In atentia Domnului Emilian Galaicu-Păun, poet, eseist, romancier, traducător, redactor-şef al Editurii „Cartier”, membru al Uniunii Scriitorilor

05.06.2020
Vizitatori unici: 273

Stimate domnule Emilian Galaicu-Păun,

 

În data de 1 iunie 2020, a fost publicat articolul „Pentru gândirea liberă” (https://moldova.europalibera.org/a/pentru-g%C3%A2ndirea-liber%C4%83/30642914.html?fbclid=IwAR0v5FIfRyRfInj9ogvR3EmpluBHE7Qypa3PvCd6W6EmQQTW47ldOewrV8o), semnat de Dvs. Chestiunea privind dezvoltarea domeniului cercetării-inovării din Republica Moldova a ajuns să fie mediatizată pe larg ca urmare a implementării Codului cu privire la știință și inovare nr. 259 din 15.07.2004 (republicat). Cu părere de rău,  avem posibilitatea de a ne convinge o dată în plus că atunci când societatea se confruntă cu dificultăți, de fiecare dată atenția acesteia este direcționată conștient și în mod artificial asupra problemelor de limbă, cultură și cercetare. Mai nou, în ultimul timp, a devenit un trend pentru unele persoane de a se da cu părerea asupra reformei Academiei de Științe a Moldovei în tentativa acestora de a destabiliza situația în mediul academic, creând problema, ca mai apoi să vină cu soluția convenabilă, urmărindu-se, astfel, interese de grup.

În articolul sus-menționat, Dvs. ați republicat „apelul” unor colaboratori ai Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (al cărui fondator, începând cu anul 2018, este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în care se solicită alegerea unei noi conduceri a Academiei de Științe „Luând în considerație suspiciunile (întemeiate, după mărturisirile din mass-media ale unor persoane avizate) de ilegitimitate a alegerilor actualului Președinte al AȘM prin imixtiunea și presiunile factorilor politici, dar și slabele sale performanțe manageriale demonstrate, pe care crede dumnealui că le poate compensa cu noi obediențe politice, apare în mod stringent necesitatea alegerii, în baza competiției mai multor candidați cu propuneri de programe de reformare a științei, a unei noi conduceri a AȘM”, răspândind astfel informația denigratoare care afectează în mod grav imaginea Academiei de Științe și reputația conducerii și angajaților acestei instituții.  

Totodată, menționăm că în pretinsul „apel” au fost folosite abuziv semnăturile unor academicieni, fapt confirmat de membrii AȘM, astfel defăimându-le bunul nume prin răspândirea informației necorespunzătoare realității care lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională a acestora (copia documentului se anexează, a se vedea pagina 6).

Ulterior, la insistența și indignarea absolut întemeiată a mai multor persoane vizate, semnăturile unor membri ai Academiei de Științe au fost retrase, însă acest fapt nu consumă acțiunea în sine.

Având în vedere cele menționate, în temeiul art. 16 al Codului civil al Republicii Moldova și prevederilor Legii cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010, solicităm, în termen de 15 zile, exprimarea scuzelor publice și dezmințirea informației răspândite în articolul „Pentru gândirea liberă” în același spațiu mediatic, în care  a fost publicat articolul menționat.

 

Chișinău, 2 iunie 2020

În numele membrilor Academiei de Științe a Moldovei, semnăturile cărora au fost folosite în mod fraudulos în articolul semnat de Dvs.,

 

Academician Boris Gaina

 

Textul cu semnaturi incluse in mod fraudulos in articolul semnat de Emilian Galaicu-Paun aici (pdf)

Textul actual al articolului semnat de Emilian Galaicu-Paun este disponibil la adresa https://moldova.europalibera.org/a/pentru-g%C3%A2ndirea-liber%C4%83/30642914.html

Categorie: