Arhitectul Alexandru BERNARDAZZI – contribuții la estetica orașului Chișinău

07.07.2021
Vizitatori unici: 934

Reprezentanții comunității academice totdeauna au fost și rămân a fi promotori ai adevăratelor valori ale patrimoniului cultural al Republicii Moldova. La 6 iulie 2021 doamna Mariana Șlapac, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în studiul artelor, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, a participat la un eveniment de anvergură, prezentând filmul documentar-științific „Alexandru Bernardazzi – contribuții la estetica orașului Chișinău”, realizat sub formă de prelegere în colaborare cu discipola sa Alla Ceastina, doctor în studiul artelor și culturologie, cercetător științific coordonator la Universitatea de Stat din Moldova. Astăzi îi datorăm arhitectului Bernardazzi – care încă din anul 1875 a devenit Cetățean de onoare al orașului – clădirea Primăriei Chișinăului, edificiul Muzeului Național de Artă al Moldovei și cel al actualului Muzeu de Istorie a orașului Chișinău, Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, Biserica Sfântul Pantelimon din Chișinău, gardul de fontă ce împrejmuiește Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, precum și conacul lui Manuc-Bey din Hâncești, biserica Sf. Al. Nevski din or. Ungheni, cavoul familiei Macri din satul Dubăsarii-Vechi, r-nul Criuleni, și alte obiective culturale. Practic, cele trei decenii de activitate în calitate de arhitect al orașului Chișinău au lăsat o amprentă deosebită și au marcat destinul urbei, fapt subliniat de realizatorii filmului, bogat ilustrat cu imagini de epocă și bazat pe documente de arhivă.

Masa rotundă și filmul cu același generic „Alexandru Bernardazzi – contribuții la estetica orașului Chișinău” se încadrează în șirul evenimentelor cultural-științifice, organizate sub egida Direcției Cultură a Municipiului Chișinău, dedicate aniversării a 175-a de la nașterea primarului Carol Schmidt și a 190-a de la nașterea arhitectului Alexandru Bernardazzi. În context, în data de 25 iunie curent, la Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost vernisată expoziția tematică „Un tandem remarcabil: Primarul Carol Schmidt și arhitectul Alexandru Bernardazzi”, coordonată, de asemenea, de mem. cor. Mariana Șlapac și dr. Alla Ceastina.

Vizionarea filmului „Alexandru Bernardazzi – contribuții la estetica orașului Chișinău”, al cărui regizor este Diana Pidghirnîi, producător Aliona Grati, a avut loc în cadrul mesei rotunde, organizate de către Direcția Cultură a Consiliului Municipal Chișinău, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova (Program de Stat „Cultura promovării imaginii orașelor Republicii Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”, director de proiect dr. hab. Aliona Grati), Revistă de studii culturale și literatură „DIALOGICA”, în parteneriat cu Asociația obștească Comitetul Național ICOM Moldova. Participanții la evenimentul cultural-științific (mem. cor. Mariana Șlapac, dr. Alla Ceastina, Valeria Suruceanu, dr. hab. Aliona Grati, Alexandru Corduneanu, Diana Pidghirnîi, dr. hab. Liliana Condraticova ș.a.) au subliniat, în luările sale de cuvânt, importanța inestimabilă a genialului arhitect Alexandru Bernardazzi, care a avut curajul și înaltul profesionalism de a schimba imaginea Chișinăului, contribuind în tandem cu primarul de Chișinău Carol Schmidt la edificarea unui oraș modern, specific secolului XX al urbanizării. Există în Chișinău încă din anul 1981 strada Al. Bernardazzi și str. Primar Carol Schmidt, participanții la masa rotundă susținând unanim ideea necesității edificării unui monument în cinstea arhitectului Alexandru Bernardazzi.

Totodată, în cadrul mesei rotunde a fost prezentată și ruta cultural-turistică „Pe urmele arhitectului Alexandru Bernardazzi” (realizatori Valeria Suruceanu, dr. Marina Miron, dr. Viorel Miron), care a pus în evidență valoarea patrimoniului arhitectural al Chișinăului construit de arhitectul Bernardazzi.

Informații mai detaliate cu referire la masa rotundă sunt disponibile la link-urile https://www.youtube.com/watch?v=hxvojIDe1mA, https://rlive.md/masa-rotunda-alexandru-bernardazzi-contributii-la-estetica-orasului-chisinau/, iar filmul documentar-științific „Alexandru Bernardazzi – contribuții la estetica orașului Chișinău” poate fi vizionat integral la link-ul https://dialogica.asm.md/multimedia/.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie: