită la SRL Mellang&Compani”, a fost prezentat de conducătorul proiectului dr. Viorica BULGARU

Organizația executoare: „Mellang&Compani” S.R.L.

În conformitate cu rezultatele prezentate, au fost elaborate rețetele de fabricare pentru înghețata de tip gelato din lapte de capră și amestec de lapte de capră/lapte de vacă cu utilizarea unor ingrediente de origine nonlactică (fructe uscate, spirulina), pentru care s-a elaborat schema procesului tehnologic de fabricare, descrierea particularităților cu evidențierea parametrilor tehnologici. Mostrele de înghețată au fost testate după indicii de calitate (organoleptici, fizico-chimici, tehnologici) în laboratorul Centrului de instruire şi transfer tehnologic în domeniul tehnologiei produselor alimentare UTM. Au recomandat 4 rețete de fabricare și anume: Gelato din lapte de capră 100%, Gelato din lapte de capră și lapte de vacă (50:50); Gelato din lapte de capră și lapte de vacă (50:50) cu fructe uscate (curaga), Gelato din lapte de capră și lapte de vacă (50:50) cu spirulină. Conform indicilor fizico-chimici și tehnologici au prezentat valori în limita sau apropiate de cele indicate în documentele normative: conținutul de grăsime se încadrează în limitele 8-11,5%; aciditatea titrabilă cuprinsă între 18-21T, gradul de abatere cuprins în limitele 30,2-33,4 (valori de comparație pentru gelato 40-50%). Tehnologia de fabricare a înghețatei de tip gelato în asortimentul studiat a fost implementat la compania Melang&Compani, care a pus în funcțiune linia tehnologică. Personalul minifabricii a fost instruit în vederea fabricării înghețatei de tip gelato din lapte de capră și realizării controlului de calitate de la recepționarea laptelui de capră până la ambalarea înghețatei. Rezultatele experimentale din mediul de testare și mediul real au fost analizate, interpretate și extrapolate pentru funcționarea în mediul real.

Rezultatele științifice au fost diseminate prin articole publicate în reviste naționale, culegeri ale conferințelor internaționale și participări la expoziția Internațională Specializată INFOINVENT 2019, ediția a XVI-a unde s-au obținut următoarele diplome: Diplomă de merit la Cel mai bun proiect de inovare și transfer tehnologic al anului 2019, Diplomă de merit pentru Cea mai inovativă întreprindere din sectorul IMM. De asemenea, a fost obținută Diplomă ORIZONT 2020, Audit Inovațional, oferită de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, 2019.

În baza Raportului prezentat și având în vedere Avizul de acceptare condiționată al expertului independent Proiectul a fost aprobat condiționat.

 

Al treilea proiect „Implementarea tehnologiilor inovaționale în valorificarea integrală a fructului de cătină albă, destinate producerii ecologice, pentru obținerea unor intermediari bioactivi utilizați în industria alimentară, în farmaceutică, cosmetică și devenind o sursă importantă pentru extragerea vitaminei C”, a fost prezentat de conducătorul proiectului Igor GOLBAN

Organizația executoare: „BI&ANCO” S.R.L.

În rezultatul implementării proiectului s-a creat o ferma proprie ecologică, unde există plantații pomicole super-intensive tradiționale și de cătină albă. În anul 2019 s-a finisat construcția halei de producere pe o suprafață de 720 m.p + 300 m.p de depozite auxiliare, unde există posibilitatea de a depozita și procesa toată producția proprie din ferma ecologica. Din punct de vedere economic se estimează o utilizare de 100% a fructelor de cătină şi a ceea ce rezultă de la procesare. Rezultatele științifice obținute vor fi absorbite și utilizate nu doar de domeniul privat, dar și de Universitățile și Colegiile care vor folosi aceste studii în formarea viitorilor specialiști, cu posibilitatea practicării și dezvoltării cunoștințelor practice, activități care vor atinge rezultate așteptate. De asemenea, s-a participat la mai multe manifestări științifice pe tema Cătinei albe în cadrul expoziției internaționale din Germania – Biofach 2019, unde au fost stabilite mai multe contacte cu diferiți savanți în domeniu. Au fost obținute premii pe parcursul anului 2019 – premiul acordat de AGEPI, Camera de Comerț și Industrie, Marca Comercială a Anului 2019, diplome de participare la l5 expoziții de produse atât din RM cit si din Romania. De asemenea, proiectul dat a fost înaintat la Programul ORIZONT 2020, obținând 13 puncte dintr-un total de 15 puncte.

 

Cel de-al patrulea și ultimul proiect audiat „Implementarea liniei de producere de capacitate sporita pentru fabricarea prafului din șrot de semințe de struguri”, a fost prezentat de conducătorul proiectului acad. Boris GĂINA

Organizația executoare: „KSG International” S.R.L.

Proiectul are ca scop producerea de pulbere din șrotul de semințe de struguri (SSS) în cantități industriale. Acest scop a fost atins prin transfer tehnologic de noi echipamente pentru lansarea liniei de producere de capacitate sporită a prafului de cacao din SSS. Obiectivul proiectului este de a obține un produs nou pe piața RM, de înaltă calitate, consumat pe piața locală, care este încă în prima etapă de dezvoltare, iar ulterior comercializarea produsului să fie extinsă pe piețele externe. Ca urmare a implementării practice a proiectului, s-a confirmat eficacitatea schemei propuse de măcinare a șrotului din semințe de struguri. Produsul finit conține un număr maximal de Polyphenol procyanidin, ce oferă protecție inimii  contra îmbătrânirii, conținând în același timp substanțe cu valoare biologică: vitaminele E, B1, B2, P, PP, A (retinol), beta-caroten, minerale, potasiu, calciu și acizi grași polisaturați, care acționează pozitiv asupra organismului.

În baza Raportului prezentat și având în vedere Avizul de acceptare condiționată al expertului independent Proiectul a fost aprobat.

 

Cu aprecieri, sugestii, recomandări, dar și unele aspecte critice au intervenit: acad. Gheorghe Cimpoieș, dr.hab. Vasile Botnari, dr.hab. Mihail Rapcea, dr. Oleg Mașner, dr. Igor Cojocaru. S-a propus ca ANCD să schimbe modalitatea de aprobare și finanțare a proiectelor de transfer tehnologi, deoarece, în opinia lor rezultă că banii alocați științei sunt utilizați de unele firme particulare în beneficiul propriul business, utilizând rezultatele științifice obținute de savanți pe parcursul a mai multor ani.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: